Handlingsplaner

Tolleredsenhetens Likabehandlingsplan tillika plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018 - 2019

Gäller verksamheterna i förskolan, förskoleklassen, årskurserna 1-5 samt för fritidshemmet. Höstterminen 2018 och vårterminen 2019

Se Ladda hem längst ner på sidan!