3058 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Lerums elever är trygga i sina skolor

  Lerums resultat är goda, framförallt i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 där Lerums kommuns elever är nöjdare än de deltagande kommunernas resultat som helhet. De resultat som står sig allra bäst

  Senast uppdaterad 2018-05-02

 2. Vattenavstängning i Lerum

  Uppdaterad information om vattenavstängning. Under morgonen stängdes vattnet av för ett antal hushåll i Södra Lerum på grund av en trasig ventil. Den är nu lagad och vattnet ska vara tillbaka. Men

  Senast uppdaterad 2018-06-18

 3. Tittskåp med information om Aspen strand

  Lerums kommun planerar tillsammans med HSB, Skanska och Wallenstam för ett nytt sjönära bostadsområde vid Aspen strand. Är du intresserad av planerna för området? Då kan du läsa om planerna på

  Senast uppdaterad 2018-05-30

 4. En alldeles speciell dag i Rydsbergshallen

  Tisdag 29 maj hålls Special Olympics Schoolday för första gången. Det är särskolorna i kommunen; Knappekulla, Rydsberg och gymnasiet, som tävlar i olika grenar.

  Senast uppdaterad 2018-05-23

 5. En god start i Lerum

  Det är viktigt att barn och unga får en god start i Lerums kommun. Inom Sektor lärande har man startat ett nytt verksamhetsområde som heter Social hållbarhet. En del i det arbetet är att nyanlända

  Senast uppdaterad 2018-06-07

 6. Hur man väljer skola

  Val av skola sker när barnet ska börja i förskoleklass eller årskurs 1 och sedan i årskurs 6. Elever som går i F-9-skolorna Ljungviksskolan, Lekstorpskolan, Röselidsskolan och Stenkulan behöver

  Senast uppdaterad 2012-06-02

 7. Sektors lärandes behandling av personuppgifter

  Enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ska en personuppgiftsansvarig tillhandahålla den registrerade viss information om personuppgiftsbehandlingar som sker under dennes ansvar. Nedan finner

  Senast uppdaterad 2018-05-24

 8. Nu kollar vi bryggorna i Aspen

  Vid många sjöar och vattendrag i Lerums kommun ligger det idag bryggor och andra anordningar som saknar strandskyddsdispens. Nu börjar vi snart med årets strandskyddstillsyn i Aspen.

  Senast uppdaterad 2017-08-04

 9. Funderar du på bredband?

  Nu finns större möjligheter för dig som bor utanför tätorterna i kommunen att skaffa bredband via optisk fiber.

  Senast uppdaterad 2017-05-31

 10. Anmäl fel genom vår app

  Använd vår app Felanmälan Lerum för att anmäla fel inom de områden som kommunen ansvarar för. I appen kan du enkelt beskriva platsen och vad som behöver åtgärdas.

  Senast uppdaterad 2017-07-13

 11. Missade du fullmäktige? Lugn du kan se det här

  Du vet väl att du kan följa kommunfullmäktiges möten direkt där du är, eller titta i efterhand. Genom sidan KF Direkt kan du titta på din dator, mobil eller surfplatta. Via länk nedan kan du se

  Senast uppdaterad 2017-04-28

 12. Hållbar tillväxt enligt Tillväxtverket

  - Vi arbetar med att utveckla och främja hållbar tillväxt som begrepp och strategi för att vi tror att vi kan göra skillnad, att vi måste agera nu och därför måste använda de verktyg som står

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 13. Tävlingen är avgjord

  Ungefär hur mycket matavfall till biogas behövs för att ersätta en liter bensin?Svar: Cirka 10 kilo. Hur långt kan man köra på 1000 bananskal (bananskal antas väga 50

  Senast uppdaterad 2015-12-08

 14. Lerum i EuroPride Parade 18 augusti

  Lördagen den 18 augusti fyller vi tillsammans Göteborgs gator med kamp, solidaritet och glädje! EuroPride Parade 2018 kommer att färdas genom stadens gator, upp på avenyn och avslutas med fest,

  Senast uppdaterad 2018-08-06

 15. Ministerbesök i Lerum

  Idag besökte utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Lerum. Han fick möjlighet att diskutera låga vattennivåer med några av kommunens medarbetare. De träffades vid Lilla Stamsjön.

  Senast uppdaterad 2018-08-14

 16. Så här kan du spara vatten

  Sedan 12 juli råder bevattningsförbud i Lerums kommun. Det är inte heller tillåtet, enligt länsstyrelsen, att ta vatten från små och medelstora vattendrag. ​Vi kan se att bevattningsförbudet och den

  Senast uppdaterad 2018-07-24

 17. Pride på Lerums bibliotek onsdag 15 augusti

  Tillsammans med HBTQ-samrådet arrangerar Lerums kultur och bibliotek en afton med tema pride. Onsdag 15 augusti bjuds det på konst, föredrag och teater från klockan 17 och framåt. Fri entré!

  Senast uppdaterad 2018-08-10

 18. Från tisdag 14 augusti får du grilla på din tomt

  Nu får du grilla på egen tomt. Från tisdag den 14 augusti klockan 9 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt.

  Senast uppdaterad 2018-08-13

 19. Avstängning - rondellen vid Lerums gymnasium

  Vi bygger en idrottsanläggning vid Lerums gymnasium. Nu krävs det en större kran för kommande byggnation. Därför stängs rondellen vid Lerums gymnasium av för trafik natten mellan den 12 och 13

  Senast uppdaterad 2018-08-10

 20. Bevattningsförbud införs i Lerums kommun

  Från och med 12 juli råder bevattningsförbud i hela Lerums kommun av allt kommunalt dricksvatten. Detta på grund av att grundvattennivåerna hastigt sjunker på grund av lite nederbörd under lång tid.

  Senast uppdaterad 2018-07-12

 21. Första spadtaget för ny idrottshall

  Idag tog kommunalråden, företrädare för föreningslivet och gymnasiet det första spadtaget till en ny idrottshall i Lerum. Behovet av en ny hall är stort hos såväl gymnasiet som föreningarna och

  Senast uppdaterad 2018-01-30

 22. Bidra till ökad social hållbarhet

  Folkhälsomyndigheten genomför regelbundet enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor?” riktad till befolkningen i åldrarna 16-84 år. I år görs ett extra stort utskick i Lerum för att vi ska kunna

  Senast uppdaterad 2018-03-06

 23. Teknikcollege till gymnasiet

  Från hösten 2018 är teknikprogrammet på Lerums gymnasium ett certifierat teknikcollege, TC. Det betyder att elever som börjar på teknikprogrammet i höst kan läsa 300 poäng i utökade kurser för att

  Senast uppdaterad 2018-01-24

 24. Tips för en torrare matavfallspåse

  Blött matavfall fryser lätt nu när det är kallt ute. Fulla matavfallspåsar som fryser till kan lätt fastna i matavfallskärlen. Nedan får du tips hur du kan undvika blöta matavfallspåsar.

  Senast uppdaterad 2018-03-08

 25. Studiebesök från Indien

  Lerums gymnasium har utbyte med Christ university i Bangalore i Indien. Nu är elever och lärare från skolan på besök i Lerum, med ett gediget program av studiebesök med socialt samhällsfokus, som

  Senast uppdaterad 2018-04-18

 26. Så här ser din nya renhållningsfaktura ut

  Under våren har Lerums kommun övertagit faktureringen av renhållningsavgiften. Det innebär att kommunen i fortsättningen blir avsändare för renhållningsfakturan. Under april månad har

  Senast uppdaterad 2018-04-17

 27. Vaccination mot mässling

  Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen har beslutat att införa kostnadsfri vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin), till utvalda grupper i Västra Götaland med osäker

  Senast uppdaterad 2018-01-17

 28. Grundsärskola

  Vissa elever väljer att gå tillsammans med grundskolans elever i samma klass på den skola man själv valt. Andra elever bildar egna klasser, men då oftast i samma skolbyggnad som grundskolans elever. Grundsärskoleklasser finns på Knappekullaskolan och på Rydsbergsskolan.

  Senast uppdaterad 2012-05-30

 29. Vad kan jag få hjälp med?

  Här kan du hitta det stödet du kan få som anhörig till en person med en funktionsnedsättning eller till en person som är sjuk eller äldre.  Klicka på rubrikerna nedan för att läsa

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 30. Bostäder

  Lerums kommun ska i år ordna bostäder till 170 nyanlända, personer som har fått permanent uppehållstillstånd. Ambitionen är att på sikt bygga hyresrätter för att möta efterfrågan på den ordinarie

  Senast uppdaterad 2016-12-05

 31. Vill du bli borgerlig vigselförrättare?

  Det är Länsstyrelsen som utser borgerliga vigselförrättare. Om du vill bli vigselförrättare i Lerums kommun ska du skicka en ansökan till Länsstyrelsen i Västra Götaland. I ansökan ska du

  Senast uppdaterad 2016-03-29

 32. Gruppbostad

  Gruppbostaden består av ett litet antal fullvärdiga lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service, stöd och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. Gemensamhetslokalerna

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 33. Ledsagning vid resa med allmän kollektivtrafik

  Du kan få ledsagarservice vid alla byten där Västtrafik sköter trafiken för någon del av resan.Senast två timmar innan du ska resa beställer du ledsagarservice på telefon 0771-91 90

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 34. Försäkringar

  Lerums kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring med försäkringsbolaget Protector. Du kontaktar dem på 08-410 637 00 eller

  Senast uppdaterad 2012-06-03

 35. Arbetssökande

  Klicka här om du är ny i Sverige och vill lära dig svenska. Vägskälet Du kan också vända dig till Vägskälet som ger

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 36. Budget- och skuldrådgivning

  Du kan få hjälp med: att strukturera och få en överblick över din ekonomi. att se över dina skulder och finna vägar ut ur en skuldsituation. att upprätta

  Senast uppdaterad 2012-06-03

 37. Synpunkter och klagomål

  Synpunkten eller klagomålet lämnas till berörd enhetschef, förutom inom hälso- och sjukvården där verksamhetschef bedömer vem som ska ta hand om det. Synpunkter och klagomål

  Senast uppdaterad 2018-10-15

 38. Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar

  efter beslut av kommunen bor i särskilda boendeformer. vistas i biståndsbedömd dagverksamhet. erhåller hemsjukvård. Kommunens ansvar omfattar personer

  Senast uppdaterad 2012-05-29

 39. Öppenvård, apotek

  Vården kan till exempel ges på vårdcentraler, sjukhusmottagningar eller i patientens hem. All öppenvård drivs av Västra Götalandsregionen. Vårdcentralen i första hand Ibland kan

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 40. Jämställdhet

  Jämställdhet Lerums kommun ska vara en kommun som skapar förutsättningar för att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Som

  Senast uppdaterad 2012-05-20

 41. Fritidshem

  Klicka här för kontaktuppgifter till kommunens skolor. Elever i behov av

  Senast uppdaterad 2012-06-11

 42. Fritidshem

  Klicka här för kontaktuppgifter till kommunens skolor. Elever i behov av

  Senast uppdaterad 2012-05-30

 43. Vi behöver dig som vikarie

  Lerum kommun har ramavtal med företaget StudentConsulting om vikarieanskaffning till förskola och skola. Du som vill vikariera i förskola och/eller skola kan ansöka direkt hos

  Senast uppdaterad 2012-06-10

 44. Lerums kommun bäst på elbilar

  Torsdagen 3 maj fick Lerums kommun motta specialpriset ”Bäst på elbilar 2018”. Priset är ett kvitto på att Lerums kommun, med 53 kommunala elbilar, har högst andel elbilar i Sverige.

  Senast uppdaterad 2018-05-07

 45. Östad

  Östad

  Senast uppdaterad 2012-06-09

 46. Råd för att slippa smitta

  När det gäller maginfluensor/kräksjuka finns flera enkla tips för att skydda sig. Det viktigaste är att hålla en god handhygien. Om sjukan ändå drabbar, se till att stanna hemma i minst två dygn

  Senast uppdaterad 2012-09-25

 47. SFI i Lerum – ett lysande undantag

  Skolinspektionen kritiserar undervisningen på SFI, svenska för invandrare. Det finns dock undantag, menar Skolinspektionen: Lerums kommun.

  Senast uppdaterad 2018-04-19

 48. Kommunens arkiv och lokalhistoria

  Många av källorna till vår lokala historia förvaras i kommunarkivet. Vi ansvarar för att kommunens arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av

  Senast uppdaterad 2018-11-12

 49. Förtydligande med anledning av inslag i Västnytt

  Den 30 december hade Västnytt ett inslag om inställt restaurangbesök innan jul för ensamkommande unga på boenden i Lerums kommun. Ungdomarna hade gemensam julmiddag på sina boenden.

  Senast uppdaterad 2016-12-30

 50. Kommunen omförhandlar dopningsavtal

  Sedan augusti 2012 har det funnits en överenskommelse mellan Lerums kommun och ett antal träningsanläggningar i Lerums kommun om samarbete mot dopning. Lerums kommun tar nu initiativ till en översyn

  Senast uppdaterad 2017-03-23

 51. Demokrati - var du vill, när du vill

  Det politikerna i kommunfullmäktige beslutar påverkar dig och din vardag. Från den 15 december sänder vi kommunfullmäktiges möten direkt. Du kan se mötet direkt och i efterhand, på din mobil, dator

  Senast uppdaterad 2016-12-02

 52. Var vill du se fler offentliga toaletter?

  Tycker du att det behövs fler offentliga toaletter i vår kommun? Svara på enkäten och tala om var du skulle vilja att det fanns möjlighet att lätta på trycket.

  Senast uppdaterad 2017-03-13

 53. Störande fåglar - vad kan du göra?

  När fåglar blir för många och bygger bo i bostadsområdena kan störningarna bli så stora att vi måste göra något åt dem.

  Senast uppdaterad 2017-04-06

 54. Sjukvård och tandvård

  Huvudregeln är att du, då du är i behov av hälso- och sjukvård, i första hand ska kontakta din vårdcentral. Adresser och telefonnummer hittar du i länkarna nederst på denna

  Senast uppdaterad 2012-05-19

 55. Flytta hit

  Lerums kommun erbjuder ett rikt frilufts- och föreningsliv, bra förskolor, skolor och äldreomsorg samt effektiva pendlingsmöjligheter till Göteborg. KomIn hjälper dig gärna Längst

  Senast uppdaterad 2012-05-20

 56. Hållbart resande

  Om inget görs förväntas biltrafiken i Sverige öka med ungefär två procent per år under de kommande fem åren. Den ökade biltrafiken riskerar inte bara att vara synonymt med mer utsläpp, buller,

  Senast uppdaterad 2012-05-25

 57. Upphandling och inköp

  Aktuella upphandlingar och avtal Alla upphandlingar annonseras på webbsidan www.upphandlingar.nu För ramavtal se rubriken Aktuella

  Senast uppdaterad 2012-05-24

 58. Resor, transporter och besök

  Kollektivtrafik Du som resenär kan också vara med och påverka genom att välja mellan en rad olika alternativ beroende på vart du ska och vilka möjligheter och förutsättningar du har för

  Senast uppdaterad 2012-05-19

 59. Våld i nära relationer

  Fysiskt våld Kan vara knuffar, att bli fasthållen, slagen eller sparkad. Sexuellt våld Våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar, alternativt

  Senast uppdaterad 2016-03-11

 60. Kommunens organisation

  Du kan också läsa om hur den kommunala administrationen är uppbyggd och arbetar och vad exempelvis en beredning egentligen är. Adress och andra viktiga uppgifter: Lerums kommun

  Senast uppdaterad 2012-05-20

 61. Ekonomiska svårigheter

  Hos kommunens budget- och skuldrådgivare erbjuds du kostnadsfri ekonomisk rådgivning. Du kan bland annat få hjälp att skaffa dig en överblick över din ekonomi och ges praktiska råd kring hur du

  Senast uppdaterad 2012-05-19

 62. Funktionsnedsättning

  Det kan handla om svårigheter i den dagliga livsföringen, som exempelvis kan uppstå vid funktionsnedsättning. I vänstermenyn kan man under rubrikerna läsa mer om bostadsanpassningsstöd,

  Senast uppdaterad 2012-05-19

 63. Trygghetstelefonerna fungerar som vanligt igen

  Det var tidigare idag stora driftstörningar i operatören Tele 2:s nät, vilket innebar att Trygghetstelefonerna inte fungerade för brukarna i Lerums kommun. Nu är problemet avhjälpt och

  Senast uppdaterad 2019-01-31

 64. Sjuka träd i Seatons allé fälls

  Under veckan tar parkenheten i samråd med Länsstyrelsen ner tre stycken sjuka träd i Seatons allé. Träden fälls eftersom de har visat sig vara sjuka.

  Senast uppdaterad 2019-04-23

 65. Markarbeten utanför nya arenan

  Från och med 6 maj och cirka tre veckor framåt så kommer det ske en del markarbete vid Pomonavägen, vilket kan medföra buller och kommer troligtvis påverka trafiken.

  Senast uppdaterad 2019-04-30

 66. Pumpa hojen för klimatet

  Lördag den 30 mars är det Earth Hour, världens största klimatmanifestation. Lerums kommun deltar och gör det extra roligt att cykla! På torsdag, fredag och lördag /28-30/3) hittar du cykelkorgar med

  Senast uppdaterad 2019-03-25

 67. Låt föräldrarna nattvandra för klassresan

  Om föräldrarna ställer upp och nattvandrar så ger kommunen bidrag till eleverna. Erbjudande till elever och vårdnadshavare i årskurs 7-9: Vill din klass tjäna 1000 kronor till klasskassan eller

  Senast uppdaterad 2018-04-11

 68. Gymnasium

  Gymnasieskolan  Skolan erbjuder ett stort antal av de nationella programmen, gymnasiesärskola och ett riksrekryterande Seglargymnasium.

  Senast uppdaterad 2012-05-19

 69. Förskoleklass

  För mer information, kontakta närmaste grundskola, eller se kontaktinformation överst, till höger på denna sida. E-tjänst Med e-legitimation kan du som är vårdnadshavare till barn

  Senast uppdaterad 2012-05-19

 70. Studenter gör fältarbete i Aspenäs

  Undrar du vad det är för unga människor som vandrar omkring, antecknar och fotograferar i Aspenäs i Lerum? Förmodligen ser du några studenter från Bebyggelseantikvariskt program på Göteborgs

  Senast uppdaterad 2018-11-15

 71. Skattesats och val på kommunfullmäktiges agenda

  Kom och ta del av debatten när kommunfullmäktige har möte den 29 november. Då ska skattesatsen beslutas och då görs val av politiker till kommunstyrelse, utskott och beredningar. Kommunfullmäktige

  Senast uppdaterad 2018-11-23

 72. Tvätta miljörätt – tvätta i biltvätt

  Det finns både automatiska och gör-det-själv-hallar. Biltvättsanläggningar ska ha oljeavskiljare eller reningsverk för att rena det förorenade vattnet från tvätten. Tvätta aldrig bilen på gatan,

  Senast uppdaterad 2013-04-16

 73. Tack för din beställning

  Du får sedan din nybyggnadskarta skickad till den epostadress du angivit i beställningen. När nybyggnadskartan är klar och levererad skickas en faktura till din fakturaadress.

  Senast uppdaterad 2018-01-09

 74. Strålning och radon

  Den vanligaste källan till höga stråldoser i bostaden är radon. Radiofrekvent strålning Radiofrekvent strålning delas in i mikrovågor, radiovågor och lågfrekventa

  Senast uppdaterad 2012-06-18

 75. Klagomål på livsmedelshantering

  Är du osäker på hur du ska fylla i anmälan kan du istället ringa miljöenheten på 0302-52 14 64 eller 0302-52 14 92. Du kan lämna ditt klagomål anonymt. Men lämnar du inga kontaktuppgifter

  Senast uppdaterad 2014-07-15

 76. Registrera Livsmedelsverksamhet

  Du ska lämna in en anmälan om registrering senast två veckor innan start, oavsett om du ska starta en ny verksamhet eller om du ska ta över en befintlig. Anmälan lämnas till miljöenheten.

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 77. Odlingslotter

  I Lerum finns det lediga odlingslotter. Är du intresserad av en odlingslott kan du kontakta Lerums kundcenter KomIn, e-post kommun@lerum.se, telefon 0302-52

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 78. Skidåkning

  Var vänlig och gå inte i spåren Elljusspåren i Gråbo, Sjövik, Floda och Lerum sköts av LMA AB. Vid Öijareds golfbana finns flera spår. Spåren sköts av Öijareds

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 79. Besök våra trädgårdar

  År 2015 skapade vi det unika konceptet Växtrum i Lerum. Idén är att utveckla glömda och gömda platser i centrala Lerum och göra dem till inspirerande och engagerande

  Senast uppdaterad 2018-03-20

 80. Brotts- och drogförebyggande arbete

  Brotts- och drogförebyggande insatser är därför något som Lerums kommun prioriterar. Särskilt fokus lägger kommunen på förebyggande arbete gentemot ungdomar. Det brotts- och

  Senast uppdaterad 2012-05-29

 81. Förebygga brott

  Här nedan har vi samlat lite information som handlar om hur vi alla kan bidra till att förebygga brott. Bilägare Polisen skiljer i sin statistik

  Senast uppdaterad 2012-06-06

 82. Krisberedskap

  Är vi starka och friska bör vi räkna med att samhällets resurser till en början framför allt kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, exempelvis äldre, sjuka och

  Senast uppdaterad 2012-06-02

 83. Forum Lärum

  Forum Lärum är invånardialogen där vi tillsammans verkar för höjda kunskapsresultat i skolorna. Alla är välkomna att bidra med sina kompetenser och idéer. Den 17 november, 23 november och

  Senast uppdaterad 2016-11-08

 84. Tack för din kommentar!

  Vi har nu tagit emot din kommentar. Om du har lämnat kontaktuppgifter återkommer vi till dig så snart vi kan.

  Senast uppdaterad 2012-06-11

 85. Buller och luftkvalitet

  Miljöenheten ger information, prövar ansökningar och kontrollerar att berörd lagstiftning efterlevs. Verksamheten bidrar till att skapa trygghet för konsumenter, invånare och företagare. En

  Senast uppdaterad 2012-05-19

 86. Svar på vanliga frågor

  Vem kan arrangera ett lotteri? Krävs tillstånd?Det är bara ideella föreningar som ägnar sig åt allmännyttig verksamhet som får anordna lotterier. Föreningarna måste vara

  Senast uppdaterad 2014-10-07

 87. Idrott, motion, friluftsliv

  Information om den unika svenska allemansrätten hittar du nederst på sidan. Rikt föreningsliv Föreningslivet är oerhört rikt i Lerums kommun, inte minst inom idrotten. Totalt

  Senast uppdaterad 2012-05-19

 88. Frivan 08

  Vad vill ungdomarna göra Kultur- och fritidsundersökningens syfte är att få insyn i vad barn och ungdomar gör, och vad de vill göra på sin fritid. Frågor om föreningstillhörighet

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 89. Synpunkter och klagomål

  Synpunkten eller klagomålet lämnas till berörd enhetschef, förutom inom hälso- och sjukvården där verksamhetschef bedömer vem som ska ta hand om det. Synpunkter och klagomål

  Senast uppdaterad 2018-10-11

 90. Familj, barn och unga

  Lerums kommun har som målsättning att barn och unga ska kunna växa upp under trygga och goda levnadsförhållanden och erbjuder därför stöd och individanpassade insatser till familjer, barn och unga.

  Senast uppdaterad 2012-05-19

 91. Verksamhetsutveckling

  Enheten för elevhälsa och utveckling Enheten för elevhälsa och utveckling är en stödenhet inom Sektor lärande. Dess uppdrag är att i första hand stödja verksamhetsformerna förskola,

  Senast uppdaterad 2016-08-04

 92. Naturvårdsverket betalar för sanering vid Floda Garveri

  Naturvårdsverket har beslutat att bidra med 17 miljoner kronor för sanering av marken vid Floda Garveris gamla område. Marken är starkt förorenad och måste åtgärdas innan det går att bygga bostäder

  Senast uppdaterad 2017-12-11

 93. Bedömning och betyg

  Betyg i språkvalet ska sättas från och med höstterminen i årskurs 7. Det är med slutbetyget som eleven söker in till gymnasieskolan. I grundskolan är den nya betygsskalan sexgradig, med

  Senast uppdaterad 2012-06-02

 94. Lerums förskolor får höga betyg

  Vårdnadshavarna i Lerums kommun ger höga betyg till förskolorna. Det visar den enkät som kommunerna i Göteborgsregionen för andra året gemensamt genomfört bland vårdnadshavare som har barn i

  Senast uppdaterad 2017-12-20

 95. Hur går det med Aspen Strand?

  Aspens Strand är i nuläget Lerums kommuns största nyplanerade bostadsområde - 550 bostäder och ny förskola vid sjön Aspen.

  Senast uppdaterad 2017-09-14

 96. Nu påbörjas idrottshallen på allvar

  Tidigare har arbeten med förändrad rördragning i marken gjorts. Tisdag 5 december börjar inhägnaden av det område som ska bli ny idrottshall vid Dergården.

  Senast uppdaterad 2017-12-04

 97. Närvaro och frånvarohantering

  Förskola Planering förskola – frånvaro Klicka på länken för att komma till informationen om hur du anmäler frånvaro eller ledighet på förskolan.

  Senast uppdaterad 2019-03-20

 98. Minska ditt avfall

   Avfallstrappan styr hur vi ska hantera vårt avfall Avfallstrappan som EU har fastställt, styr hur avfallet ska tas omhand i Sverige. Förhindra att avfall skapas, så kallad

  Senast uppdaterad 2018-11-15

 99. Källsortera och återvinn

  Använd ”Sorteringsguiden” längst ner på sidan för detaljerad information eller gå in på flikarna i menyn till vänster. Producentansvar I de flesta fall ligger

  Senast uppdaterad 2017-09-05

 100. VA-utbyggnad i Björboholm

  Etapp 1 Utbyggnad av kommunalt VA i västra delen av Björboholm, etapp 1 var helt klar sommaren 2017. Etapp 2 Utbyggnad av etapp 2

  Senast uppdaterad 2017-03-20

 101. Återanvändning och återbruk

  Lämna saker för återbruk På Hultet kan du nu lämna överblivet byggmaterial för återbruk. Det går bra att lämna exempelvis isolering, takpannor, dörrar, fönster med karm, diskbänkar,

  Senast uppdaterad 2019-01-18

 102. Tidigare bolag för försäkring

  Sammanställning av tidigare försäkringsbolag Nuvarande 2015-09-01 LänsförsäkringarHeltid året om/Verksamhetstid för vissa kategorierFörsäkringsnummer: 2326320

  Senast uppdaterad 2012-06-02

 103. Vanliga frågor och svar

  E-tjänster och blanketter Alla e-tjänster och blanketter för ansökningar, uppsägningar, scheman och liknande hittar du på kommunens inloggningssida för e-tjänster och

  Senast uppdaterad 2014-10-02

 104. Om sociala medier

  Lerums kommun vill finnas där invånarna finns. Bloggar Syftet med en blogg från Lerums kommun är att sprida funderingar, information och kunskap kring ett specifikt

  Senast uppdaterad 2012-12-03

 105. Skattesatser

  Klicka här för att komma till Skatteverkets webbplats >> Självdeklarationer Det är Skatteverket som

  Senast uppdaterad 2012-06-06

 106. Kvalitetsmätningar

  Läs mer om mätningarna genom att klicka på länken nedan. Jämförelser av äldreomsorg Nedan

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 107. Tvätta inte bilen på gatan

  Det förorenade vattnet rinner vidare till ett vattendrag och når slutligen en sjö eller havet där det kan störa växt- och djurlivet. Vad kan jag göra istället? Ett bättre

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 108. Förorenad mark

  Förr var det ganska vanligt att man tippade massor och grävde giftigt avfall från industrier, vilket innebar att marken blev förorenad. Förorenade områden innefattar inte bara gamla

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 109. Verksamhetsuppföljning

  Vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde i december 2018 antogs tillsynsplanen för 2019. Miljöenhetens verksamhet  följs upp med hjälp av nyckeltal. Så här ser resultatet ut. Vi

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 110. Lägeskontroll

  En lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt plats. Man kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer

  Senast uppdaterad 2014-02-25

 111. Nybyggnadskarta

  Vid beställning av nybyggnadskarta går det också bra

  Senast uppdaterad 2013-09-17

 112. Livsmedel

  I Lerums kommun finns drygt 300 verksamheter som hanterar livsmedel på något sätt. Miljöenheten kontrollerar de som säljer, tillagar eller serverar livsmedel. Genom att besöka verksamheterna,

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 113. Verksamhetsuppföljning

  Vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde i december 2018 antogs tillsynsplanen för 2019. Miljöenhetens verksamhet  följs upp med hjälp av nyckeltal. Så här ser resultatet ut. Vi

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 114. Aktiviteter och friluftsliv

  För aktiviteter som enbart är förknippade med föreningsverksamhet hänvisas till Föreningsregistret.

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 115. Tack för tipset!

  Ditt evenemangstips har nu skickats till kulturenheten. Har du frågor om evenemangskalendern eller kulturenhetens tryckta kulturkalender kan du kontakta kultursamordnaren.

  Senast uppdaterad 2012-06-10

 116. Bibliotek och filialer

  För aktuella öppettider (till exempel under sommaren), för att låna och låna om, eller få lästips med mera, besök vår webbplats

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 117. Dergårdsteatern

  Dergårdsteatern i Lerum är en av Västsveriges största teatrar med plats för 362 personer. Ett stort antal människor besöker Dergårdsteatern varje år. Här visas allt ifrån kammarmusikkonserter och

  Senast uppdaterad 2017-12-14

 118. Aktiviteter och träffpunkter

  Du behöver inte vara ensam Tillsammans med frivilligorganisationer bedriver Lerums kommun kaféverksamhet och träffpunkter för seniorer för att främja social gemenskap. Kaféverksamhet

  Senast uppdaterad 2018-03-06

 119. Stiftelser, fonder och stipendier

  Huvuddelen av fonderna och stiftelserna skall hjälpa människor i största allmänhet men det finns också fonder för speciella ändamål. Stipendium kan sökas för alla möjliga anledningar och

  Senast uppdaterad 2016-02-04

 120. Betygsprövning

  Om du inte har betyg eller har fått F på en kurs har rätt att göra en prövning. Prövningen är kostnadsfri och ska göras inom den tid du är inskriven på gymnasiet.

  Senast uppdaterad 2012-05-30

 121. Beställning nyckelbricka

  Beställ din egen nyckelbricka till kommunens passersystem! Om du redan har en nyckelbricka kan behörigheten lätt ändras eller kompletteras. Fyll i formuläret i alla delar och klicka på

  Senast uppdaterad 2012-08-07

 122. Bedömning och betyg

  Den betygsskala som används är femgradig, från E till A. Betyget F används inte i grundsärskolan. I de fall betyg sätts gäller samma regler för bedömning och betygssättning som för grundskolan.

  Senast uppdaterad 2015-07-08

 123. Barn- och ungdomskultur

  Alla barn och ungdomar ska ha möjlighet till att delta i kulturlivet, både till kulturupplevelser och till eget skapande. Barn- & familjeföreställningar Barn- och

  Senast uppdaterad 2012-05-29

 124. Aktiviteter och träffpunkter

  Du behöver inte vara ensam Tillsammans med frivilligorganisationer bedriver Lerums kommun kaféverksamhet och träffpunkter för seniorer för att främja social gemenskap. Kaféverksamhet

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 125. Lämna Second hand i Lerums kommun

  Lämna begagnade kläder och prylar till Myrorna och Emmaus Lerums kommun har tecknat ett avtal med Myrorna, som tar emot användbara saker som exempelvis kläder, skor, leksaker, husgeråd,

  Senast uppdaterad 2019-01-18

 126. Minska skräpet - Räkna till 10

  Visst kan du minska avfallet! Här är några tips och råd Tänk efter vad du verkligen behöver innan du handlar

  Senast uppdaterad 2013-11-04

 127. Värdegrund

  Socialtjänstlagens verksamhet, som rör omsorg om äldre, ska inrikta sig på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (SOL 5 kap. §4). Vad är en

  Senast uppdaterad 2012-12-17

 128. Ändrade dagar för sophämtning 2019

  Vecka 22 med Kristi Himmelsfärd 30 maj sker tömning som vanligt. Vecka 23 med Nationaldagen 6 juni sker tömning som vanligt. Midsommarveckan vecka 25 2019Ordinarie

  Senast uppdaterad 2018-06-19

 129. Förpackningar och tidningar

  Kommunen ansvarar inte för driften och skötseln av återvinningsstationerna utan detta sköter Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Om behållarna inte är tömda, om det behöver städas eller

  Senast uppdaterad 2017-09-05

 130. Farligt avfall hämtas

  Farligt avfall kan vara färgrester, bekämpnings- eller lösningsmedel, sprayflaskor eller småelektronik (till exempel väckarklockor, strykjärn, matberedare). Men bilen tar inte emot TV-apparater

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 131. Asfaltering Norra Hallsås

  Under vecka 32 kommer Lerums kommun att tillsammans med entreprenören PEAB Asfalt AB att påbörja arbetet med att färdigställa berörda vägar i Norra Hallsås.  De berörda vägarna är

  Senast uppdaterad 2019-07-25

 132. Cirkulationsplats Kastenhofsmotet -Härskogsvägen

  Korsningen med Härskogsvägen vid Kastenhofsmotet är mycket olycksdrabbad. Under 2016 arbetade Trafikverket med en åtgärdsvalsstudie för korsningen. Studien visade att det finns behov av en

  Senast uppdaterad 2018-09-03

 133. Ombyggnation av Torpskolan och Knappekullaskolan

  Lerums kommun växer och vi är trångbodda i skolorna i Norra Lerum. För att möta framtida behov har kommunstyrelsen beslutat att Torpskolan och Knappekullaskolan ska byggas om för att kunna ta

  Senast uppdaterad 2018-02-12

 134. Hållbart näringsliv

  Ett av Näringslivsenhetens viktigaste uppdrag är att stärka affärsdriven miljöutveckling - kombinationen miljö och affärer. För detta har kommunen en tydlig strategi - framför allt genom att

  Senast uppdaterad 2015-01-15

 135. Hållbar samhällsplanering och närmiljö

  Lyckas då Lerums kommun med de högt ställda målsättningarna? En majoritet av nyckeltalen inom hållbar planering och natur visar inte på några tydliga trender. Ett undantag är de klimatsmarta

  Senast uppdaterad 2015-01-15

 136. Byggprojekt i Gråbo

  I menyn till vänster hittar du byggprojekt som är under planering eller pågår i Gråbo just nu.

  Senast uppdaterad 2012-08-23

 137. Svaren på de vanligaste frågorna

  Finns det planer på att bygga nya hus i kommunen? Var?Lerums kommun expanderar och växer stadigt i befolkning. Därför planeras det kontinuerligt för nya bostäder. Lättast

  Senast uppdaterad 2014-10-02

 138. Verksamhetsuppföljning bygglov

  Bygglovsenheten utför uppdragen genom att: Bereda ärenden inför MBNs beslut Besluta på uppdrag av MBN, via delegation Informera allmänhet och verksamheter om

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 139. Sjöar och vattendrag

  Lerum korsas också av två skilda biflöden till Göta Älv, Lärjeån från Gråbo och västerut, samt Säveån. Se vattenöversikt nederst på sidan. Försurning och kalkning Västsverige är

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 140. Elnät

  Totalt har Lerum Energi AB ca 16 000 kunder. Lerum Energi AB ägs till 100 % av Lerums kommun. Elnätsföretag Varje elnätsföretag har ensamrätt på distributionsnätet inom sitt

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 141. Energirådgivning

  Telefon och e-post till Energi- och klimatrådgivningen hittar du under kontakt här ovanför. El och värme Du hittar många användbara tips om el och uppvärmning i faktabladen som

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 142. En miljövänlig och ren energikälla

  Vid val av energikälla finns det många faktorer att väga in. En värmepump kräver tillförsel av el och det finns energikällor som är mer miljövänliga som exempelvis biobränsleeldning i

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 143. #Connect2earth – för att du och naturen hör ihop

  Pumpa hojen för klimatet! Vi gjorde det extra roligt att cykla! På torsdagen, fredagen och lördagen fanns cykelkorgar med lite överraskningar längs några av kommunens cykelbanor. Flera

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 144. Miljöbalken värnar inomhusklimatet

  I lagen ställs också krav på att en bostad ska vara sådan att den inte orsakar ohälsa. Bland annat anges att den ska ge "betryggande skydd mot värme, kyla, drag och fukt". Den som äger

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 145. Fyrverkeri

  Dock får fyrverkerier användas från klockan 18.00 - midnatt på nyårs-, påsk- och valborgsmässoafton, dessutom från midnatt till klockan 02.00 nyårsdagen, påskdagen och första maj. Pyrotekniska

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 146. Bikupor i tätort

  Bin är pollinatörer som utför viktiga ekosystemtjänster för vårt samhälle därför uppmuntrar Lerums Kommun biodling. Viktigt är dock att det inte medför olägenhet för grannar eller

  Senast uppdaterad 2019-08-08

 147. Stall och lantbruk

  På Länsstyrelsens webbplats finns mer information om hur du anmäler misstanke om att djur far illa:

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 148. Behandling av personuppgifter på miljöenheten

  När man exempelvis ansöker om ett avloppstillstånd eller lämnar en anmälan om matförgiftning så lämnar man samtidigt in sina personuppgifter. Dataskyddsförordningen reglerar hur miljö- och

  Senast uppdaterad 2018-05-23

 149. Adresser kommunala skolor

  Under rubriken Ladda hem nedan finner du adresslistan till alla kommunala skolor i Lerums kommun

  Senast uppdaterad 2012-08-23

 150. Entreprenöriellt lärande

  I Sektor lärandes verksamhetsidé står att skolor och förskolor arbetar med entreprenöriellt lärande.  Skolverket beskriver entreprenöriellt lärande som att det "innebär att utveckla och

  Senast uppdaterad 2016-08-04

 151. Gemensamma stängningsdagar 2018-2019

  Gemensamma stängningsdagar för förskola och fritidshem   Höstterminen 2018: 17 augusti, 27 september, 29 oktober Vårterminen 2019:  8

  Senast uppdaterad 2017-05-19

 152. Meny

  I våra

  Senast uppdaterad 2012-06-08

 153. Digitala verktyg för lärande

  Lerums kommun har sedan 2011 bedrivit en satsning på ett ökat digitalt lärande och 1-1 satsningen (ett personligt lärverktyg till varje elev) är nu fullt utbyggd från årskurs 4 till och med

  Senast uppdaterad 2016-08-05

 154. LerumLär - NPF

  Enheten för elevhälsa och utveckling stöttar det viktiga arbetet som pågår på enheterna i att lära mer om NPF-området, bidra till att stimulera inhämtande av ny kunskap genom att lyfta fram och

  Senast uppdaterad 2016-08-05

 155. Nationella skolutvecklingsprogram

  Några av de statliga satsningarna som genomförs i Lerums kommun är matematiklyftet, läslyftet och lärarlyftet. Matematiklyftet är en fortbildning för lärare som undervisar i matematik. Syftet är

  Senast uppdaterad 2016-08-05

 156. Gallerier

  Dergårdsgalleriet Dergårdsgalleriet är ett gemytligt galleri i centrala Lerum där såväl amatörer som professionella konstnärer ges möjlighet att ställa ut. Med jämna mellanrum anordnas

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 157. Ekebacken

    Det är cirka 15 minuters promenad till tåg och buss. Flexlinjen har hållplats utanför Ekebacken. Goda parkeringsmöjligheter finns också. Boendet Ekebacken

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 158. Nya Sävegården

  Det är cirka 15 minuters promenad till tåg och buss. Flexlinjen har hållplats utanför Nya Sävegården. Goda parkeringsmöjligheter finns också. Boende Nya Sävegården består av fem

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 159. Barnahus Älvsborg

  Barnahus Älvsborg - samverkan för barnets bästa

  Senast uppdaterad 2016-04-29

 160. Plattform Lerum - Föräldraguide

  Plattform Lerum finns på flera ställen i kommunen och i olika format. Här nedan hittar du vår föräldraguide med mer information. Vår ambition är att göra det enkelt för alla föräldrar och barn.

  Senast uppdaterad 2019-04-05