Stabilt kunskapsresultat och hög trygghet

Publiceringsdatum : 2014-04-08

Lerums kommun ligger på plats 35 i landet när det gäller det sammanvägda kunskapsresultatet i grundskolan. Det visar rapporten Öppna jämförelser i grundskolan, som presenteras av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

- Jag tycker att det är ett jättebra resultat i många delar. Det är ett kvitto på att vi har god kvalitet i våra skolor, säger Karin Persson, verksamhetschef Sektor lärande.

Kunskapsmässigt ligger kommunen i det övre segmentet av landets kommuner. Liksom tidigare år visar Lerums kommun bra resultat när det gäller andelen behöriga till gymnasiet. I undersökningen redovisas också enkätfrågor, som bland annat rör trivsel och trygghet. Även här placerar sig kommunen högt. De svagare resultaten för Lerums kommun gäller resultaten på de nationella proven i de lägre årskurserna. Framför allt gäller det resultatet i svenska i årskurs 6.

- Vi har redan innan Öppna jämförelser uppmärksammat de här resultaten i vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi arbetar med en rad strategier för att långsiktigt förbättra resultaten i svenska, säger Karin Persson.

Klicka här för att läsa hela rapporten Öppna jämförelser - grundskola.