Avdelningar

Här nedan finner telefonnummer till våra avdelning, samt adress till förskolan. för med information om respektive avdelning se vänstermenyn.

Öppettider:

Förskolans öppettider är 06:00-18:00.

Vi öppnar för både förskolan och fritids på avdelning Göta. 6:45 går barnen som går på Sågen och fritids gemensamt till avdelning Sågen. Eftermiddagarna avslutas gemensamt ute på vår gård eller på avdelning Göta.

Efter 17:15 är det fritidspersonal som avrundar dagen på förskolan.

Regler vid hemgång

Inget barn får bli hämtat från förskolan av någon annan än vårdnadshavare, utan att vårdnadshavaren själv meddelat om annat arrangemang. Det ska läggas in som meddelande i förskolans närvarosystem via sms-funktionen. Muntliga meddelanden via barnet eller annan vuxen godtas ej

Närvarorapportering via sms-funktion

Vårdnadshavare kan via SMS rapportera ledighet- och frånvaro som direkt registreras i systemet och blir tillgänglig för personalen i deras digitala verktyg.

Observera att ditt SMS måste skickas från ett telefonnummer som du själv registrerat under dina kontaktuppgifter. Detta gör du via kommunens självservice för barnomsorg (e-tjänst).

SMS-numret är 0769446025 och din anmälan styrs av koder för att hamna rätt i systemet.

Vi värnar om de yngsta medborgarna som lärande individer med rättigheter, förmågor och potentialer.

Vi arbetar för att skapa förutsättningar för en ökad trygghet och en stimulerande inlärningsmiljö utifrån varje barns bästa i fokus. Vi arbetar med entreprenöriellt lärande i en lärande organisation där både barn och vuxna ska få utvecklas och få möjlighet att bli sitt bästa jag.


Vi vill erbjuda demokratiska mötesplatser där det skapas många möjligheter att mötas, upptäcka, pröva och utveckla våra förmågor.

Där arbetar vi med hur vi är med och mot varandra och hur vi kommunicerar med varandra. Där lär vi tillsammans. Detta gör vi bland annat genom att ge barnen möjlighet till lek- och lärsituationer och undervisning i mindre grupper.


Här arbetar vi med att få möjlighet att göra oss hörda och att lyssna på varandra.. Vi får uttrycka oss både genom lek, tecknande och skrivande men också genom att använda olika material, äldre och moderna tekniker och hantverk och att dokumentera våra processer.

Vi lär oss hur olika material, redskap och verktyg kan användas i olika sammanhang genom att vi får prova oss fram och lära tillsammans av och med varandra.

  • Sågen:072-2246583
  • Dana: 070-56 09 078
  • Svea: 070-5611328
  • Göta: 070-5608294

Adress:
Tollereds förskola
Tollereds Ströms väg 4
448 50 Tollered