Svea

På avdelning Svea går barn i åldrarna 2-3 år.

På Svea arbetar vi för att skapa förutsättningar för en ökad trygghet och en stimulerande inlärningsmiljö. Vi arbetar med hur vi är med och mot varandra och hur vi kommunicerar med och till varandra. Detta gör vi bland annat genom att ge barnen möjlighet till lek- och lärandesituationer i mindre grupper.

Telefonnummer till Svea 070-56 11 328