Fritidsverksamhet

Alla barn och ungdomar ska erbjudas en aktiv, utvecklande och intressant fritid.

På Tolleredskolan finns såväl fritidshem (barn i årskurs F-3), fritidsklubb (barn i årskurs 4-5).