Kvalitet

Lerums kommun jobbar ständigt på att förbättra sin verksamhet. En del av detta förbättringsarbete är att genomföra mätningar och jämförelser.

 

 

"Nyfikenhet och kreativt lärande utvecklar

framtidens problemlösare"

Tolleredsskolan och Tollereds förskola

 

Mer information