Rektor och ledning

Rektor och förskolechef:

Charlotte Limberg  0302-522120, 072-2006931