Besök i skolan

Du som är förälder är välkommen att besöka skolan under terminen. Kontakta din pedagog för att boka en tid som passar för klassen och dig.

Välkommen!