Om skolan

Vi erbjuder verksamhet och utbildning för barn mellan ett och tolv år.

Tolleredsenheten ligger i bruksorten Tollered strax öster om Lerum och tillhör skolområde Floda i Lerums kommun. Enheten består av förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola årskurserna 1 till 5. Verksamheter ligger i en grönskande bruksmiljö granne med skog och sjöar.

Vår skola är byggd i början på 1950-talet och tillbyggd i början på 2000-talet. Vi har en skolgård där vi även har nära till naturen. I skolan går cirka 100 elever och på förskolan går ca 60 barn.  På Tolleredsenheten arbetar ca 30 personer.

Vår förskola kan du läsa mer om här.

Grundskolan, F-5 och fritidshem

Tolleredsskolan ligger intill skogen med dess möjligheter till lek och lärande. Här går elever från förskoleklass till år 5. Vi är en liten skola med stora möjligheter till samarbete mellan klasserna och stor möjlighet att forma verksamheten utifrån elevers behov och intresse.

Vårt likabehandlingsarbete genomförs i arbetslaget.

Vi arbetar ständigt med trygghet och arbetsro på skolan, fritidshemmet och förskolan. Vårt förebyggande och målinriktade arbete utformas tillsammans mellan elever, lärare och elevhälsa. Vi utgår från det kompetenta barnet som har en vilja och lust att lära. Leken är en viktig del av elevens utveckling och vi har därför planerade rastaktiviteter på skolan som en del i elevernas sociala samspel och utveckling. Vi arbetar med kooperativt lärande där eleverna tränar samarbete i kombination med ämnesinnehåll. På förskolan arbetar vi På Tolleredsskolan finns det ett fritidshem med behörig personal där vi planerar undervisningen tillsammans med eleverna. Undervisning med olika innehåll är planerade till olika veckodagar.

Pedagoger

Förskollärare, grundskollärare, specialpedagoger, fritidspedagoger, fritidsledare, barnskötare arbetar i ett arbetslag. Denna samverkan med gemensam planering, gemensamma ansvarstagandet för arbetsenhetens barn bidrar till den helhetssyn, som är grunden för barnens lärande, utveckling och fostran.

En liten enhet, som erbjuder alla verksamheter, har många fördelar. En av dessa är att alla på enheten känner varandra väl. Vi har ambitioner att samarbeta med vårdnadshavare för att skapa trygghet och en god atmosfär

Stora möjligheter till nära samverkan mellan förskola, förskoleklass, grundskola och  fritidshem bidrar till en sammanhållen enhet och smidiga övergångar mellan de olika verksamheterna.

För att utveckla kreativiteten har vi ett fritt skapande arbetssätt, där barnen får ta ansvar och får utlopp för sin fantasi detta arbetssätt kallar vi för entreprenöriellt lärande