Handlingsplaner

Här samlar vi handlingsplaner, riktlinjer, informations- och policydokument. Dessa dokument styr skolans och förskolans sätt att arbeta.

Likabehandlingsplan tillika plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017 - 2018

Gäller verksamheterna i förskolan, förskoleklassen, årskurserna 1-5 samt för fritidshemmet. Höstterminen 2017 och vårterminen 2018 Du läser hela planen i dokument nedan.

Årshjul trygghet och trivsel

(med avseende på uppföljning och dokumentation. Planerandet, beskrivning av genomförandet samt utvärdering beskrivs i planen mot kränkande behandling tillika likabehandlingsplanen och planen mot diskriminering. "Tolleredskolans likabehandlingsplan 2017 – 2018") Du ser hela Årshjulet i dokument nedan.