Om förskolan

Välkommen till Tollereds förskola där vi arbetar med varje barns bästa i fokus. Här arbetar vi med entreprenöriellt lärande i en lärande organisation där både barn och vuxna ska få möjlighet att utvecklas och vara sitt bästa jag.

Förskolan har fyra åldershomogena avdelningar och ett nära samarbete med skola och fritids. Vi arbetar med omsorg, utveckling och lärande  i kreativa pedagogiska lärmiljöer där vi lär tillsammans. Vi har en fantastisk gård med en egen skog och många möjligheter att mötas, upptäcka, pröva och utveckla sina förmågor.

Gården ser vi som en demokratisk mötesplats för alla på förskolan. Där leker och lär vi tillsammans över avdelnings- och åldersgränser. Där bygger vi relationer till varandra genom gemensamt utforskande och nyfikenhet. Vi arbetar med att visa omsorg om varandra och vår miljö för ökad trygghet och lärande.

Med en närmiljö som erbjuder en levande skog, omväxlande natur och kultur har vi många möjligheter att ta ut vår undervisning på gården och i samhället.


Vi värnar om de yngsta medborgarna som lärande individer med rättigheter, förmågor och potentialer.

Läs mer om Tolleredsskolan här.