Vår personal

På Tollereds skola och förskola arbetar barnskötare, förskollärare, fritidspedagoger, idrottslärare och grundskollärare.

I skolans elevhälsoteam arbetar specialpedagog, skolsköterska, psykolog och kurator. Vi har en administratör och vaktmästare som arbetar med service på enheten.

För att komma i kontakt med dessa - se vänstermenyn.