Rektor

Rektor och förskolechef för Tollereds enhet:

Charlotte Limberg  0302-522120, 072-2006931