Handlingsplaner

Tolleredsenhetens Likabehandlingsplan tillika plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020

Gäller verksamheterna i förskolan, förskoleklassen, årskurserna 1-5 samt för  fritidshemmet. Vårterminen 2020 och höstterminen 2020

Se Ladda hem längst ner på sidan!