Dana

På Dana har vi en yngrebarnsavdelning, med åldrarna 1-3 år.

Vårt prioriterade mål för 2013-2014 är att utforma miljön för att skapa förutsättningar för ett ökat samspel och samtalsklimat.

Det gör vi bland annat genom att arbeta i smågrupper med bland annat handdockor och dramatisering. Vi utgår från olika sagor, såsom Vem-böckerna av Stina Wirsén. Vi har gjort sagolådor för att inspirera barnen till olika rollekar.

Vår förhoppning är att vi uppmuntrar och stärker barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation.

Vi ser kontinuerligt över våra utrymmen för att skapa nya lekmöjligheter, nya lekkonstellationer och hitta material som inte är förutbestämt.

  • Telefonnummer till Dana 0302 - 52 21 10, 070-56 09 078