Kvalitetsarbete Tolleredskolan

Redovisning av det Systematiska kvalitetsarbetet på Tolleredsskolan

Ledord för Tolleredsenheten

Nyfikenhet och kreativt lärande utvecklar framtidens problemlösare

Tolleredsskolan och Tollereds förskola

Här kan du läsa Tolleredskolans kvalitetsrapport 2018