Närvarorapportering

Via SMS

Närvarorapportering via sms-funktion

Vårdnadshavare kan via SMS rapportera ledighet- och frånvaro som direkt registreras i systemet och blir tillgänglig för personalen i deras digitala verktyg.

Observera att ditt SMS måste skickas från ett telefonnummer som du själv registrerat under dina kontaktuppgifter. Detta gör du via kommunens självservice för barnomsorg (e-tjänst).

SMS-numret är 0769446025 och din anmälan styrs av koder för att hamna rätt i systemet.

Så här gör du:

Ledighet (eller vid flera dagars sjukdom)

Skicka LEDIG [Barnets personnummer] [Datum]

Det går bra att anmäla en dag, eller flera sammanhängande dagar.

Till exempel:

LEDIG ÅÅMMDDNNNN 160404–160407

Tänk på att du inte kan skriva någon information med koden för ledighetsansökan. Komplettera i så fall med ett INFO-SMS om du så önskar.

Informationsmeddelande

Skicka INFO [Barnets personnummer][Information du vill ge]

Till exempel: INFO ÅÅMMDDNNNN Farmor hämtar kl. 14.00.

Endagsfrånvaro

Kan skickas från kl. 18:00 (dagen innan frånvaron gäller) till och med senast kl. 09:00 (samma dag frånvaron gäller).

Skicka FRV [Barnets personnummer]

Till exempel: FRV ÅÅMMDDNNNN