Kvalitet

Lerums kommun jobbar ständigt på att förbättra sin verksamhet. En del av detta förbättringsarbete är att genomföra mätningar och jämförelser.

 

"Nyfikenhet och kreativt lärande utvecklar

framtidens problemlösare"

Tolleredsskolan och Tollereds förskola

Läs här Systematiskt kvalitetsarbete Tolleredsskolan Läsåret 15/16

Läs här Systematiskt kvalitetsarbete förskolan 2016

Mer information