Administration och vaktmästeri

Rektor/förskolechef

Charlotte Limberg
Telefon 0709-94 08 94

Administratör

Camilla Olsson
Telefon: 0302-52 18 19
Mobil: 076-89 84 423

IT-ansvarig

Michael Oscarsson
Mobil: 072-2262474 eller 070-3041342

Kök

Ann-Cathrine Svanberg
Linda Åkerman
Telefon: 0302-52 21 02

Vaktmästare

Sören Hurtig
Telefon: 0302-52 18 28