Förskoleklass-år 1-Turbinen

I förskoleklassen arbetar vi integrerat men delar också in oss efter behov och förutsättningar.

Telefonnummer till förskoleklassen 0302-52 21 06.

 Kontakt:

Klass 1

  • Lisa Funevall, lärare
  • Christina Danielsson resurs och fritids

Förskoleklass 

  • Matilda Björnevret Klaesson, lärare
  • Christina Danielsson, fritidspedagog

Fritids Turbinen

  • Fredrik Håland, år 2-3 och fritids
  • Joel Fritzell,
  • Ragnar Nicklasson, år 4-5 och fritids

 

Mer information