Arbetslag 3-4

Olika personalkategorier har ett gemensamt ansvar för elevens dag och lärande.

Vi arbetar med olika former mot kränkande behandling, bland annat genom kamratstödjare. I ämnet livskunskap ingår förebyggande värdegrunds arbete.

Trygghetsteamet är en viktig del för oss.

Vi utgår från det kompetenta barnet som har en vilja och lust att lära. Leken är en viktig del av elevens utveckling och lärande.

Barnen erbjuds plats på fritidshemmet Forsen telefon: 0302-52 21 14.

Klicka här för att läsa mer om fritidshemmens verksamhet >>

Klass 3-4

  • Eva Foresti, lärare år 3
  • Mårten Johansson, lärare år 4
  • Ida Forsberg, lärare idrott och engelska
  • Fredrik Håland fritidspedagog
  • Anja von Werter Albin slöjd