Handlingsplaner

Likabehandlingsplan tillika plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017 - 2018

Gäller verksamheterna i förskolan, förskoleklassen, årskurserna 1-5 samt för fritidshemmet. Höstterminen 2017 och vårterminen 2018
Du läser hela planen i dokument nedan.

Årshjul trygghet och trivsel

(med avseende på uppföljning och dokumentation. Planerandet, beskrivning av genomförandet samt utvärdering beskrivs i planen mot kränkande behandling tillika likabehandlingsplanen och planen mot diskriminering. "Tolleredskolans likabehandlingsplan 2017 – 2018")
Du ser hela Årshjulet i dokument nedan.

 

Screeningplan i svenska och matematik för kommundel Floda

Syfte med screening

Resultaten av screeningarna skall ses som avstämningar som ger god information om vilka kunskaper som utgör styrkor och vilka kunskaper som eleven genom undervisning behöver utveckla mer. På så sätt fyller screeningarna en formativ funktion. Screeningresultaten ger även en bild av hur undervisningen har fungerat, vilket i sin tur kan ge uppslag till hur undervisningen behöver utvecklas. Syftet är även att sträva efter ökad likvärdighet inom varje skolenhet och inom Floda kommundel.

Ladda hemlängst ner på sidan!