Dana

På Dana har vi en avdelning med åldrarna 3-4 år.

Vår förhoppning är att vi uppmuntrar och stärker barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation.

Vi ser kontinuerligt över våra utrymmen för att skapa nya lekmöjligheter, nya lekkonstellationer och hitta material som inte är förutbestämt.

  • Telefonnummer till Dana 070-56 09 078