Om skolan

Vi erbjuder verksamhet och utbildning för barn mellan ett och tolv år. Vi har en förskola med fyra avdelningar, grundskola F-5, fritidshem, och fritidsklubb. Skolan ligger vid skogskanten vid fotbollsplanen.

Vår skola är byggd i början på 1950-talet och tillbyggd i början på 2000-talet. Vi har en skolgård där vi även har nära till naturen. Skolans cirka 95 barn i klasser förskoleklass, klasserna 1, 2 och 3 och 4-5. På Tolleredsenheten arbetar ca 30 personer

Vår förskola kan du läsa mer om här.

Grundskolan, F-5 samt fritidshem och fritidsklubb

Tolleredskolan ligger intill skogen med dess möjligheter till lek och lärande. Elever från förskoleklass till år 5. Vi är en liten skola med stora möjligheter till samarbete mellan klasserna.

Vårt likabehandlingsarbete genomförs i arbetslaget.

Vi utgår från det kompetenta barnet som har en vilja och lust att lära. Och där leken är en viktig del av elevens utveckling. Vi har samarbete med kulturskolan som undervisar åk 3, 4 och 5 i musik.

På Tolleredsskolan finns det ett storfritids som är fritids och klubb tillsammans som är lokaliserat till Turbinen lokaler. Fasta aktiviteter finns under veckan

Pedagoger

Förskollärare, grundskollärare, specialpedagoger, fritidspedagoger, barnskötare arbetar i ett arbetslag. Denna samverkan med gemensam planering, gemensamma ansvarstagandet för arbetsenhetens barn bidrar till den helhetssyn, som är grunden för barnens lärande och fostran.

En liten enhet, som erbjuder alla verksamheter, har många fördelar. En av dessa är att alla på enheten känner varandra väl. Vi har ambitioner att samarbeta med vårdnadshavare för att skapa trygghet och en god atmosfär

Stora möjligheter till nära samverkan mellan förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb bidrar till en sammanhållen enhet och smidiga övergångar mellan de olika verksamheterna.

För att utveckla kreativiteten har vi ett fritt skapande arbetssätt, där barnen får ta ansvar och får utlopp för sin fantasi.