Systematiskt kvalitétsarbete

Publiceringsdatum : 2017-03-31

För förskolan och skolan

Kan läsas under fliken kvalitét

"Nyfikenhet och kreativt lärande utvecklar

framtidens problemlösare"

Tolleredsskolan och Tollereds förskola

Läs här Systematiskt kvalitetsarbete Tolleredsskolan Läsåret 15/16

Läs här Systematiskt kvalitetsarbete förskolan 2016