Handlingsplaner

Här samlar vi handlingsplaner, riktlinjer, informations- och policydokument. Dessa dokument styr skolans och förskolans sätt att arbeta.

Likabehandlingsplan tillika plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020

Gäller verksamheterna i förskolan, förskoleklassen, årskurserna 1-5 samt för fritidshemmet. Vårterminen 2020 och höstterminen 2020

Årshjul trygghet och trivsel

(med avseende på uppföljning och dokumentation. Planerandet, beskrivning av genomförandet samt utvärdering beskrivs i planen mot kränkande behandling tillika likabehandlingsplanen och planen mot diskriminering. "Tolleredskolans likabehandlingsplan 2018 – 2019") Du ser hela Årshjulet i dokument nedan.