3020 träffar inom Hela webbplatsen

 1. En god start i Lerum

  Det är viktigt att barn och unga får en god start i Lerums kommun. Inom Sektor lärande har man startat ett nytt verksamhetsområde som heter Social hållbarhet. En del i det arbetet är att nyanlända

  Senast uppdaterad 2018-06-07

 2. Tittskåp med information om Aspen strand

  Lerums kommun planerar tillsammans med HSB, Skanska och Wallenstam för ett nytt sjönära bostadsområde vid Aspen strand. Är du intresserad av planerna för området? Då kan du läsa om planerna på

  Senast uppdaterad 2018-05-30

 3. En alldeles speciell dag i Rydsbergshallen

  Tisdag 29 maj hålls Special Olympics Schoolday för första gången. Det är särskolorna i kommunen; Knappekulla, Rydsberg och gymnasiet, som tävlar i olika grenar.

  Senast uppdaterad 2018-05-23

 4. Lerums kommun bäst på elbilar

  Torsdagen 3 maj fick Lerums kommun motta specialpriset ”Bäst på elbilar 2018”. Priset är ett kvitto på att Lerums kommun, med 53 kommunala elbilar, har högst andel elbilar i Sverige.

  Senast uppdaterad 2018-05-07

 5. Lerums elever är trygga i sina skolor

  Lerums resultat är goda, framförallt i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 där Lerums kommuns elever är nöjdare än de deltagande kommunernas resultat som helhet. De resultat som står sig allra bäst

  Senast uppdaterad 2018-05-02

 6. SFI i Lerum – ett lysande undantag

  Skolinspektionen kritiserar undervisningen på SFI, svenska för invandrare. Det finns dock undantag, menar Skolinspektionen: Lerums kommun.

  Senast uppdaterad 2018-04-19

 7. Studiebesök från Indien

  Lerums gymnasium har utbyte med Christ university i Bangalore i Indien. Nu är elever och lärare från skolan på besök i Lerum, med ett gediget program av studiebesök med socialt samhällsfokus, som

  Senast uppdaterad 2018-04-18

 8. Så här ser din nya renhållningsfaktura ut

  Under våren har Lerums kommun övertagit faktureringen av renhållningsavgiften. Det innebär att kommunen i fortsättningen blir avsändare för renhållningsfakturan. Under april månad har

  Senast uppdaterad 2018-04-17

 9. Ny studiecirkel i grannsamverkan

  Ny Studiecirkel i grannsamverkan startar den 17 april, klockan 18.00. Är man intresserad kan man anmäla sig till Studieförbundet Vuxenskolan telefon: 0302-158 58. Polisen och Lerums kommun är

  Senast uppdaterad 2018-03-22

 10. Tips för en torrare matavfallspåse

  Blött matavfall fryser lätt nu när det är kallt ute. Fulla matavfallspåsar som fryser till kan lätt fastna i matavfallskärlen. Nedan får du tips hur du kan undvika blöta matavfallspåsar.

  Senast uppdaterad 2018-03-08

 11. Bidra till ökad social hållbarhet

  Folkhälsomyndigheten genomför regelbundet enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor?” riktad till befolkningen i åldrarna 16-84 år. I år görs ett extra stort utskick i Lerum för att vi ska kunna

  Senast uppdaterad 2018-03-06

 12. Första spadtaget för ny idrottshall

  Idag tog kommunalråden, företrädare för föreningslivet och gymnasiet det första spadtaget till en ny idrottshall i Lerum. Behovet av en ny hall är stort hos såväl gymnasiet som föreningarna och

  Senast uppdaterad 2018-01-30

 13. Teknikcollege till gymnasiet

  Från hösten 2018 är teknikprogrammet på Lerums gymnasium ett certifierat teknikcollege, TC. Det betyder att elever som börjar på teknikprogrammet i höst kan läsa 300 poäng i utökade kurser för att

  Senast uppdaterad 2018-01-24

 14. Kommunens arkiv och lokalhistoria

  Många av källorna till vår lokala historia förvaras i kommunarkivet. Vi ansvarar för att kommunens arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av

  Senast uppdaterad 2018-11-12

 15. Vaccination mot mässling

  Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen har beslutat att införa kostnadsfri vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin), till utvalda grupper i Västra Götaland med osäker

  Senast uppdaterad 2018-01-17

 16. Jämställdhet

  Jämställdhet Lerums kommun ska vara en kommun som skapar förutsättningar för att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Som

  Senast uppdaterad 2012-05-20

 17. Lerums förskolor får höga betyg

  Vårdnadshavarna i Lerums kommun ger höga betyg till förskolorna. Det visar den enkät som kommunerna i Göteborgsregionen för andra året gemensamt genomfört bland vårdnadshavare som har barn i

  Senast uppdaterad 2017-12-20

 18. Naturvårdsverket betalar för sanering vid Floda Garveri

  Naturvårdsverket har beslutat att bidra med 17 miljoner kronor för sanering av marken vid Floda Garveris gamla område. Marken är starkt förorenad och måste åtgärdas innan det går att bygga bostäder

  Senast uppdaterad 2017-12-11

 19. Östad

  Östad

  Senast uppdaterad 2012-06-09

 20. Blanketter

  Här finner du de blanketter du behöver som berör grundskolan.

  Senast uppdaterad 2014-05-07

 21. Fritidshem

  Klicka här för kontaktuppgifter till kommunens skolor. Elever i behov av

  Senast uppdaterad 2012-06-11

 22. Hur man väljer skola

  Val av skola sker när barnet ska börja i förskoleklass eller årskurs 1 och sedan i årskurs 6. Elever som går i F-9-skolorna Ljungviksskolan, Lekstorpskolan, Röselidsskolan och Stenkulan behöver

  Senast uppdaterad 2012-06-02

 23. Bedömning och betyg

  Betyg i språkvalet ska sättas från och med höstterminen i årskurs 7. Det är med slutbetyget som eleven söker in till gymnasieskolan. I grundskolan är den nya betygsskalan sexgradig, med

  Senast uppdaterad 2012-06-02

 24. Råd för att slippa smitta

  När det gäller maginfluensor/kräksjuka finns flera enkla tips för att skydda sig. Det viktigaste är att hålla en god handhygien. Om sjukan ändå drabbar, se till att stanna hemma i minst två dygn

  Senast uppdaterad 2012-09-25

 25. Verksamhetsutveckling

  Enheten för elevhälsa och utveckling Enheten för elevhälsa och utveckling är en stödenhet inom Sektor lärande. Dess uppdrag är att i första hand stödja verksamhetsformerna förskola,

  Senast uppdaterad 2016-08-04

 26. Fritidshem

  Klicka här för kontaktuppgifter till kommunens skolor. Elever i behov av

  Senast uppdaterad 2012-05-30

 27. Vi behöver dig som vikarie

  Lerum kommun har ramavtal med företaget StudentConsulting om vikarieanskaffning till förskola och skola. Du som vill vikariera i förskola och/eller skola kan ansöka direkt hos

  Senast uppdaterad 2012-06-10

 28. Sektors lärandes behandling av personuppgifter

  Enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ska en personuppgiftsansvarig tillhandahålla den registrerade viss information om personuppgiftsbehandlingar som sker under dennes ansvar. Nedan finner

  Senast uppdaterad 2018-05-24

 29. Vanliga frågor och svar

  E-tjänster och blanketter Alla e-tjänster och blanketter för ansökningar, uppsägningar, scheman och liknande hittar du på kommunens inloggningssida för e-tjänster och

  Senast uppdaterad 2014-10-02

 30. Nu påbörjas idrottshallen på allvar

  Tidigare har arbeten med förändrad rördragning i marken gjorts. Tisdag 5 december börjar inhägnaden av det område som ska bli ny idrottshall vid Dergården.

  Senast uppdaterad 2017-12-04

 31. Hur går det med Aspen Strand?

  Aspens Strand är i nuläget Lerums kommuns största nyplanerade bostadsområde - 550 bostäder och ny förskola vid sjön Aspen.

  Senast uppdaterad 2017-09-14

 32. Nu kollar vi bryggorna i Aspen

  Vid många sjöar och vattendrag i Lerums kommun ligger det idag bryggor och andra anordningar som saknar strandskyddsdispens. Nu börjar vi snart med årets strandskyddstillsyn i Aspen.

  Senast uppdaterad 2017-08-04

 33. Anmäl fel genom vår app

  Använd vår app Felanmälan Lerum för att anmäla fel inom de områden som kommunen ansvarar för. I appen kan du enkelt beskriva platsen och vad som behöver åtgärdas.

  Senast uppdaterad 2017-07-13

 34. Funderar du på bredband?

  Nu finns större möjligheter för dig som bor utanför tätorterna i kommunen att skaffa bredband via optisk fiber.

  Senast uppdaterad 2017-05-31

 35. Missade du fullmäktige? Lugn du kan se det här

  Du vet väl att du kan följa kommunfullmäktiges möten direkt där du är, eller titta i efterhand. Genom sidan KF Direkt kan du titta på din dator, mobil eller surfplatta. Via länk nedan kan du se

  Senast uppdaterad 2017-04-28

 36. Störande fåglar - vad kan du göra?

  När fåglar blir för många och bygger bo i bostadsområdena kan störningarna bli så stora att vi måste göra något åt dem.

  Senast uppdaterad 2017-04-06

 37. Kommunen omförhandlar dopningsavtal

  Sedan augusti 2012 har det funnits en överenskommelse mellan Lerums kommun och ett antal träningsanläggningar i Lerums kommun om samarbete mot dopning. Lerums kommun tar nu initiativ till en översyn

  Senast uppdaterad 2017-03-23

 38. Var vill du se fler offentliga toaletter?

  Tycker du att det behövs fler offentliga toaletter i vår kommun? Svara på enkäten och tala om var du skulle vilja att det fanns möjlighet att lätta på trycket.

  Senast uppdaterad 2017-03-13

 39. Förtydligande med anledning av inslag i Västnytt

  Den 30 december hade Västnytt ett inslag om inställt restaurangbesök innan jul för ensamkommande unga på boenden i Lerums kommun. Ungdomarna hade gemensam julmiddag på sina boenden.

  Senast uppdaterad 2016-12-30

 40. Demokrati - var du vill, när du vill

  Det politikerna i kommunfullmäktige beslutar påverkar dig och din vardag. Från den 15 december sänder vi kommunfullmäktiges möten direkt. Du kan se mötet direkt och i efterhand, på din mobil, dator

  Senast uppdaterad 2016-12-02

 41. Skattesatser

  Klicka här för att komma till Skatteverkets webbplats >> Självdeklarationer Det är Skatteverket som

  Senast uppdaterad 2012-06-06

 42. Grundsärskola

  Vissa elever väljer att gå tillsammans med grundskolans elever i samma klass på den skola man själv valt. Andra elever bildar egna klasser, men då oftast i samma skolbyggnad som grundskolans elever. Grundsärskoleklasser finns på Knappekullaskolan och på Rydsbergsskolan.

  Senast uppdaterad 2012-05-30

 43. Närvaro och frånvarohantering

  Förskola Planering förskola – schema och frånvaro Klicka på länken för att komma till informationen om hur du lägger schema, anmäler frånvaro eller ledighet på

  Senast uppdaterad 2019-03-20

 44. Tidigare bolag för försäkring

  Sammanställning av tidigare försäkringsbolag Nuvarande 2015-09-01 LänsförsäkringarHeltid året om/Verksamhetstid för vissa kategorierFörsäkringsnummer: 2326320

  Senast uppdaterad 2012-06-02

 45. Återanvändning och återbruk

  Lämna saker för återbruk På Hultet kan du nu lämna överblivet byggmaterial för återbruk. Det går bra att lämna exempelvis isolering, takpannor, dörrar, fönster med karm, diskbänkar,

  Senast uppdaterad 2019-01-18

 46. Minska ditt avfall

   Avfallstrappan styr hur vi ska hantera vårt avfall Avfallstrappan som EU har fastställt, styr hur avfallet ska tas omhand i Sverige. Förhindra att avfall skapas, så kallad

  Senast uppdaterad 2018-11-15

 47. Källsortera och återvinn

  Använd ”Sorteringsguiden” längst ner på sidan för detaljerad information eller gå in på flikarna i menyn till vänster. Producentansvar I de flesta fall ligger

  Senast uppdaterad 2017-09-05

 48. VA-utbyggnad i Björboholm

  Etapp 1 Utbyggnad av kommunalt VA i västra delen av Björboholm, etapp 1 var helt klar sommaren 2017. Etapp 2 Utbyggnad av etapp 2

  Senast uppdaterad 2017-03-20

 49. Tack för din anmälan

  Vi återkommer så snart som möjligt med mer information om kursen i spetssvenska.

  Senast uppdaterad 2017-08-02

 50. Kompostering av latrin

  Tillstånd söks hos miljöenheten, exempelvis via ansökningsblanketten som kan laddas hem längst ned på sidan. Där finns även en anvisning som bland annat beskriver hur du bygger och sköter din

  Senast uppdaterad 2012-08-21

 51. Detaljplan för bostäder vid Solkatten

  Kommunstyrelsen beslutade 2009 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan där det aktuella området ingick. Under arbetet har ett flertal utredningar tagits fram för

  Senast uppdaterad 2015-12-17

 52. Detaljplan för bostäder vid Säveåpark

  Syfte Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till byggnation av två nya byggnader med cirka 85 lägenheter, både bostadsrätter och hyresrätter. Utöver det föreslås

  Senast uppdaterad 2015-12-17

 53. Projekt Gråbo vattentäkt

  Lerums kommun antog i december 2010 vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifter för vattentäkten i Gråbo. Syftet är att skydda vattenkvalitén och därmed säkerställa tillgången på rent dricksvatten

  Senast uppdaterad 2019-02-12

 54. Inventering av fladdermöss

  Många fladdermöss i Lerum Med 11 arter totalt hör Lerums kommun till de artrikare i Göteborgstrakten och övriga västra Västergötland. Detta beror sannolikt på rikedomen av

  Senast uppdaterad 2014-10-07

 55. Värna skyddsvärda träd

  Gamla, grova träd hyser ett rikt växt- och djurliv. Dels fåglar och fladdermöss, men även – vilket är minst lika viktigt – svampar, insekter, mossor och lavar. Åt alla dessa växter och djur

  Senast uppdaterad 2014-10-07

 56. Tack för ditt svar

  Dina synpunkter är viktiga för oss i det fortsatta arbetet. /Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

  Senast uppdaterad 2017-03-22

 57. Projekt Skolvägar

  Gråbos tre nya skolor har olika profiler och därför vissa skollokaler som passar för undervisning kopplat till skolornas respektive profiler. Samutnyttjar profillokaler För att

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 58. Grön-blå gestaltning

  - Vi ska stärka de gröna kvaliteterna och öka den visuella kontakten med vatten, säger planarkitekt Henrik Ohlson. Blå gestaltning Planerna för de nya bostäderna i Gråbo

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 59. Samhällsutveckling med mänskligt ansikte

  Till projektägare utsågs snabbt kommunens socialchef. Bara en sådan sak. Sociala problem Initialt drev dåvarande stadsbyggnadskontoret ett centrumutvecklingsprojekt i Gråbo.

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 60. Det här är Pilot Gråbo

  Därmed gick startskottet till Pilot Gråbo. - Skälen till beslutet är flera; att tre nya skolor redan hade byggts, att samhället fortfarande hade stora sociala problem, att engagemanget

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 61. Habilitering

  Det innebär personer med utvecklingsstörning, autism eller personer som i vuxen ålder fått en hjärnskada efter olycka eller sjukdom.

  Senast uppdaterad 2012-05-29

 62. Tack för din anmälan!

  Din anmälan är viktig för att stoppa missbruket i vår kummun. Tyvärr kan vi inte återkoppla till dig på grund av att det råder sekretess för det fortsatta arbetet med din anmälan.

  Senast uppdaterad 2012-06-10

 63. Förebyggande metoder

  Effekt (Tidigare ÖPP - Örebro Preventionsprogram) Det finns risker med en tidig alkoholdebut och det är viktigt med tydlig gränssättning kring alkohol. Det är föräldrars attityder till

  Senast uppdaterad 2012-06-01

 64. Samverkan

  Samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun Med målet att öka tryggheten och minska brottsligheten har Lerums kommun och Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg

  Senast uppdaterad 2012-06-01

 65. Viktigt meddelande i din telefon

  Hesa Fredrik i din mobiltelefon Från och med den 1 februari 2015 är det möjligt för allmänheten att få Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, som SMS till

  Senast uppdaterad 2014-08-27

 66. Boendestöd

  Stödet kan vara omsorgsinsatser i form av motivation och vägledning för att öka den enskildes självständighet. Boendestödet ska uppfattas som en social och praktisk stödinsats för att

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 67. Feriearbete 2019

  I år anordnas 140 ferieplatser i kommunen inom vård- och omsorg, parkskötsel, barnomsorg, vaktmästeri och föreningsarbete. Platser och arbetsområden kommer att fördelas genom lottning utefter

  Senast uppdaterad 2015-01-12

 68. Tack för din utmaning!

  Vi har tagit emot din utmaning och kontaktar dig så snart vi kan. Om du har några frågor, var vänlig kontakta kommunens upphandlingsansvarige. Kontaktinformation hittar du via länken

  Senast uppdaterad 2012-06-10

 69. Utmaning - hur går det till?

  Om utmaningen bedöms vara seriös och ger tydliga besked om förbättringar när det gäller miljöhänsyn, kvalitet, pris eller annat, utlyser kommunen en offentlig upphandling. Vid utlysningen är

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 70. Processen i fem steg

  Här nedan beskriver vi processen med att utmana kommunens verksamhet. Steg 1 Gå in på kommunens hemsida www.lerum.se/utmaningsrätten. Fyll i det formulär som finns på

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 71. Bullerskydd som producerar solenergi

  − Det här har aldrig gjorts tidigare. På det här sättet åtgärdar vi ett problem, buller, och får samtidigt ut ytterligare en nytta, att producera värme, säger Henrik Bengtsson, tidigare

  Senast uppdaterad 2012-09-27

 72. Lerum - Fairtrade City

  Lerum är en Fairtrade City I linje med Vision 2025 är Lerums kommun sedan 2009 en diplomerad Fairtrade City. Det innebär att vi engagerar oss för rättvis handel och etisk konsumtion. Det

  Senast uppdaterad 2012-09-27

 73. Byggplatser

  För buller från byggarbetsplatser gäller riktvärden. Bostäder Vardag Dagtid klockan 07-1960 dBA utomhus, 45 dBA inomhus (ekvivalentnivå) Kvällstid klockan

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 74. Felanmälan

  Felanmälan Felanmälan

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 75. Framkomlighet

  Vi vill därför uppmana fastighetsägare att medverka till ökad trafiksäkerhet genom att klippa häck, träd eller annan siktskymmande växtlighet på sina tomter. Observera att de beskrivna typfallen

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 76. Vägarbeten

  Här finner du information om de vägarbeten som just nu pågår i Lerums kommun. I vänstermenyn kan du se vad som är aktuellt.

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 77. Parkeringsanmärkning

  Om du har upptäckt en felskrivning på parkeringsanmärkningen kan du ta den med dig till närmaste polisstation och påtala felet. På polisstationen kan du få rättelse direkt. För att hitta till

  Senast uppdaterad 2016-11-17

 78. Hög demokratisk ambitionsnivå

  Då räcker det inte enbart med att rösta vart fjärde år. För att människor ska ta makten över sina egna liv och sitt närsamhälle krävs det mer. Under de senaste åren har det i Gråbo

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 79. Vad krävs av kommunen?

  Här är några framgångsfaktorer: Spindel i nätet – en person i tjänstemannaorganisationen som har lång erfarenhet av arbete i offentligverksamhet och som har stor

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 80. Gråbos historia

   En självförsörjande landsbygdsby i början av förra seklet som blev ett stationssamhälle för att sedan utvecklas till en kransort till Göteborg med stor inflyttning under 1960- och

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 81. Galge

  Senast uppdaterad 2012-11-28

 82. Fjärrvärme från lokala skogar

  Det gör att Lerumsborna kan värma sina hus med minimalt klimatavtryck. Flisen som används kommer dessutom till stor del från kommunens egna skogar, vilket minimerar behovet av

  Senast uppdaterad 2015-01-29

 83. Bilpool och samåkning

  En av de största utmaningarna Lerum har för att nå ett hållbart samhälle är transportsystemet. Dagens situation innebär att många resor görs med bil, även kortare avstånd. Det får en mängd

  Senast uppdaterad 2015-01-20

 84. 25 klimatsmarta tips

  Visste du att all metall och glas kan återvinnas hur många gånger som helst? Ingen metall är för stor eller för liten för att lämnas till återvinning: cyklar, spik, värmeljushållare och gem

  Senast uppdaterad 2015-01-21

 85. Gips

  Senast uppdaterad 2012-11-20

 86. Halm

  Senast uppdaterad 2012-11-20

 87. Trygghetstelefonerna fungerar som vanligt igen

  Det var tidigare idag stora driftstörningar i operatören Tele 2:s nät, vilket innebar att Trygghetstelefonerna inte fungerade för brukarna i Lerums kommun. Nu är problemet avhjälpt och

  Senast uppdaterad 2019-01-31

 88. Snön påverkar soptömningen

  Nu när det har kommit en del snö påverkas soptömningen, som tar lite längre tid än vanligt. Låt kärlet stå framställt tills det är tömt.

  Senast uppdaterad 2019-01-29

 89. Bidrag för radonmätning

  Har du koll på radonhalten i ditt hus? För hög halt av radon kan finnas i alla slags hus.

  Senast uppdaterad 2019-01-22

 90. Ny tobakslag från 1 juli 2019

  Riksdagen beslutade den 12 december 2018 om en ny tobakslag. Den nya lagen träder i kraft den 1 juli 2019.

  Senast uppdaterad 2019-01-21

 91. Vad gäller för smällare och fyrverkerier vid nyår?

  Fyrverkerier får i Lerums kommun användas nyårsnatten klockan 18-02. Inget annat. Är det dessutom i tätbebyggt område kan det krävas polistillstånd. Smällare är förbjudna i hela Sverige.

  Senast uppdaterad 2018-12-27

 92. Lerums förskolor i topp i Göteborgsregionen

  Lerums kommuns förskolor och pedagogiska omsorg får höga betyg i den enkät till barnens vårdnadshavare, som genomförts under hösten i Göteborgsregionens samtliga kommuner.

  Senast uppdaterad 2018-12-18

 93. Skattesats och val på kommunfullmäktiges agenda

  Kom och ta del av debatten när kommunfullmäktige har möte den 29 november. Då ska skattesatsen beslutas och då görs val av politiker till kommunstyrelse, utskott och beredningar. Kommunfullmäktige

  Senast uppdaterad 2018-11-23

 94. Studenter gör fältarbete i Aspenäs

  Undrar du vad det är för unga människor som vandrar omkring, antecknar och fotograferar i Aspenäs i Lerum? Förmodligen ser du några studenter från Bebyggelseantikvariskt program på Göteborgs

  Senast uppdaterad 2018-11-15

 95. Equmeniakyrkan håller öppet måndagkväll klockan 18

  Med anledning av bilolyckan igår där en ung person förolyckades och flera skadades håller Equmeniakyrkan i Floda öppet även ikväll, måndag den 12 november från klockan 18, för den som känner behov

  Senast uppdaterad 2018-11-11

 96. Nya rondellen ska förbättras

  Angående den nya cirkulationsplatsen vid Gråbovägen/Tollestorpsvägen så pågår arbete fortfarande med vägvisning, linjemarkering och asfaltering.

  Senast uppdaterad 2018-11-07

 97. Unga företagare i kommunhuset

  Idag besökte ett 60-tal elever från Lerums gymnasium kommunhuset. Eleverna har startat och står bakom 15 riktiga företag som är en del i Ung Företagsamhet (UF).

  Senast uppdaterad 2018-10-19

 98. Ny kurs i grannsamverkan

  Ny Studiecirkel i grannsamverkan startar den 17 april, klockan 18.00. Är man intresserad kan man anmäla sig till Studieförbundet Vuxenskolan telefon: 0302-158 58. Polisen och Lerums kommun är

  Senast uppdaterad 2018-03-22

 99. Personlig trygghet

  I enlighet med Vision 2025 ska Lerums kommun vara ett ställe där vi alla har möjligheter att utöva inflytande över vår situation i alla skeden av livet. Samtidigt känner vi ansvar för andra och

  Senast uppdaterad 2012-06-03

 100. Räddningstjänsten

  Räddningstjänsten Storgöteborg Du hittar all information om

  Senast uppdaterad 2012-06-02

 101. Säkert i hemmet

  Ovan finner du Lerums kommuns information, längst ner på sidan finner du externa länkar. Klicka här för att läsa mer om

  Senast uppdaterad 2012-06-03

 102. Polisen

  Telefon: 114 14 Telefax: 010-56 57395 Besöksadress:Göteborgsvägen 16, LerumBox 67, 443 01 Lerum Receptionen öppenOnsdagar

  Senast uppdaterad 2012-11-14

 103. Vilket stöd finns?

  Att bli utsatt för våld av en person som man lever tillsammans med och kanske har barn med påverkar hela livssituationen. Med våld avses psykisk och fysisk misshandel, hot, sexuellt våld,

  Senast uppdaterad 2012-06-07

 104. Gymnasium

  Gymnasieskolan  Skolan erbjuder ett stort antal av de nationella programmen, gymnasiesärskola och ett riksrekryterande Seglargymnasium.

  Senast uppdaterad 2012-05-19

 105. Förskoleklass

  För mer information, kontakta närmaste grundskola, eller se kontaktinformation överst, till höger på denna sida. E-tjänst Med e-legitimation kan du som är vårdnadshavare till barn

  Senast uppdaterad 2012-05-19

 106. Adresser kommunala skolor

  Under rubriken Ladda hem nedan finner du adresslistan till alla kommunala skolor i Lerums kommun

  Senast uppdaterad 2012-08-23

 107. Plattform Lerum - Föräldraguide

  Plattform Lerum finns på flera ställen i kommunen och i olika format. Här nedan hittar du vår föräldraguide med mer information. Vår ambition är att göra det enkelt för alla föräldrar och barn.

  Senast uppdaterad 2019-04-05

 108. Kompostering av latrin

  Tillstånd söks hos miljöenheten, exempelvis via ansökningsblanketten som kan laddas hem längst ned på sidan. Där finns även en anvisning som bland annat beskriver hur du bygger och sköter din

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 109. Detaljplan för bostäder väster om Stamsjön

    Förslaget Området är ligger väster om Lilla Stamsjön, cirka 1,5 kilometer från Lerums centrum. I området finns strandskydd och är till största del ett naturområde med kuperad

  Senast uppdaterad 2015-12-17

 110. Detaljplan för bostäder norr om församlingshemmet

  Bakgrund Förvaltningen fick i uppdrag att leta centrumnära kommunala tomter för ett trygghetsboende. Två tomter ovanför församlingshemmet norr om Västra stambanan vid Hästhagsvägen i

  Senast uppdaterad 2015-12-17

 111. Detaljplan för Brännabbens skogsbacke

  Syfte Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till byggnation av cirka 85 bostäder i form av hyresrätter, bostadsrätter samt parhus och friliggande villor.  Planens

  Senast uppdaterad 2015-12-21

 112. Tack för ditt svar!

  Ditt svar hjälper oss i vårt arbete. Efter en sammanställning av de svar som kommer in undersöker vi vilka platser vi skulle kunna gå vidare med.

  Senast uppdaterad 2017-03-13

 113. Beställa radonmätning

  Hur länge ska mätdosorna sitta uppe? Mätdosorna ska sitta uppe i minst två, helst tre månader under mätsäsongen1 oktober - 30 april. Dosorna måste därför sättas upp senast den

  Senast uppdaterad 2013-09-26

 114. Naturlekplats Floda

  I projektet att utveckla Floda centrum ville man få trivsamma och trygga mötesplatser samt att vattnet i Floda skulle bli mer tillgängligt. Man skapade en gångslinga utefter vattnet och

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 115. Nedtagning av träd

  Vad gäller vid nedtagning av träd på min egen mark? Ibland uppstår det situationer när träd trots allt behöver tas ner. Ett träd som är skyddsvärt men inte uppfyller någon av

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 116. Tack!

  Ditt inköpsförslag är nu mottaget.

  Senast uppdaterad 2012-07-10

 117. Anmälan aktiviteter under Barnfestivalen

  Vi vill att besökare och deltagare ska inspireras till ett hållbart tänkande. Därför har vi valt att lyfta fram hälsosamma fritids- och kulturaktiviteter. Vi har också valt att stödja

  Senast uppdaterad 2018-04-19

 118. Måltider för äldre

  Det finns totalt 60 offentliga kök i Lerums kommun fördelade inom förskola, skola och äldreomsorg. Här arbetar 140 tillsvidareanställda kockar och måltidsbiträden – varav en verksamhetschef, fyra

  Senast uppdaterad 2017-05-05

 119. G-Suite for Education

  Google Apps består av webbaserade tjänster och verktyg för att skapa, dela, kommunicera, samarbeta och lagra lektionsmaterial och skolarbeten. Införandet av Google Apps är en del i det arbete som

  Senast uppdaterad 2016-08-05

 120. G-Suite for Education

  Google Apps består av webbaserade tjänster och verktyg för att skapa, dela, kommunicera, samarbeta och lagra lektionsmaterial och skolarbeten. Införandet av Google Apps är en del i det arbete som

  Senast uppdaterad 2015-06-30

 121. Enskild förskola Solbacken

  Verksamhetens huvudman Stiftelsen Solbackens WaldorfförskolaHedeforsvägen 15443 61 STENKULLEN Tel 0302-10374

  Senast uppdaterad 2012-06-08

 122. Digital dokumentation

  Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin utveckling för att de utifrån sina förutsättningar ska kunna gå så långt som möjligt. Som stöd för

  Senast uppdaterad 2016-08-05

 123. Glesare tömning

  Ladda ner ansökningsblanketten under rubriken "Ladda hem" och skicka in den till Lerums kommun eller använd dig av e-tjänsten genom att klicka på länken här strax ovan. Vi behandlar din ansökan

  Senast uppdaterad 2012-06-14

 124. Uppehåll i hämtning av avfall

  Fastighetsägaren får uppehållet beviljat om fastigheten inte nyttjas överhuvudtaget under uppehållsperioden. Uppehållet måste vara minst tre månader för helårsbostad och hela hämtningsperioden

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 125. Kränkande behandling och mobbning

  Mobbning och kränkande behandling kan exempelvis innebära att någon utsätts för slag, knuffar och ovälkomna beröringar. Det kan innebära verbala hot, svordomar eller att bli kallad för öknamn.

  Senast uppdaterad 2013-10-23

 126. Stöd till unga brottsoffer

  Stöd till unga brottsoffer finns till för dig som bor i Lerum och har blivit utsatt för brott. Det kan vara rån, misshandel, våldtäkt, olaga hot, stöld eller ofredande. Det kostar inget att komma

  Senast uppdaterad 2012-10-09

 127. Faderskap, föräldraskap

  Fastställa faderskap Socialnämnden ska försöka utreda och fastställa faderskapet modern inte är gift, om faderskapet ifrågasätts eller om tidigare faderskap hävts i domstol

  Senast uppdaterad 2012-06-01

 128. Vårdnad om barn

  Samarbetssamtal Om föräldrar är oense om huruvida vårdnaden om ett barn skall vara gemensam eller enskild, om de är oense om barnets boende eller oense om hur barnets umgänge

  Senast uppdaterad 2012-06-03

 129. Solkattens hushållstjänster och kembar

  Presentation av leverantör  Solkattens hushållstjänster och kembar erbjuder såväl omvårdnads som serviceinsatser. Omvårdnadsinsatserna erbjuds alla dagar mellan klockan

  Senast uppdaterad 2017-03-24

 130. Rehabenhetens övergripande mål

  Rehabenhetens övergripande mål HÖG KVALITET OCH HELHETSSYNRehabiliteringsverksamheten verksamhet skall präglas av hög kvalitet och individens möjlighet till

  Senast uppdaterad 2012-05-29

 131. Rådgivning och annat personligt stöd

  Rådgivning och annat personligt stöd är ett komplement till sådan rehabilitering och habilitering som utgår enligt hälso- och sjukvårdslagen och sådana insatser som utgår med stöd av

  Senast uppdaterad 2016-04-06

 132. Upplevelserummen

  I olika upplevelserum erbjuds besökaren möjligheter att få känna förväntan och glädje, överraskningar, men också lugn och välbehag. Impulser från sinnesorganen, syn, hörsel, lukt, smak, hud- och

  Senast uppdaterad 2012-06-18

 133. Privata brunnsägare kan bli miljöhjältar

  Nu finns det en ny möjlighet för er med privat eller samfällighetsägd vattenbrunn att bidra med information för bättre beredskap mot vattenbrist.

  Senast uppdaterad 2019-06-11

 134. Teater på schemat på Hästhagenskolan

  I många år har teaterarbete varit ett självklart inslag för en av klasserna på Hästhagenskolans lågstadium under vårterminen. Lagom till skolavslutningen har det varit premiär. Vi fick vara med

  Senast uppdaterad 2019-06-11