3044 träffar inom Hela webbplatsen

 1. Skattesatser

  Klicka här för att komma till Skatteverkets webbplats >> Självdeklarationer Det är Skatteverket som

  Senast uppdaterad 2012-06-06

 2. Kvalitetsmätningar

  Läs mer om mätningarna genom att klicka på länken nedan. Jämförelser av äldreomsorg Nedan

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 3. Om sociala medier

  Lerums kommun vill finnas där invånarna finns. Bloggar Syftet med en blogg från Lerums kommun är att sprida funderingar, information och kunskap kring ett specifikt

  Senast uppdaterad 2012-12-03

 4. Forum Lärum

  Forum Lärum är invånardialogen där vi tillsammans verkar för höjda kunskapsresultat i skolorna. Alla är välkomna att bidra med sina kompetenser och idéer. Den 17 november, 23 november och

  Senast uppdaterad 2016-11-08

 5. Tack för din kommentar!

  Vi har nu tagit emot din kommentar. Om du har lämnat kontaktuppgifter återkommer vi till dig så snart vi kan.

  Senast uppdaterad 2012-06-11

 6. Hållbart näringsliv

  Ett av Näringslivsenhetens viktigaste uppdrag är att stärka affärsdriven miljöutveckling - kombinationen miljö och affärer. För detta har kommunen en tydlig strategi - framför allt genom att

  Senast uppdaterad 2015-01-15

 7. Hållbar samhällsplanering och närmiljö

  Lyckas då Lerums kommun med de högt ställda målsättningarna? En majoritet av nyckeltalen inom hållbar planering och natur visar inte på några tydliga trender. Ett undantag är de klimatsmarta

  Senast uppdaterad 2015-01-15

 8. Tvätta miljörätt – tvätta i biltvätt

  Det finns både automatiska och gör-det-själv-hallar. Biltvättsanläggningar ska ha oljeavskiljare eller reningsverk för att rena det förorenade vattnet från tvätten. Tvätta aldrig bilen på gatan,

  Senast uppdaterad 2013-04-16

 9. Tack för din beställning

  Du får sedan din nybyggnadskarta skickad till den epostadress du angivit i beställningen. När nybyggnadskartan är klar och levererad skickas en faktura till din fakturaadress.

  Senast uppdaterad 2018-01-09

 10. Strålning och radon

  Den vanligaste källan till höga stråldoser i bostaden är radon. Radiofrekvent strålning Radiofrekvent strålning delas in i mikrovågor, radiovågor och lågfrekventa

  Senast uppdaterad 2012-06-18

 11. Klagomål på livsmedelshantering

  Är du osäker på hur du ska fylla i anmälan kan du istället ringa miljöenheten på 0302-52 14 64 eller 0302-52 14 92. Du kan lämna ditt klagomål anonymt. Men lämnar du inga kontaktuppgifter

  Senast uppdaterad 2014-07-15

 12. Registrera Livsmedelsverksamhet

  Du ska lämna in en anmälan om registrering senast två veckor innan start, oavsett om du ska starta en ny verksamhet eller om du ska ta över en befintlig. Anmälan lämnas till miljöenheten.

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 13. Odlingslotter

  I Lerum finns det lediga odlingslotter. Är du intresserad av en odlingslott kan du kontakta Lerums kundcenter KomIn, e-post kommun@lerum.se, telefon 0302-52

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 14. Skidåkning

  Var vänlig och gå inte i spåren Elljusspåren i Gråbo, Sjövik, Floda och Lerum sköts av LMA AB. Vid Öijareds golfbana finns flera spår. Spåren sköts av Öijareds

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 15. Besök våra trädgårdar

  År 2015 skapade vi det unika konceptet Växtrum i Lerum. Idén är att utveckla glömda och gömda platser i centrala Lerum och göra dem till inspirerande och engagerande

  Senast uppdaterad 2018-03-20

 16. Byggprojekt i Gråbo

  I menyn till vänster hittar du byggprojekt som är under planering eller pågår i Gråbo just nu.

  Senast uppdaterad 2012-08-23

 17. Svaren på de vanligaste frågorna

  Finns det planer på att bygga nya hus i kommunen? Var?Lerums kommun expanderar och växer stadigt i befolkning. Därför planeras det kontinuerligt för nya bostäder. Lättast

  Senast uppdaterad 2014-10-02

 18. Verksamhetsuppföljning bygglov

  Bygglovsenheten utför uppdragen genom att: Bereda ärenden inför MBNs beslut Besluta på uppdrag av MBN, via delegation Informera allmänhet och verksamheter om

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 19. Sjöar och vattendrag

  Lerum korsas också av två skilda biflöden till Göta Älv, Lärjeån från Gråbo och västerut, samt Säveån. Se vattenöversikt nederst på sidan. Försurning och kalkning Västsverige är

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 20. Elnät

  Totalt har Lerum Energi AB ca 16 000 kunder. Lerum Energi AB ägs till 100 % av Lerums kommun. Elnätsföretag Varje elnätsföretag har ensamrätt på distributionsnätet inom sitt

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 21. Energirådgivning

  Telefon och e-post till Energi- och klimatrådgivningen hittar du under kontakt här ovanför. El och värme Du hittar många användbara tips om el och uppvärmning i faktabladen som

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 22. En miljövänlig och ren energikälla

  Vid val av energikälla finns det många faktorer att väga in. En värmepump kräver tillförsel av el och det finns energikällor som är mer miljövänliga som exempelvis biobränsleeldning i

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 23. Tidigare bolag för försäkring

  Sammanställning av tidigare försäkringsbolag Nuvarande 2015-09-01 LänsförsäkringarHeltid året om/Verksamhetstid för vissa kategorierFörsäkringsnummer: 2326320

  Senast uppdaterad 2012-06-02

 24. Återanvändning och återbruk

  Lämna saker för återbruk På Hultet kan du nu lämna överblivet byggmaterial för återbruk. Det går bra att lämna exempelvis isolering, takpannor, dörrar, fönster med karm, diskbänkar,

  Senast uppdaterad 2019-01-18

 25. Minska ditt avfall

   Avfallstrappan styr hur vi ska hantera vårt avfall Avfallstrappan som EU har fastställt, styr hur avfallet ska tas omhand i Sverige. Förhindra att avfall skapas, så kallad

  Senast uppdaterad 2018-11-15

 26. Källsortera och återvinn

  Använd ”Sorteringsguiden” längst ner på sidan för detaljerad information eller gå in på flikarna i menyn till vänster. Producentansvar I de flesta fall ligger

  Senast uppdaterad 2017-09-05

 27. VA-utbyggnad i Björboholm

  Etapp 1 Utbyggnad av kommunalt VA i västra delen av Björboholm, etapp 1 var helt klar sommaren 2017. Etapp 2 Utbyggnad av etapp 2

  Senast uppdaterad 2017-03-20

 28. #Connect2earth – för att du och naturen hör ihop

  Pumpa hojen för klimatet! Vi gjorde det extra roligt att cykla! På torsdagen, fredagen och lördagen fanns cykelkorgar med lite överraskningar längs några av kommunens cykelbanor. Flera

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 29. Miljöbalken värnar inomhusklimatet

  I lagen ställs också krav på att en bostad ska vara sådan att den inte orsakar ohälsa. Bland annat anges att den ska ge "betryggande skydd mot värme, kyla, drag och fukt". Den som äger

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 30. Fyrverkeri

  Dock får fyrverkerier användas från klockan 18.00 - midnatt på nyårs-, påsk- och valborgsmässoafton, dessutom från midnatt till klockan 02.00 nyårsdagen, påskdagen och första maj. Pyrotekniska

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 31. Bikupor i tätort

  Bin är pollinatörer som utför viktiga ekosystemtjänster för vårt samhälle därför uppmuntrar Lerums Kommun biodling. Viktigt är dock att det inte medför olägenhet för grannar eller

  Senast uppdaterad 2019-08-08

 32. Stall och lantbruk

  På Länsstyrelsens webbplats finns mer information om hur du anmäler misstanke om att djur far illa:

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 33. Behandling av personuppgifter på miljöenheten

  När man exempelvis ansöker om ett avloppstillstånd eller lämnar en anmälan om matförgiftning så lämnar man samtidigt in sina personuppgifter. Dataskyddsförordningen reglerar hur miljö- och

  Senast uppdaterad 2018-05-23

 34. Adresser kommunala skolor

  Under rubriken Ladda hem nedan finner du adresslistan till alla kommunala skolor i Lerums kommun

  Senast uppdaterad 2012-08-23

 35. Entreprenöriellt lärande

  I Sektor lärandes verksamhetsidé står att skolor och förskolor arbetar med entreprenöriellt lärande.  Skolverket beskriver entreprenöriellt lärande som att det "innebär att utveckla och

  Senast uppdaterad 2016-08-04

 36. Gemensamma stängningsdagar 2018-2019

  Gemensamma stängningsdagar för förskola och fritidshem   Höstterminen 2018: 17 augusti, 27 september, 29 oktober Vårterminen 2019:  8

  Senast uppdaterad 2017-05-19

 37. Meny

  I våra

  Senast uppdaterad 2012-06-08

 38. Digitala verktyg för lärande

  Lerums kommun har sedan 2011 bedrivit en satsning på ett ökat digitalt lärande och 1-1 satsningen (ett personligt lärverktyg till varje elev) är nu fullt utbyggd från årskurs 4 till och med

  Senast uppdaterad 2016-08-05

 39. LerumLär - NPF

  Enheten för elevhälsa och utveckling stöttar det viktiga arbetet som pågår på enheterna i att lära mer om NPF-området, bidra till att stimulera inhämtande av ny kunskap genom att lyfta fram och

  Senast uppdaterad 2016-08-05

 40. Nationella skolutvecklingsprogram

  Några av de statliga satsningarna som genomförs i Lerums kommun är matematiklyftet, läslyftet och lärarlyftet. Matematiklyftet är en fortbildning för lärare som undervisar i matematik. Syftet är

  Senast uppdaterad 2016-08-05

 41. Betygsprövning

  Om du inte har betyg eller har fått F på en kurs har rätt att göra en prövning. Prövningen är kostnadsfri och ska göras inom den tid du är inskriven på gymnasiet.

  Senast uppdaterad 2012-05-30

 42. Bedömning och betyg

  Den betygsskala som används är femgradig, från E till A. Betyget F används inte i grundsärskolan. I de fall betyg sätts gäller samma regler för bedömning och betygssättning som för grundskolan.

  Senast uppdaterad 2015-07-08

 43. Personlig trygghet

  I enlighet med Vision 2025 ska Lerums kommun vara ett ställe där vi alla har möjligheter att utöva inflytande över vår situation i alla skeden av livet. Samtidigt känner vi ansvar för andra och

  Senast uppdaterad 2012-06-03

 44. Räddningstjänsten

  Räddningstjänsten Storgöteborg Du hittar all information om

  Senast uppdaterad 2012-06-02

 45. Säkert i hemmet

  Ovan finner du Lerums kommuns information, längst ner på sidan finner du externa länkar. Klicka här för att läsa mer om

  Senast uppdaterad 2012-06-03

 46. Polisen

  Telefon: 114 14 Telefax: 010-56 57395 Besöksadress:Göteborgsvägen 16, LerumBox 67, 443 01 Lerum Receptionen öppenOnsdagar

  Senast uppdaterad 2012-11-14

 47. Vilket stöd finns?

  Att bli utsatt för våld av en person som man lever tillsammans med och kanske har barn med påverkar hela livssituationen. Med våld avses psykisk och fysisk misshandel, hot, sexuellt våld,

  Senast uppdaterad 2012-06-07

 48. Förälder, vårdnadshavare och förmyndare

  En vårdnadshavare ansvarar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosett. En förmyndares uppdrag är att förvalta

  Senast uppdaterad 2017-01-26

 49. Floda

  Floda är beläget vid sjön Sävelången. Orten har sitt ursprung från Floda Säteri och det stationssamhälle som uppstod efter att Västra Stambanan drogs fram. Floda har under senare delen

  Senast uppdaterad 2015-12-17

 50. Tollered

  Tollered är i grunden en gammal by vars gårdar låg i anslutning till Tollereds ström.Det man främst associerar Tollered med idag är bruksorten uppvuxen kring Nääs fabriker. Bebyggelsen

  Senast uppdaterad 2015-12-21

 51. Arbete med vattenfrågor

  Vattenråd Stora delar av Lerums kommun ligger inom Säveåns avrinningsområde och i kommunen södra delar finns områden som ligger inom Mölndalsåns avrinningsområde. Säveåns vattenråd och

  Senast uppdaterad 2016-10-07

 52. Gallerier

  Dergårdsgalleriet Dergårdsgalleriet är ett gemytligt galleri i centrala Lerum där såväl amatörer som professionella konstnärer ges möjlighet att ställa ut. Med jämna mellanrum anordnas

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 53. Ekebacken

    Det är cirka 15 minuters promenad till tåg och buss. Flexlinjen har hållplats utanför Ekebacken. Goda parkeringsmöjligheter finns också. Boendet Ekebacken

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 54. Nya Sävegården

  Det är cirka 15 minuters promenad till tåg och buss. Flexlinjen har hållplats utanför Nya Sävegården. Goda parkeringsmöjligheter finns också. Boende Nya Sävegården består av fem

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 55. Barnahus Älvsborg

  Barnahus Älvsborg - samverkan för barnets bästa

  Senast uppdaterad 2016-04-29

 56. Plattform Lerum - Föräldraguide

  Plattform Lerum finns på flera ställen i kommunen och i olika format. Här nedan hittar du vår föräldraguide med mer information. Vår ambition är att göra det enkelt för alla föräldrar och barn.

  Senast uppdaterad 2019-04-05

 57. Dödsfall

  När någon i familjen eller i ens närhet dör vänds tillvaron upp och ner för både barn och vuxna. Sorg är de känslor och tankar som kan komma när

  Senast uppdaterad 2013-10-23

 58. Kränkande behandling och mobbning

  Mobbning och kränkande behandling kan exempelvis innebära att någon utsätts för slag, knuffar och ovälkomna beröringar. Det kan innebära verbala hot, svordomar eller att bli kallad för öknamn.

  Senast uppdaterad 2013-10-23

 59. Stöd till unga brottsoffer

  Stöd till unga brottsoffer finns till för dig som bor i Lerum och har blivit utsatt för brott. Det kan vara rån, misshandel, våldtäkt, olaga hot, stöld eller ofredande. Det kostar inget att komma

  Senast uppdaterad 2012-10-09

 60. Faderskap, föräldraskap

  Fastställa faderskap Socialnämnden ska försöka utreda och fastställa faderskapet modern inte är gift, om faderskapet ifrågasätts eller om tidigare faderskap hävts i domstol

  Senast uppdaterad 2012-06-01

 61. Vårdnad om barn

  Samarbetssamtal Om föräldrar är oense om barns vårdnad, boende eller umgänge, kan familjerätten erbjuda samarbetssamtal. I samarbetssamtalet kan föräldrarna under

  Senast uppdaterad 2012-06-03

 62. Riksfärdtjänst

  Tåg, flyg, bussar och båtar anpassas kontinuerligt så att personer med olika typer av funktionsnedsättningar ska kunna resa på egen hand. Rullstolslyft och rullstolsplatser finns på de flesta tåg

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 63. Solkattens hushållstjänster och kembar

  Presentation av leverantör  Solkattens hushållstjänster och kembar erbjuder såväl omvårdnads som serviceinsatser. Omvårdnadsinsatserna erbjuds alla dagar mellan klockan

  Senast uppdaterad 2017-03-24

 64. Västtrafik Seniorkort

  Västtrafikkortet heter Seniorkort (65+ kort). Kortet gäller inom Lerum kommunzon på alla Västtrafiks linjer samt vid resor med Flexlinjen och Närtrafik. Det gäller inte vid resor med

  Senast uppdaterad 2017-02-08

 65. Bilpool och samåkning

  Det kan också vara ett bra alternativ istället för att skaffa ytterligare en bil i familjen. Vad är en bilpool? Bilpool innebär att flera personer gemensamt använder sig av ett

  Senast uppdaterad 2012-05-25

 66. Vägägare, väghållare, vägsamfällighet

  I Floda, Annekärr samt Sjövik är fortfarande vägföreningen ansvarig väghållare men Lerums kommun sköter driften. I Floda och Sjövik pågår arbetet med att avveckla vägföreningen för att kommunen

  Senast uppdaterad 2012-06-07

 67. Kan jag få hjälp med att rösta?

  Sjukdom Ålder Funktionsnedsättning Intagen på häktet eller kriminalvårdsanstalt Den som bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan också budrösta med

  Senast uppdaterad 2018-06-27

 68. Kommunfullmäktiges beredningar

  Beredningarnas uppgift är att ta reda på medborgarnas behov och önskemål när det gäller kommunens verksamheter. Beredningarna ska arbeta med alla medborgares perspektiv och inte enbart för dem

  Senast uppdaterad 2012-06-01

 69. Kommunstyrelsen

  Kommunstyrelsens möten är inte offentliga. Kommunstyrelsen - ansvarar för all verksamhet Kommunstyrelsen ansvarar för att leda hela förvaltningen och för all den verksamhet som

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 70. Revisionen

  Revisionen, som är oberoende, har till uppgift att granska och bedöma hur Lerums kommuns styrelse, utskott, nämnder, och beredningar genomför sina uppgifter. De kommunala bolagen

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 71. Kommunfullmäktiges beredningar

  Beredningarnas uppgift är att ta reda på medborgarnas behov och önskemål när det gäller kommunens verksamheter. Beredningarna ska arbeta med alla medborgares perspektiv och inte enbart för dem

  Senast uppdaterad 2018-06-15

 72. Revisionens protokoll

  Revisionen ska bidra till att värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Det är de förtroendevaldas ansvar som granskas, bedöms och prövas.  Klicka på dokumenten under

  Senast uppdaterad 2015-01-14

 73. Offentlig allmän handling och sekretess

  Syftet är att ge insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. En svensk rättighet sedan 1766 På så sätt har man också möjlighet att påverka

  Senast uppdaterad 2012-05-30

 74. Överklaga beslut

  Beslut som rör bland annat detaljplaner och bygglov kan överklagas enligt reglerna i plan- och bygglagen, se längre ner på sidan.

  Senast uppdaterad 2012-05-30

 75. Egen matlåda och mugg när du köper mat och dryck

  Brukar du köpa hämtmat eller hämtkaffe och tycker att det känns onödigt med engångsbehållarna? Enligt Livsmedelverket är det helt ok att du tar med dig dig egna tomma behållare, som matlåda eller

  Senast uppdaterad 2019-08-14

 76. Förlikning i långdragen tvist

  Den 6 augusti 2019 kom Lerums kommun överens med Systemteknik i Lerum AB om en förlikning i den tvist som pågått mellan parterna sedan flera år tillbaka.

  Senast uppdaterad 2019-08-07

 77. Prideflaggan ska upp igen

  Lerums kommun står upp för mänskliga rättigheter och att alla får älska dem de själva vill. Lerums kommun fördömer alla former av hatrelaterat våld och hatrelaterad skadegörelse.

  Senast uppdaterad 2019-08-05

 78. Tvätta inte bilen på gatan

  Det förorenade vattnet rinner vidare till ett vattendrag och når slutligen en sjö eller havet där det kan störa växt- och djurlivet. Vad kan jag göra istället? Ett bättre

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 79. Förorenad mark

  Förr var det ganska vanligt att man tippade massor och grävde giftigt avfall från industrier, vilket innebar att marken blev förorenad. Förorenade områden innefattar inte bara gamla

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 80. Verksamhetsuppföljning

  Vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde i december 2018 antogs tillsynsplanen för 2019. Miljöenhetens verksamhet  följs upp med hjälp av nyckeltal. Så här ser resultatet ut. Vi

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 81. Lämna Second hand i Lerums kommun

  Lämna begagnade kläder och prylar till Myrorna och Emmaus Lerums kommun har tecknat ett avtal med Myrorna, som tar emot användbara saker som exempelvis kläder, skor, leksaker, husgeråd,

  Senast uppdaterad 2019-01-18

 82. Lägeskontroll

  En lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning är placerad på rätt plats. Man kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer

  Senast uppdaterad 2014-02-25

 83. Minska skräpet - Räkna till 10

  Visst kan du minska avfallet! Här är några tips och råd Tänk efter vad du verkligen behöver innan du handlar

  Senast uppdaterad 2013-11-04

 84. Nybyggnadskarta

  Vid beställning av nybyggnadskarta går det också bra att använda vår

  Senast uppdaterad 2013-09-17

 85. Ändrade dagar för sophämtning 2019

  Vecka 22 med Kristi Himmelsfärd 30 maj sker tömning som vanligt. Vecka 23 med Nationaldagen 6 juni sker tömning som vanligt. Midsommarveckan vecka 25 2019Ordinarie

  Senast uppdaterad 2018-06-19

 86. Livsmedel

  I Lerums kommun finns drygt 300 verksamheter som hanterar livsmedel på något sätt. Miljöenheten kontrollerar de som säljer, tillagar eller serverar livsmedel. Genom att besöka verksamheterna,

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 87. Verksamhetsuppföljning

  Vid Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde i december 2018 antogs tillsynsplanen för 2019. Miljöenhetens verksamhet  följs upp med hjälp av nyckeltal. Så här ser resultatet ut. Vi

  Senast uppdaterad 2012-05-26

 88. Förpackningar och tidningar

  Kommunen ansvarar inte för driften och skötseln av återvinningsstationerna utan detta sköter Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Om behållarna inte är tömda, om det behöver städas eller

  Senast uppdaterad 2017-09-05

 89. Aktiviteter och friluftsliv

  För aktiviteter som enbart är förknippade med föreningsverksamhet hänvisas till Föreningsregistret.

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 90. Farligt avfall hämtas

  Farligt avfall kan vara färgrester, bekämpnings- eller lösningsmedel, sprayflaskor eller småelektronik (till exempel väckarklockor, strykjärn, matberedare). Men bilen tar inte emot TV-apparater

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 91. Tack för tipset!

  Ditt evenemangstips har nu skickats till kulturenheten. Har du frågor om evenemangskalendern eller kulturenhetens tryckta kulturkalender kan du kontakta kultursamordnaren.

  Senast uppdaterad 2012-06-10

 92. Asfaltering Norra Hallsås

  Under vecka 32 kommer Lerums kommun att tillsammans med entreprenören PEAB Asfalt AB att påbörja arbetet med att färdigställa berörda vägar i Norra Hallsås.  De berörda vägarna är

  Senast uppdaterad 2019-07-25

 93. Bibliotek och filialer

  För aktuella öppettider (till exempel under sommaren), för att låna och låna om, eller få lästips med mera, besök vår webbplats

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 94. Dergårdsteatern

  Dergårdsteatern i Lerum är en av Västsveriges största teatrar med plats för 362 personer. Ett stort antal människor besöker Dergårdsteatern varje år. Här visas allt ifrån kammarmusikkonserter och

  Senast uppdaterad 2017-12-14

 95. Ombyggnation av Torpskolan och Knappekullaskolan

  Lerums kommun växer och vi är trångbodda i skolorna i Norra Lerum. För att möta framtida behov har kommunstyrelsen beslutat att Torpskolan och Knappekullaskolan ska byggas om för att kunna ta

  Senast uppdaterad 2018-02-12

 96. Aktiviteter och träffpunkter

  Du behöver inte vara ensam Tillsammans med frivilligorganisationer bedriver Lerums kommun kaféverksamhet och träffpunkter för seniorer för att främja social gemenskap. Kaféverksamhet

  Senast uppdaterad 2018-03-06

 97. Cirkulationsplats Kastenhofsmotet -Härskogsvägen

  Korsningen med Härskogsvägen vid Kastenhofsmotet är mycket olycksdrabbad. Under 2016 arbetade Trafikverket med en åtgärdsvalsstudie för korsningen. Studien visade att det finns behov av en

  Senast uppdaterad 2018-09-03

 98. Stiftelser, fonder och stipendier

  Huvuddelen av fonderna och stiftelserna skall hjälpa människor i största allmänhet men det finns också fonder för speciella ändamål. Stipendium kan sökas för alla möjliga anledningar och

  Senast uppdaterad 2016-02-04

 99. Beställning nyckelbricka

  Beställ din egen nyckelbricka till kommunens passersystem! Om du redan har en nyckelbricka kan behörigheten lätt ändras eller kompletteras. Fyll i formuläret i alla delar och klicka på

  Senast uppdaterad 2012-08-07

 100. Företag

  För att komma till sidorna om bygglov klicka här

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 101. Barn- och ungdomskultur

  Alla barn och ungdomar ska ha möjlighet till att delta i kulturlivet, både till kulturupplevelser och till eget skapande. Barn- & familjeföreställningar Barn- och

  Senast uppdaterad 2012-05-29

 102. Garage

  Anledningen är att risken för att olja och andra vätskor ska rinna ut och förorena vattendrag är högre än nyttan med att ha en golvbrunn för till exempel avrinning av snö från bilen. Miljöbalkens

  Senast uppdaterad 2014-02-25

 103. Att tänka på om du vill inreda din vind

  Kontakta alltid bygglovsenheten för att få reda vilka regler som gäller för ditt område. Se under kontakt här ovanför.Att inreda vinden till bostadsyta kräver alltid bygglov.

  Senast uppdaterad 2013-01-30

 104. Värdegrund

  Socialtjänstlagens verksamhet, som rör omsorg om äldre, ska inrikta sig på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (SOL 5 kap. §4). Vad är en

  Senast uppdaterad 2012-12-17

 105. Pumpa hojen för klimatet

  Lördag den 30 mars är det Earth Hour, världens största klimatmanifestation. Lerums kommun deltar och gör det extra roligt att cykla! På torsdag, fredag och lördag /28-30/3) hittar du cykelkorgar med

  Senast uppdaterad 2019-03-25

 106. Välkommen till studiecirkel om minnessvikt

  När minnet sviktar eller man får en demenssjukdom förändras ofta livet. Mycket blir annorlunda även för dig som anhörig till en person med en minnessvikt. Anmäl dig till studiecirkel i ämnet under

  Senast uppdaterad 2019-03-21

 107. Låt föräldrarna nattvandra för klassresan

  Om föräldrarna ställer upp och nattvandrar så ger kommunen bidrag till eleverna. Erbjudande till elever och vårdnadshavare i årskurs 7-9: Vill din klass tjäna 1000 kronor till klasskassan eller

  Senast uppdaterad 2018-04-11

 108. Välkommen till HBTQ-samrådet

  Lerums kommuns HBTQ-samråd arbetar med att utifrån ett normkritiskt perspektiv belysa och utveckla frågor som påverkar livssituationen för HBTQ-personer.

  Senast uppdaterad 2019-02-12

 109. Trygghetstelefonerna fungerar som vanligt igen

  Det var tidigare idag stora driftstörningar i operatören Tele 2:s nät, vilket innebar att Trygghetstelefonerna inte fungerade för brukarna i Lerums kommun. Nu är problemet avhjälpt och

  Senast uppdaterad 2019-01-31

 110. Snön påverkar soptömningen

  Nu när det har kommit en del snö påverkas soptömningen, som tar lite längre tid än vanligt. Låt kärlet stå framställt tills det är tömt.

  Senast uppdaterad 2019-01-29

 111. Bidrag för radonmätning

  Har du koll på radonhalten i ditt hus? För hög halt av radon kan finnas i alla slags hus.

  Senast uppdaterad 2019-01-22

 112. Ny tobakslag från 1 juli 2019

  Riksdagen beslutade den 12 december 2018 om en ny tobakslag. Den nya lagen träder i kraft den 1 juli 2019.

  Senast uppdaterad 2019-01-21

 113. Vad gäller för smällare och fyrverkerier vid nyår?

  Fyrverkerier får i Lerums kommun användas nyårsnatten klockan 18-02. Inget annat. Är det dessutom i tätbebyggt område kan det krävas polistillstånd. Smällare är förbjudna i hela Sverige.

  Senast uppdaterad 2018-12-27

 114. Gymnasium

  Gymnasieskolan  Skolan erbjuder ett stort antal av de nationella programmen, gymnasiesärskola och ett riksrekryterande Seglargymnasium.

  Senast uppdaterad 2012-05-19

 115. Förskoleklass

  För mer information, kontakta närmaste grundskola, eller se kontaktinformation överst, till höger på denna sida. E-tjänst Med e-legitimation kan du som är vårdnadshavare till barn

  Senast uppdaterad 2012-05-19

 116. Tack för ditt svar

  Dina synpunkter är viktiga för oss i det fortsatta arbetet. /Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

  Senast uppdaterad 2017-03-22

 117. Projekt Skolvägar

  Gråbos tre nya skolor har olika profiler och därför vissa skollokaler som passar för undervisning kopplat till skolornas respektive profiler. Samutnyttjar profillokaler För att

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 118. Grön-blå gestaltning

  - Vi ska stärka de gröna kvaliteterna och öka den visuella kontakten med vatten, säger planarkitekt Henrik Ohlson. Blå gestaltning Planerna för de nya bostäderna i Gråbo

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 119. Samhällsutveckling med mänskligt ansikte

  Till projektägare utsågs snabbt kommunens socialchef. Bara en sådan sak. Sociala problem Initialt drev dåvarande stadsbyggnadskontoret ett centrumutvecklingsprojekt i Gråbo.

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 120. Det här är Pilot Gråbo

  Därmed gick startskottet till Pilot Gråbo. - Skälen till beslutet är flera; att tre nya skolor redan hade byggts, att samhället fortfarande hade stora sociala problem, att engagemanget

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 121. Makten över sin egen stadsmiljö

  November 2007 brann Hjällsnässkolan i Gråbo. Därefter beslutades att tre nya skolor skulle byggas. Dessa stod klara hösten 2012. Vårvintern 2013 revs hela Hjällsnässkolan vid Gråbo centrum. Kvar

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 122. Hur ser en planprocess ut?

  En effektiv och snabb planprocess skall även tillgodose kraven på rättssäkerhet och medborgerligt inflytande. Planprocessen i Sverige regleras formellt i plan- och bygglagen (PBL) och syftar till

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 123. Vi måste titta framåt

  Det finns energiknippen och energiknippen och så finns det Birgitta Jacobsson i Gråbo. Birgitta är kassör i Stora Lundby samhällsförening, kassör i gymnastikföreningen Gråbogympan, ordförande i

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 124. Gråbo – bättre än sitt rykte

  - Det var en fin tid, slutet på 50-talet och början av 60-talet. Det bidrog till att vi flyttade hit 1969. I ett av husen som kallas "lingon och blåbär", ler Alf Olsson. Alf Olsson är

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 125. Undvika parallella spår

  Hon betonar bland annat transparens och kontinuerlig återkoppling för att undvika missförstånd. - Vad gäller Medskapandegruppen är det viktigt att kommunens processledning prioriterar

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 126. Ingen grå tunnel i Gråbo

  - Ambitionen är att boende i Gråbo ska uppleva tunneln som mer tillgänglig och tilltalande. Kanske till och med något att visa upp för gästerna på promenaden efter maten, säger Karin Gertzén,

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 127. Hur skapa hållbar pedagogik i Gråbo?

  - Det beror naturligtvis på hur man ser på lärande och lärmiljöer. Man visst kan man skapa en skola anpassad efter det arbetssätt man vill ha. Det viktiga är att arbetsprocessen dit, där många

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 128. Guld – när Gråbo bygger nytt

  - Det är den högsta klassningen. Dessutom har vi byggt solpaneler som producerar värme på nästan alla fastigheterna utom Nya Lundbygården. På Ljungviksskolan, Röselidsskolan och Nya Lundbygården

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 129. Tyg

  Senast uppdaterad 2012-09-25

 130. Ugn

  Senast uppdaterad 2012-09-25

 131. Vadd

  Senast uppdaterad 2012-09-25

 132. G-Suite for Education

  G Suite består av webbaserade tjänster och verktyg för att skapa, dela, kommunicera, samarbeta och lagra lektionsmaterial och skolarbeten. Införandet av G Suite är en del i det arbete som Sektor

  Senast uppdaterad 2016-08-05

 133. G-Suite for Education

  G Suite består av webbaserade tjänster och verktyg för att skapa, dela, kommunicera, samarbeta och lagra lektionsmaterial och skolarbeten. Införandet av G Suite är en del i det arbete som Sektor

  Senast uppdaterad 2015-06-30

 134. Enskild förskola Solbacken

  Verksamhetens huvudman Stiftelsen Solbackens WaldorfförskolaHedeforsvägen 15443 61 STENKULLEN Tel 0302-10374

  Senast uppdaterad 2012-06-08

 135. Digital dokumentation

  Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin utveckling för att de utifrån sina förutsättningar ska kunna gå så långt som möjligt. Som stöd för

  Senast uppdaterad 2016-08-05

 136. Glesare tömning

  Ladda ner ansökningsblanketten under rubriken "Ladda hem" och skicka in den till Lerums kommun eller använd dig av e-tjänsten genom att klicka på länken här strax ovan. Vi behandlar din ansökan

  Senast uppdaterad 2012-06-14

 137. Uppehåll i hämtning av avfall

  Fastighetsägaren får uppehållet beviljat om fastigheten inte nyttjas överhuvudtaget under uppehållsperioden. Uppehållet måste vara minst tre månader för helårsbostad och hela hämtningsperioden

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 138. Riddarstensgården

  Centrum ligger en bit bort men bussar går från centrum till boendet. Boendet Riddarstensgården består av fem enheter med totalt 40 enrumslägenheter.Inom varje enhet finns

  Senast uppdaterad 2012-06-01

 139. Vad får man spola ner i avloppet?

  Vi i hushållen spolar ner mer skräp än industrin. I avloppet hamnar allt från bomullspinnar, tamponger och kondomer till mediciner, lacknafta och färgrester. För att inte tala om alla kemikalier

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 140. Vattenkvalitet

  Mjukt vatten Vi har mjukt vatten i Lerums kommun, mellan 2-3°dH (tyska hårdhetsgrader). Vattnets hårdhet påverkar bland annat hur mycket disk- och tvättmedel som behöver doseras,

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 141. Kompostering av latrin

  Tillstånd söks hos miljöenheten, exempelvis via ansökningsblanketten som kan laddas hem längst ned på sidan. Där finns även en anvisning som bland annat beskriver hur du bygger och sköter din

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 142. Detaljplan för bostäder väster om Stamsjön

    Förslaget Området är ligger väster om Lilla Stamsjön, cirka 1,5 kilometer från Lerums centrum. I området finns strandskydd och är till största del ett naturområde med kuperad

  Senast uppdaterad 2015-12-17

 143. Detaljplan för bostäder norr om församlingshemmet

  Bakgrund Förvaltningen fick i uppdrag att leta centrumnära kommunala tomter för ett trygghetsboende. Två tomter ovanför församlingshemmet norr om Västra stambanan vid Hästhagsvägen i

  Senast uppdaterad 2015-12-17

 144. Detaljplan för Brännabbens skogsbacke

  Syfte Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till byggnation av cirka 85 bostäder i form av hyresrätter, bostadsrätter samt parhus och friliggande villor.  Planens

  Senast uppdaterad 2015-12-21

 145. Tack för ditt svar!

  Ditt svar hjälper oss i vårt arbete. Efter en sammanställning av de svar som kommer in undersöker vi vilka platser vi skulle kunna gå vidare med.

  Senast uppdaterad 2017-03-13

 146. Beställa radonmätning

  Hur länge ska mätdosorna sitta uppe? Mätdosorna ska sitta uppe i minst två, helst tre månader under mätsäsongen1 oktober - 30 april. Dosorna måste därför sättas upp senast den

  Senast uppdaterad 2013-09-26

 147. Naturlekplats Floda

  I projektet att utveckla Floda centrum ville man få trivsamma och trygga mötesplatser samt att vattnet i Floda skulle bli mer tillgängligt. Man skapade en gångslinga utefter vattnet och

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 148. Nedtagning av träd

  Vad gäller vid nedtagning av träd på min egen mark? Ibland uppstår det situationer när träd trots allt behöver tas ner. Ett träd som är skyddsvärt men inte uppfyller någon av

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 149. Öppna träffpunkter hösten 2019

  I augusti kör Öppna träffpunkter igång sin verksamhet för hösten. Här nedan kan du se när och vilka tider som gäller för hösten. Välkommen!

  Senast uppdaterad 2019-07-22

 150. SMS-avisering vid störningar

  Du kan få sms-aviseringar vid störningar i kommunens dagliga drift eller vid kritiska avbrott eller händelser. Det kan handla om planerade eller oplanerade störningar som påverkar vardagslivet, som

  Senast uppdaterad 2019-06-27

 151. Vad gör vi med störande fåglar?

  När fåglar blir för många och bygger bo i bostadsområdena kan störningarna bli så stora att vi måste göra något åt dem. Särskilt måsar, kajor och skator kan upplevas som störande under

  Senast uppdaterad 2019-06-14

 152. Regnbågsutsmyckning i Floda

  HBTQ-samrådet i Lerum planerade hur kommunen skulle uppmärksamma West Pride 2019. Samrådet ville bland annat utsmycka och låta HBTQ-personers mänskliga rättigheter ta plats i det offentliga

  Senast uppdaterad 2019-06-12

 153. Privata brunnsägare kan bli miljöhjältar

  Nu finns det en ny möjlighet för er med privat eller samfällighetsägd vattenbrunn att bidra med information för bättre beredskap mot vattenbrist.

  Senast uppdaterad 2019-06-11

 154. Teater på schemat på Hästhagenskolan

  I många år har teaterarbete varit ett självklart inslag för en av klasserna på Hästhagenskolans lågstadium under vårterminen. Lagom till skolavslutningen har det varit premiär. Vi fick vara med

  Senast uppdaterad 2019-06-11

 155. Glokala Sverige i Lerum

  2018 startade FN-förbundet i samverkan med SKL ett projekt för att utbilda och engagera kring Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner. Lerums kommun är nu med i projektet, och har tagit emot

  Senast uppdaterad 2019-05-28

 156. Advokatjouren kommer till Lerum

  Har du frågor kring något juridiskt ärende? Då kan advokatjouren vara något för dig. Genom advokatjouren får du ett samtal med en advokat under cirka 15 minuter. Samtalet är kostnadsfritt där du får

  Senast uppdaterad 2019-04-09

 157. Lerum visar klimatvägen på Europanivå

  David Hirdman är expertsamordnare och klimatanpassningsstrateg i Lerums kommun. I nästa vecka åker han ner till Lissabon för klimatanpassningskonferensen ECCA2019 (https://www.ecca2019.eu/) för att

  Senast uppdaterad 2019-05-21

 158. Käpphästar på Berghultskolan

  Under långrasterna på Berghultskolan kan eleverna mata Janis, en hingst på 6 år som gillar sockerbitar. Det står på skylten som hänger nedanför den uppstallade käpphästen på skolgården tillsammans

  Senast uppdaterad 2019-05-13

 159. Rundabordssamtal om delaktighet i vård i hemmet

  Vad är det att vara delaktig i vården? Hur skapas en trygghet i närvården? Det och andra frågor diskuterades när företrädare för olika intresseföreningar för äldrefrågor bjöds in till Lerum för att

  Senast uppdaterad 2019-05-09

 160. Ministerbesök i Lerum

  Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll besöker Lerum den 6 maj. Bland annat träffade hon pensionärsrådet i Lerum.

  Senast uppdaterad 2019-05-06

 161. Markarbeten utanför nya arenan

  Från och med 6 maj och cirka tre veckor framåt så kommer det ske en del markarbete vid Pomonavägen, vilket kan medföra buller och kommer troligtvis påverka trafiken.

  Senast uppdaterad 2019-04-30

 162. Sjuka träd i Seatons allé fälls

  Under veckan tar parkenheten i samråd med Länsstyrelsen ner tre stycken sjuka träd i Seatons allé. Träden fälls eftersom de har visat sig vara sjuka.

  Senast uppdaterad 2019-04-23

 163. Ljungviksskolan medverkar i unikt forskningsprojekt

  Pedagoger och elever i årskurs 5 och 8 på Ljungviksskolan ska delta i ett praktiknära forskningsprojekt. Det är första projektet inom ramen för Utveckling – Lärande – Forskning (ULF) där forskare

  Senast uppdaterad 2019-03-29

 164. Vägarbeten

  Här finner du information om de vägarbeten som just nu pågår i Lerums kommun. I vänstermenyn kan du se vad som är aktuellt.

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 165. Parkeringsanmärkning

  Om du har upptäckt en felskrivning på parkeringsanmärkningen kan du ta den med dig till närmaste polisstation och påtala felet. På polisstationen kan du få rättelse direkt. För att hitta till

  Senast uppdaterad 2016-11-17

 166. Fråga 5 - barns skolvägar

  Folkhälsomyndigheten skriver i en rapport* att: ”Regelbunden fysisk aktivitet är en viktig faktor för barns nuvarande och framtida hälsa, såväl fysisk som psykisk och social. Mycket

  Senast uppdaterad 2018-01-17

 167. Ekonomi

  Kontaktpersoner Ekonomichef Camilla Simonsson 0302-52 11 54 Redovisningsekonom

  Senast uppdaterad 2012-06-10

 168. Samhällsbyggnad

  Sektorchef Annika Sjöberg, telefon 0302-52 12 20. Bygglov Bygglovsenheten hanterar frågor som bygglovsprövning,

  Senast uppdaterad 2012-06-10

 169. Valnämnd

  Lerums valnämnd består av fem ordinarie ledamöter och sex ersättare.

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 170. Övriga politiska uppdrag

  För att se kommunens representanter: som nämndemän i Greta Bergs minnesstiftelses styrelse i Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum,

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 171. Arvode

  Enligt lagen beslutar respektive kommun vad som är "skäligt" i detta sammanhang. Som förtroendevalda i Lerums kommun har man rätt till olika typer av ersättningar. Fast arvode

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 172. Rehabenhetens övergripande mål

  Rehabenhetens övergripande mål HÖG KVALITET OCH HELHETSSYNRehabiliteringsverksamheten verksamhet skall präglas av hög kvalitet och individens möjlighet till

  Senast uppdaterad 2012-05-29

 173. Rådgivning och annat personligt stöd

  Rådgivning och annat personligt stöd är ett komplement till sådan rehabilitering och habilitering som utgår enligt hälso- och sjukvårdslagen och sådana insatser som utgår med stöd av

  Senast uppdaterad 2016-04-06

 174. Upplevelserummen

  I olika upplevelserum erbjuds besökaren möjligheter att få känna förväntan och glädje, överraskningar, men också lugn och välbehag. Impulser från sinnesorganen, syn, hörsel, lukt, smak, hud- och

  Senast uppdaterad 2012-06-18

 175. Habilitering

  Det innebär personer med utvecklingsstörning, autism eller personer som i vuxen ålder fått en hjärnskada efter olycka eller sjukdom.

  Senast uppdaterad 2012-05-29

 176. Tack för din anmälan!

  Din anmälan är viktig för att stoppa missbruket i vår kummun. Tyvärr kan vi inte återkoppla till dig på grund av att det råder sekretess för det fortsatta arbetet med din anmälan.

  Senast uppdaterad 2012-06-10

 177. Förebyggande metoder

  Effekt (Tidigare ÖPP - Örebro Preventionsprogram) Det finns risker med en tidig alkoholdebut och det är viktigt med tydlig gränssättning kring alkohol. Det är föräldrars attityder till

  Senast uppdaterad 2012-06-01

 178. Samverkan

  Samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun Med målet att öka tryggheten och minska brottsligheten har Lerums kommun och Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg

  Senast uppdaterad 2012-06-01

 179. Viktigt meddelande i din telefon

  Hesa Fredrik i din mobiltelefon Från och med den 1 februari 2015 är det möjligt för allmänheten att få Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, som SMS till

  Senast uppdaterad 2014-08-27

 180. Boendestöd

  Stödet kan vara omsorgsinsatser i form av motivation och vägledning för att öka den enskildes självständighet. Boendestödet ska uppfattas som en social och praktisk stödinsats för att

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 181. Kontaktperson

  Kontaktperson är en stödinsats som kan beviljas till vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning. En kontaktpersons uppgift kan vara att bryta social isolering, att ge stöd och hjälp eller

  Senast uppdaterad 2012-07-03

 182. Feriearbete 2019

  I år anordnas 140 ferieplatser i kommunen inom vård- och omsorg, parkskötsel, barnomsorg, vaktmästeri och föreningsarbete. Platser och arbetsområden kommer att fördelas genom lottning utefter

  Senast uppdaterad 2015-01-12

 183. Tack för din utmaning!

  Vi har tagit emot din utmaning och kontaktar dig så snart vi kan. Om du har några frågor, var vänlig kontakta kommunens upphandlingsansvarige. Kontaktinformation hittar du via länken

  Senast uppdaterad 2012-06-10

 184. Utmaning - hur går det till?

  Om utmaningen bedöms vara seriös och ger tydliga besked om förbättringar när det gäller miljöhänsyn, kvalitet, pris eller annat, utlyser kommunen en offentlig upphandling. Vid utlysningen är

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 185. Processen i fem steg

  Här nedan beskriver vi processen med att utmana kommunens verksamhet. Steg 1 Gå in på kommunens hemsida www.lerum.se/utmaningsrätten. Fyll i det formulär som finns på

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 186. Bullerskydd som producerar solenergi

  − Det här har aldrig gjorts tidigare. På det här sättet åtgärdar vi ett problem, buller, och får samtidigt ut ytterligare en nytta, att producera värme, säger Henrik Bengtsson, tidigare

  Senast uppdaterad 2012-09-27

 187. Lerum - Fairtrade City

  Lerum är en Fairtrade City I linje med Vision 2025 är Lerums kommun sedan 2009 en diplomerad Fairtrade City. Det innebär att vi engagerar oss för rättvis handel och etisk konsumtion. Det

  Senast uppdaterad 2012-09-27

 188. Byggplatser

  För buller från byggarbetsplatser gäller riktvärden. Bostäder Vardag Dagtid klockan 07-1960 dBA utomhus, 45 dBA inomhus (ekvivalentnivå) Kvällstid klockan

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 189. Felanmälan

  Felanmälan Felanmälan

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 190. Framkomlighet

  Vi vill därför uppmana fastighetsägare att medverka till ökad trafiksäkerhet genom att klippa häck, träd eller annan siktskymmande växtlighet på sina tomter. Observera att de beskrivna typfallen

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 191. Ett bra samhälle att växa upp på

  En av anledningarna till att Lerums kommun beslutade sig för att göra Gråbo till pilot i visionsarbetet är återkommande problem med skadegörelse och missbruk bland unga. Målet att skapa Sveriges

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 192. Nytt läraravtal

  Ett nytt lokalt arbetstidsavtal slöts i juni 2011 för de lärare som kom att anställas vid Gråbo nya skolor från augusti 2012 med semestertjänst och årsarbetstid som bas. - Det är inte

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 193. Ekoturism – en del av en hållbar helhet

  - Om Gråbo börjar bli intressant som besöksort och skyltfönster ur ett hållbarhetsperspektiv är vandringsleder ett attraktivt alternativ, säger Åsa Quist, kommunens turismansvarige och med i

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 194. Hållbar tillväxt enligt Tillväxtverket

  - Vi arbetar med att utveckla och främja hållbar tillväxt som begrepp och strategi för att vi tror att vi kan göra skillnad, att vi måste agera nu och därför måste använda de verktyg som står

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 195. Varför tar det sådan tid?

  "Det händer ju inget" är en inte ovanlig kommentar bland invånare i Gråbo. Då kan man ställa sig frågan: Varför händer inget?

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 196. Samhällsutveckling med mänskligt ansikte

  Till projektägare utsågs snabbt kommunens socialchef. Bara en sådan sak. Sociala problem Initialt drev dåvarande stadsbyggnadskontoret ett centrumutvecklingsprojekt i Gråbo.

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 197. För få parkeringsplatser vid torget

  Förr kunde många centrumprojekt kokas ner till "det finns för få parkeringsplatser vid torget". Så även i Lerums kommun och Gråbo.

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 198. Moppeverkstad i kyrkan

  - 1989 eldades affären upp så fick vi nytt torg. 2007 eldades Hjällsnässkolan, då fick vi tre nya skolor. Jag vet inte det korrekta i pedagogiken men så är the Gråbostyle, ler Mikael.

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 199. Golare och ormar

  - Vad tycker du om Gråbo? - Här finns bara golare och ormar. - Det får du utveckla. - Golare är de som tjallar på andra. Ormar är de som ställer till

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 200. Vi skrotar nånannanismen

    "Mitt namn är Eva Andersson och jag kom till Gråbo för 34 år sedan. Uppvuxen i Vänersborg med föräldrar som var egna företagare i form av ägare till en livsmedelshandel. Gift med

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 201. Tack!

  Ditt inköpsförslag är nu mottaget.

  Senast uppdaterad 2012-07-10

 202. Tack!

  Vi har mottagit ditt meddelande.

  Senast uppdaterad 2014-08-18

 203. Anmälan aktiviteter under Barnfestivalen

  Vi vill att besökare och deltagare ska inspireras till ett hållbart tänkande. Därför har vi valt att lyfta fram hälsosamma fritids- och kulturaktiviteter. Vi har också valt att stödja

  Senast uppdaterad 2018-04-19

 204. Måltider för äldre

  Det finns totalt 60 offentliga kök i Lerums kommun fördelade inom förskola, skola och äldreomsorg. Här arbetar 140 tillsvidareanställda kockar och måltidsbiträden – varav en verksamhetschef, fyra

  Senast uppdaterad 2017-05-05

 205. Föräldrastöd för skolbarn

  Vi erbjuder föräldrautbildning, föräldrarådgivning, information, råd och stöd kring teman vi tror kan vara givande för familjer med barn. Hela familjen i fokus Vi som arbetar på

  Senast uppdaterad 2019-04-05

 206. Fältsekreterare

  Vi har tystnadsplikt, vilket betyder att vi inte får berätta för någon vad du berättar för oss. Vi känner också många andra bra vuxna som kan hjälpa till med olika saker. Precis som alla andra

  Senast uppdaterad 2019-05-08

 207. Kork

  Senast uppdaterad 2012-11-28

 208. Aktiviteter och träffpunkter

  Du behöver inte vara ensam Tillsammans med frivilligorganisationer bedriver Lerums kommun kaféverksamhet och träffpunkter för seniorer för att främja social gemenskap. Kaféverksamhet

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 209. Spade

  Senast uppdaterad 2012-11-28

 210. Spån

  Senast uppdaterad 2012-09-27

 211. Sten

  Senast uppdaterad 2012-09-27

 212. Talg

  Senast uppdaterad 2012-09-27

 213. Tejp

  Senast uppdaterad 2012-09-27

 214. Tobak

  Senast uppdaterad 2012-09-26

 215. Deltagardemokrati är framtiden

  - Hur ser du på ert arbete i beredningen? - Vårt arbetssätt är projektlikt, intressant och fokuserat och genom att beredningen är förstärkt med ledamöter från de andra

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 216. Fokusgrupper

  Tanken med fokusmötena är att deltagarna i respektive grupp ges möjlighet att prata om vilka idéer de har för att Gråbo ska bli mer hållbart. Vad är en fokusgrupp? En fokusgrupp

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 217. Hållbar tillväxt enligt Tillväxtverket

  - Vi arbetar med att utveckla och främja hållbar tillväxt som begrepp och strategi för att vi tror att vi kan göra skillnad, att vi måste agera nu och därför måste använda de verktyg som står

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 218. Tävlingen är avgjord

  Ungefär hur mycket matavfall till biogas behövs för att ersätta en liter bensin?Svar: Cirka 10 kilo. Hur långt kan man köra på 1000 bananskal (bananskal antas väga 50

  Senast uppdaterad 2015-12-08

 219. Samarbete med Chalmers arkitektur

  Resultatet blev bland annat 14 olika fördjupningsprojekt – förslag på hur Gråbo kan utvecklas i hållbar riktning.

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 220. Galge

  Senast uppdaterad 2012-11-28

 221. Gips

  Senast uppdaterad 2012-11-20

 222. Halm

  Senast uppdaterad 2012-11-20

 223. Vårdhygien

  Den viktigaste åtgärden för att förhindra smittspridning i vård och omsorg är att all vårdande personal oavsett yrkeskategori konsekvent tillämpar basala hygienrutiner. Den mest betydelsefulla

  Senast uppdaterad 2012-05-29

 224. Kundcenter KomIn

  Elin Elebringenhetschef0302-52 20 09 072-2482284 Samhällsvägledare

  Senast uppdaterad 2017-09-28

 225. Vad får unga i kommunen att må bra?

  Beredningen har fokuserat på att ta fram strategier kring psykisk hälsa, hur psykisk ohälsa kan förebyggas, och fokuserat på hälso- och friskfaktorer snarare än på riskfaktorer. I arbetet

  Senast uppdaterad 2017-03-22

 226. Tack för ditt svar!

  Tack för att du svarat på vår enkät. Det betyder mycket för vårt hållbarhetsarbete i Gråbo. När vi fått in alla svar ska vi analysera dem och återkomma med resultatet.

  Senast uppdaterad 2018-02-20

 227. Hög demokratisk ambitionsnivå

  Då räcker det inte enbart med att rösta vart fjärde år. För att människor ska ta makten över sina egna liv och sitt närsamhälle krävs det mer. Under de senaste åren har det i Gråbo

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 228. Vad krävs av kommunen?

  Här är några framgångsfaktorer: Spindel i nätet – en person i tjänstemannaorganisationen som har lång erfarenhet av arbete i offentligverksamhet och som har stor

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 229. Gråbos historia

   En självförsörjande landsbygdsby i början av förra seklet som blev ett stationssamhälle för att sedan utvecklas till en kransort till Göteborg med stor inflyttning under 1960- och

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 230. Fjärrvärme från lokala skogar

  Det gör att Lerumsborna kan värma sina hus med minimalt klimatavtryck. Flisen som används kommer dessutom till stor del från kommunens egna skogar, vilket minimerar behovet av

  Senast uppdaterad 2015-01-29

 231. Bostäder

  Lerums kommun ska i år ordna bostäder till 170 nyanlända, personer som har fått permanent uppehållstillstånd. Ambitionen är att på sikt bygga hyresrätter för att möta efterfrågan på den ordinarie

  Senast uppdaterad 2016-12-05

 232. Vill du bli borgerlig vigselförrättare?

  Det är Länsstyrelsen som utser borgerliga vigselförrättare. Om du vill bli vigselförrättare i Lerums kommun ska du skicka en ansökan till Länsstyrelsen i Västra Götaland. I ansökan ska du

  Senast uppdaterad 2016-03-29

 233. Gruppbostad

  Gruppbostaden består av ett litet antal fullvärdiga lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service, stöd och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. Gemensamhetslokalerna

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 234. Ledsagning vid resa med allmän kollektivtrafik

  Du kan få ledsagarservice vid alla byten där Västtrafik sköter trafiken för någon del av resan.Senast två timmar innan du ska resa beställer du ledsagarservice på telefon 0771-91 90

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 235. Försäkringar

  Lerums kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring med försäkringsbolaget Länsförsäkringar. Försäkringen Försäkringen gäller heltid, skoltid såväl som

  Senast uppdaterad 2012-06-03

 236. Arbetssökande

  Klicka här om du är ny i Sverige och vill lära dig svenska. Vägskälet Du kan också vända dig till Vägskälet som ger

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 237. Budget- och skuldrådgivning

  Du kan få hjälp med: att strukturera och få en överblick över din ekonomi. att se över dina skulder och finna vägar ut ur en skuldsituation. att upprätta

  Senast uppdaterad 2012-06-03

 238. Synpunkter och klagomål

  Synpunkten eller klagomålet lämnas till berörd enhetschef, förutom inom hälso- och sjukvården där verksamhetschef bedömer vem som ska ta hand om det. Synpunkter och klagomål

  Senast uppdaterad 2018-10-15

 239. Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar

  efter beslut av kommunen bor i särskilda boendeformer. vistas i biståndsbedömd dagverksamhet. erhåller hemsjukvård. Kommunens ansvar omfattar personer

  Senast uppdaterad 2012-05-29

 240. Öppenvård, apotek

  Vården kan till exempel ges på vårdcentraler, sjukhusmottagningar eller i patientens hem. All öppenvård drivs av Västra Götalandsregionen. Vårdcentralen i första hand Ibland kan

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 241. Brotts- och drogförebyggande arbete

  Brotts- och drogförebyggande insatser är därför något som Lerums kommun prioriterar. Särskilt fokus lägger kommunen på förebyggande arbete gentemot ungdomar. Det brotts- och

  Senast uppdaterad 2012-05-29

 242. Förebygga brott

  Här nedan har vi samlat lite information som handlar om hur vi alla kan bidra till att förebygga brott. Bilägare Polisen skiljer i sin statistik

  Senast uppdaterad 2012-06-06

 243. Krisberedskap

  Är vi starka och friska bör vi räkna med att samhällets resurser till en början framför allt kommer att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, exempelvis äldre, sjuka och

  Senast uppdaterad 2012-06-02

 244. Tekniskt samråd

  Vid samrådet görs en genomgång av arbetenas planering, tekniska lösningar, åtgärder för besiktning, tillsyn och kontroll samt den samordning som behövs. På samrådsmötet verifieras att

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 245. Gruppbostad enligt LSS

  Gruppbostaden består av ett litet antal fullvärdiga lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service, stöd och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. Gemensamhetslokalerna

  Senast uppdaterad 2012-06-01

 246. Felanmälan

  Om du vill ha information om hur dina personuppgifter behandlas för denna e-tjänst, läs mer längre ner på sidan under Ladda hem.

  Senast uppdaterad 2016-05-09

 247. Hantering av personuppgifter

  Nedan kan du läsa om vilka personuppgifter vi på VA-enheten behandlar beroende på vilket ärende och handling det gäller. 

  Senast uppdaterad 2018-05-03

 248. Egen brunn

  Placera din dricksvattenbrunn  så att den är skyddad från föroreningar som avlopp, gödselupplag, åkermark, vägsalt och dylikt. En tumregel är att brunnen alltid ska ligga uppströms

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 249. Kommunens arkiv och lokalhistoria

  Många av källorna till vår lokala historia förvaras i kommunarkivet. Vi ansvarar för att kommunens arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av

  Senast uppdaterad 2018-11-12

 250. Jämställdhet

  Jämställdhet Lerums kommun ska vara en kommun som skapar förutsättningar för att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Som

  Senast uppdaterad 2012-05-20

 251. Östad

  Östad

  Senast uppdaterad 2012-06-09

 252. Blanketter

  Här finner du de blanketter du behöver som berör grundskolan.

  Senast uppdaterad 2014-05-07

 253. Hur man väljer skola

  Val av skola sker när barnet ska börja i förskoleklass eller årskurs 1 och sedan i årskurs 6. Elever som går i F-9-skolorna Ljungviksskolan, Lekstorpskolan, Röselidsskolan och Stenkulan behöver

  Senast uppdaterad 2012-06-02

 254. Bedömning och betyg

  Betyg i språkvalet ska sättas från och med höstterminen i årskurs 7. Det är med slutbetyget som eleven söker in till gymnasieskolan. I grundskolan är den nya betygsskalan sexgradig, med

  Senast uppdaterad 2012-06-02

 255. Råd för att slippa smitta

  När det gäller maginfluensor/kräksjuka finns flera enkla tips för att skydda sig. Det viktigaste är att hålla en god handhygien. Om sjukan ändå drabbar, se till att stanna hemma i minst två dygn

  Senast uppdaterad 2012-09-25

 256. Verksamhetsutveckling

  Enheten för elevhälsa och utveckling Enheten för elevhälsa och utveckling är en stödenhet inom Sektor lärande. Dess uppdrag är att i första hand stödja verksamhetsformerna förskola,

  Senast uppdaterad 2016-08-04

 257. Vi behöver dig som vikarie

  Lerum kommun har ramavtal med företaget StudentConsulting om vikarieanskaffning till förskola och skola. Du som vill vikariera i förskola och/eller skola kan ansöka direkt hos

  Senast uppdaterad 2012-06-10

 258. Sektors lärandes behandling av personuppgifter

  Enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ska en personuppgiftsansvarig tillhandahålla den registrerade viss information om personuppgiftsbehandlingar som sker under dennes ansvar. Nedan finner

  Senast uppdaterad 2018-05-24

 259. Vanliga frågor och svar

  E-tjänster och blanketter Alla e-tjänster och blanketter för ansökningar, uppsägningar, scheman och liknande hittar du på kommunens inloggningssida för e-tjänster och

  Senast uppdaterad 2014-10-02

 260. Frivan 08

  Vad vill ungdomarna göra Kultur- och fritidsundersökningens syfte är att få insyn i vad barn och ungdomar gör, och vad de vill göra på sin fritid. Frågor om föreningstillhörighet

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 261. Synpunkter och klagomål

  Synpunkten eller klagomålet lämnas till berörd enhetschef, förutom inom hälso- och sjukvården där verksamhetschef bedömer vem som ska ta hand om det. Synpunkter och klagomål

  Senast uppdaterad 2018-10-11

 262. Familj, barn och unga

  Lerums kommun har som målsättning att barn och unga ska kunna växa upp under trygga och goda levnadsförhållanden och erbjuder därför stöd och individanpassade insatser till familjer, barn och unga.

  Senast uppdaterad 2012-05-19

 263. Resor, transporter och besök

  Kollektivtrafik Du som resenär kan också vara med och påverka genom att välja mellan en rad olika alternativ beroende på vart du ska och vilka möjligheter och förutsättningar du har för

  Senast uppdaterad 2012-05-19

 264. Funktionsnedsättning

  Det kan handla om svårigheter i den dagliga livsföringen, som exempelvis kan uppstå vid funktionsnedsättning. I vänstermenyn kan man under rubrikerna läsa mer om bostadsanpassningsstöd,

  Senast uppdaterad 2012-05-19

 265. Ekonomiska svårigheter

  Hos kommunens budget- och skuldrådgivare erbjuds du kostnadsfri ekonomisk rådgivning. Du kan bland annat få hjälp att skaffa dig en överblick över din ekonomi och ges praktiska råd kring hur du

  Senast uppdaterad 2012-05-19

 266. Sjukvård och tandvård

  Huvudregeln är att du, då du är i behov av hälso- och sjukvård, i första hand ska kontakta din vårdcentral. Adresser och telefonnummer hittar du i länkarna nederst på denna

  Senast uppdaterad 2012-05-19

 267. Våld i nära relationer

  Fysiskt våld Kan vara knuffar, att bli fasthållen, slagen eller sparkad. Sexuellt våld Våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar, alternativt

  Senast uppdaterad 2016-03-11

 268. Upphandling och inköp

  Aktuella upphandlingar och avtal Alla upphandlingar annonseras på webbsidan www.upphandlingar.nu För ramavtal se rubriken Aktuella

  Senast uppdaterad 2012-05-24

 269. Hållbart resande

  Om inget görs förväntas biltrafiken i Sverige öka med ungefär två procent per år under de kommande fem åren. Den ökade biltrafiken riskerar inte bara att vara synonymt med mer utsläpp, buller,

  Senast uppdaterad 2012-05-25

 270. Kommunens organisation

  Du kan också läsa om hur den kommunala administrationen är uppbyggd och arbetar och vad exempelvis en beredning egentligen är. Adress och andra viktiga uppgifter: Lerums kommun

  Senast uppdaterad 2012-05-20

 271. Flytta hit

  Lerums kommun erbjuder ett rikt frilufts- och föreningsliv, bra förskolor, skolor och äldreomsorg samt effektiva pendlingsmöjligheter till Göteborg. KomIn hjälper dig gärna Längst

  Senast uppdaterad 2012-05-20

 272. Så här kan du spara vatten

  Sedan 12 juli råder bevattningsförbud i Lerums kommun. Det är inte heller tillåtet, enligt länsstyrelsen, att ta vatten från små och medelstora vattendrag. ​Vi kan se att bevattningsförbudet och den

  Senast uppdaterad 2018-07-24

 273. Bevattningsförbud införs i Lerums kommun

  Från och med 12 juli råder bevattningsförbud i hela Lerums kommun av allt kommunalt dricksvatten. Detta på grund av att grundvattennivåerna hastigt sjunker på grund av lite nederbörd under lång tid.

  Senast uppdaterad 2018-07-12

 274. Vattenavstängning i Lerum

  Uppdaterad information om vattenavstängning. Under morgonen stängdes vattnet av för ett antal hushåll i Södra Lerum på grund av en trasig ventil. Den är nu lagad och vattnet ska vara tillbaka. Men

  Senast uppdaterad 2018-06-18

 275. En god start i Lerum

  Det är viktigt att barn och unga får en god start i Lerums kommun. Inom Sektor lärande har man startat ett nytt verksamhetsområde som heter Social hållbarhet. En del i det arbetet är att nyanlända

  Senast uppdaterad 2018-06-07

 276. Tittskåp med information om Aspen strand

  Lerums kommun planerar tillsammans med HSB, Skanska och Wallenstam för ett nytt sjönära bostadsområde vid Aspen strand. Är du intresserad av planerna för området? Då kan du läsa om planerna på

  Senast uppdaterad 2018-05-30

 277. En alldeles speciell dag i Rydsbergshallen

  Tisdag 29 maj hålls Special Olympics Schoolday för första gången. Det är särskolorna i kommunen; Knappekulla, Rydsberg och gymnasiet, som tävlar i olika grenar.

  Senast uppdaterad 2018-05-23

 278. Lerums kommun bäst på elbilar

  Torsdagen 3 maj fick Lerums kommun motta specialpriset ”Bäst på elbilar 2018”. Priset är ett kvitto på att Lerums kommun, med 53 kommunala elbilar, har högst andel elbilar i Sverige.

  Senast uppdaterad 2018-05-07

 279. Modem

  Senast uppdaterad 2012-11-21

 280. Oasis

  Senast uppdaterad 2012-11-22

 281. Bilpool och samåkning

  En av de största utmaningarna Lerum har för att nå ett hållbart samhälle är transportsystemet. Dagens situation innebär att många resor görs med bil, även kortare avstånd. Det får en mängd

  Senast uppdaterad 2015-01-20

 282. 25 klimatsmarta tips

  Visste du att all metall och glas kan återvinnas hur många gånger som helst? Ingen metall är för stor eller för liten för att lämnas till återvinning: cyklar, spik, värmeljushållare och gem

  Senast uppdaterad 2015-01-21

 283. Tack för din anmälan

  Vi återkommer så snart som möjligt med mer information om kursen i spetssvenska.

  Senast uppdaterad 2017-08-02

 284. Kompostering av latrin

  Tillstånd söks hos miljöenheten, exempelvis via ansökningsblanketten som kan laddas hem längst ned på sidan. Där finns även en anvisning som bland annat beskriver hur du bygger och sköter din

  Senast uppdaterad 2012-08-21

 285. Detaljplan för bostäder vid Solkatten

  Kommunstyrelsen beslutade 2009 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan där det aktuella området ingick. Under arbetet har ett flertal utredningar tagits fram för

  Senast uppdaterad 2015-12-17

 286. Detaljplan för bostäder vid Säveåpark

  Syfte Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till byggnation av två nya byggnader med cirka 85 lägenheter, både bostadsrätter och hyresrätter. Utöver det föreslås

  Senast uppdaterad 2015-12-17

 287. Projekt Gråbo vattentäkt

  Lerums kommun antog i december 2010 vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifter för vattentäkten i Gråbo. Syftet är att skydda vattenkvalitén och därmed säkerställa tillgången på rent dricksvatten

  Senast uppdaterad 2019-02-12

 288. Inventering av fladdermöss

  Många fladdermöss i Lerum Med 11 arter totalt hör Lerums kommun till de artrikare i Göteborgstrakten och övriga västra Västergötland. Detta beror sannolikt på rikedomen av

  Senast uppdaterad 2014-10-07

 289. Värna skyddsvärda träd

  Gamla, grova träd hyser ett rikt växt- och djurliv. Dels fåglar och fladdermöss, men även – vilket är minst lika viktigt – svampar, insekter, mossor och lavar. Åt alla dessa växter och djur

  Senast uppdaterad 2014-10-07

 290. Lerums elever är trygga i sina skolor

  Lerums resultat är goda, framförallt i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 där Lerums kommuns elever är nöjdare än de deltagande kommunernas resultat som helhet. De resultat som står sig allra bäst

  Senast uppdaterad 2018-05-02

 291. SFI i Lerum – ett lysande undantag

  Skolinspektionen kritiserar undervisningen på SFI, svenska för invandrare. Det finns dock undantag, menar Skolinspektionen: Lerums kommun.

  Senast uppdaterad 2018-04-19

 292. Studiebesök från Indien

  Lerums gymnasium har utbyte med Christ university i Bangalore i Indien. Nu är elever och lärare från skolan på besök i Lerum, med ett gediget program av studiebesök med socialt samhällsfokus, som

  Senast uppdaterad 2018-04-18

 293. Så här ser din nya renhållningsfaktura ut

  Under våren har Lerums kommun övertagit faktureringen av renhållningsavgiften. Det innebär att kommunen i fortsättningen blir avsändare för renhållningsfakturan. Under april månad har

  Senast uppdaterad 2018-04-17

 294. Ny studiecirkel i grannsamverkan

  Ny Studiecirkel i grannsamverkan startar den 17 april, klockan 18.00. Är man intresserad kan man anmäla sig till Studieförbundet Vuxenskolan telefon: 0302-158 58. Polisen och Lerums kommun är

  Senast uppdaterad 2018-03-22

 295. Tips för en torrare matavfallspåse

  Blött matavfall fryser lätt nu när det är kallt ute. Fulla matavfallspåsar som fryser till kan lätt fastna i matavfallskärlen. Nedan får du tips hur du kan undvika blöta matavfallspåsar.

  Senast uppdaterad 2018-03-08

 296. Bidra till ökad social hållbarhet

  Folkhälsomyndigheten genomför regelbundet enkätundersökningen ”Hälsa på lika villkor?” riktad till befolkningen i åldrarna 16-84 år. I år görs ett extra stort utskick i Lerum för att vi ska kunna

  Senast uppdaterad 2018-03-06

 297. Första spadtaget för ny idrottshall

  Idag tog kommunalråden, företrädare för föreningslivet och gymnasiet det första spadtaget till en ny idrottshall i Lerum. Behovet av en ny hall är stort hos såväl gymnasiet som föreningarna och

  Senast uppdaterad 2018-01-30

 298. Teknikcollege till gymnasiet

  Från hösten 2018 är teknikprogrammet på Lerums gymnasium ett certifierat teknikcollege, TC. Det betyder att elever som börjar på teknikprogrammet i höst kan läsa 300 poäng i utökade kurser för att

  Senast uppdaterad 2018-01-24

 299. Vaccination mot mässling

  Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen har beslutat att införa kostnadsfri vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccin), till utvalda grupper i Västra Götaland med osäker

  Senast uppdaterad 2018-01-17

 300. Lerums förskolor får höga betyg

  Vårdnadshavarna i Lerums kommun ger höga betyg till förskolorna. Det visar den enkät som kommunerna i Göteborgsregionen för andra året gemensamt genomfört bland vårdnadshavare som har barn i

  Senast uppdaterad 2017-12-20

 301. Naturvårdsverket betalar för sanering vid Floda Garveri

  Naturvårdsverket har beslutat att bidra med 17 miljoner kronor för sanering av marken vid Floda Garveris gamla område. Marken är starkt förorenad och måste åtgärdas innan det går att bygga bostäder

  Senast uppdaterad 2017-12-11

 302. Nu påbörjas idrottshallen på allvar

  Tidigare har arbeten med förändrad rördragning i marken gjorts. Tisdag 5 december börjar inhägnaden av det område som ska bli ny idrottshall vid Dergården.

  Senast uppdaterad 2017-12-04

 303. Hur går det med Aspen Strand?

  Aspens Strand är i nuläget Lerums kommuns största nyplanerade bostadsområde - 550 bostäder och ny förskola vid sjön Aspen.

  Senast uppdaterad 2017-09-14

 304. Nu kollar vi bryggorna i Aspen

  Vid många sjöar och vattendrag i Lerums kommun ligger det idag bryggor och andra anordningar som saknar strandskyddsdispens. Nu börjar vi snart med årets strandskyddstillsyn i Aspen.

  Senast uppdaterad 2017-08-04

 305. Anmäl fel genom vår app

  Använd vår app Felanmälan Lerum för att anmäla fel inom de områden som kommunen ansvarar för. I appen kan du enkelt beskriva platsen och vad som behöver åtgärdas.

  Senast uppdaterad 2017-07-13

 306. Funderar du på bredband?

  Nu finns större möjligheter för dig som bor utanför tätorterna i kommunen att skaffa bredband via optisk fiber.

  Senast uppdaterad 2017-05-31

 307. Missade du fullmäktige? Lugn du kan se det här

  Du vet väl att du kan följa kommunfullmäktiges möten direkt där du är, eller titta i efterhand. Genom sidan KF Direkt kan du titta på din dator, mobil eller surfplatta. Via länk nedan kan du se

  Senast uppdaterad 2017-04-28

 308. Störande fåglar - vad kan du göra?

  När fåglar blir för många och bygger bo i bostadsområdena kan störningarna bli så stora att vi måste göra något åt dem.

  Senast uppdaterad 2017-04-06

 309. Kommunen omförhandlar dopningsavtal

  Sedan augusti 2012 har det funnits en överenskommelse mellan Lerums kommun och ett antal träningsanläggningar i Lerums kommun om samarbete mot dopning. Lerums kommun tar nu initiativ till en översyn

  Senast uppdaterad 2017-03-23

 310. Var vill du se fler offentliga toaletter?

  Tycker du att det behövs fler offentliga toaletter i vår kommun? Svara på enkäten och tala om var du skulle vilja att det fanns möjlighet att lätta på trycket.

  Senast uppdaterad 2017-03-13

 311. Förtydligande med anledning av inslag i Västnytt

  Den 30 december hade Västnytt ett inslag om inställt restaurangbesök innan jul för ensamkommande unga på boenden i Lerums kommun. Ungdomarna hade gemensam julmiddag på sina boenden.

  Senast uppdaterad 2016-12-30

 312. Demokrati - var du vill, när du vill

  Det politikerna i kommunfullmäktige beslutar påverkar dig och din vardag. Från den 15 december sänder vi kommunfullmäktiges möten direkt. Du kan se mötet direkt och i efterhand, på din mobil, dator

  Senast uppdaterad 2016-12-02

 313. Lerums förskolor i topp i Göteborgsregionen

  Lerums kommuns förskolor och pedagogiska omsorg får höga betyg i den enkät till barnens vårdnadshavare, som genomförts under hösten i Göteborgsregionens samtliga kommuner.

  Senast uppdaterad 2018-12-18

 314. Skattesats och val på kommunfullmäktiges agenda

  Kom och ta del av debatten när kommunfullmäktige har möte den 29 november. Då ska skattesatsen beslutas och då görs val av politiker till kommunstyrelse, utskott och beredningar. Kommunfullmäktige

  Senast uppdaterad 2018-11-23

 315. Studenter gör fältarbete i Aspenäs

  Undrar du vad det är för unga människor som vandrar omkring, antecknar och fotograferar i Aspenäs i Lerum? Förmodligen ser du några studenter från Bebyggelseantikvariskt program på Göteborgs

  Senast uppdaterad 2018-11-15

 316. Equmeniakyrkan håller öppet måndagkväll klockan 18

  Med anledning av bilolyckan igår där en ung person förolyckades och flera skadades håller Equmeniakyrkan i Floda öppet även ikväll, måndag den 12 november från klockan 18, för den som känner behov

  Senast uppdaterad 2018-11-11

 317. Nya rondellen ska förbättras

  Angående den nya cirkulationsplatsen vid Gråbovägen/Tollestorpsvägen så pågår arbete fortfarande med vägvisning, linjemarkering och asfaltering.

  Senast uppdaterad 2018-11-07

 318. Unga företagare i kommunhuset

  Idag besökte ett 60-tal elever från Lerums gymnasium kommunhuset. Eleverna har startat och står bakom 15 riktiga företag som är en del i Ung Företagsamhet (UF).

  Senast uppdaterad 2018-10-19

 319. När startar Floda vattenverk?

  Stefan Lund, arbetsledare på VA-produktion i Lerums kommun, svarar på frågor om bevattningsförbudet. Varför använder vi inte vatten från sjön Aspen? Går det inte att påskynda starten av Floda

  Senast uppdaterad 2018-09-09

 320. Arbeten längs Brobacken i början av september

  På grund av ihållande regnväder startar nya arbeten längs Brobacken i centrala Lerum 5-6 september. Alltså en senareläggning mot tidigare planer. Arbetet görs för att vägen ska kunna ta hand om

  Senast uppdaterad 2018-08-27

 321. Lerum i EuroPride Parade 18 augusti

  Lördagen den 18 augusti fyller vi tillsammans Göteborgs gator med kamp, solidaritet och glädje! EuroPride Parade 2018 kommer att färdas genom stadens gator, upp på avenyn och avslutas med fest,

  Senast uppdaterad 2018-08-06

 322. Ministerbesök i Lerum

  Idag besökte utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Lerum. Han fick möjlighet att diskutera låga vattennivåer med några av kommunens medarbetare. De träffades vid Lilla Stamsjön.

  Senast uppdaterad 2018-08-14

 323. Från tisdag 14 augusti får du grilla på din tomt

  Nu får du grilla på egen tomt. Från tisdag den 14 augusti klockan 9 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt.

  Senast uppdaterad 2018-08-13

 324. Avstängning - rondellen vid Lerums gymnasium

  Vi bygger en idrottsanläggning vid Lerums gymnasium. Nu krävs det en större kran för kommande byggnation. Därför stängs rondellen vid Lerums gymnasium av för trafik natten mellan den 12 och 13

  Senast uppdaterad 2018-08-10

 325. Pride på Lerums bibliotek onsdag 15 augusti

  Tillsammans med HBTQ-samrådet arrangerar Lerums kultur och bibliotek en afton med tema pride. Onsdag 15 augusti bjuds det på konst, föredrag och teater från klockan 17 och framåt. Fri entré!

  Senast uppdaterad 2018-08-10

 326. Vattensituationen - lägesrapport 2 augusti

  Det är fortfarande en besvärlig vattensituation i Lerums kommun. Bevattningsförbudet finns kvar i hela kommunen och rekommendationen att koka dricksvattnet kvarstår för delar av kommunen.

  Senast uppdaterad 2018-08-02

 327. Varje droppe räknas – nu får vi hjälpas åt

  Trots att bevattningsförbud råder sedan två veckor tillbaka i Lerums kommun är grundvattennivån fortsatt låg och ytvattennivåerna på mycket låg nivå. För att vattnet ska räcka till alla uppmanar

  Senast uppdaterad 2018-07-30

 328. Buller och luftkvalitet

  Miljöenheten ger information, prövar ansökningar och kontrollerar att berörd lagstiftning efterlevs. Verksamheten bidrar till att skapa trygghet för konsumenter, invånare och företagare. En

  Senast uppdaterad 2012-05-19

 329. Svar på vanliga frågor

  Vem kan arrangera ett lotteri? Krävs tillstånd?Det är bara ideella föreningar som ägnar sig åt allmännyttig verksamhet som får anordna lotterier. Föreningarna måste vara

  Senast uppdaterad 2014-10-07

 330. Idrott, motion, friluftsliv

  Information om den unika svenska allemansrätten hittar du nederst på sidan. Rikt föreningsliv Föreningslivet är oerhört rikt i Lerums kommun, inte minst inom idrotten. Totalt

  Senast uppdaterad 2012-05-19

 331. För dig som behöver god man

  Samlingsnamnet för dem som har ett uppdrag som god man eller förvaltare är ställföreträdare. Gemensamt för dessa uppdrag är att de hjälper dig som på grund av någon sjukdom, försvagat

  Senast uppdaterad 2017-01-26

 332. Bli leverantör till kommunen

  Att tänka på vid anbudsgivning Läs förfrågningsunderlaget noggrant och i god tid. Läs också omgående eventuella kompletteringar samt frågor och svar som kommer under

  Senast uppdaterad 2014-05-26

 333. Nätverk stärker företagsklimatet

  Företagare i Lerum är mycket aktiva i olika nätverk. Länkar till företag och organisationer som arbetar med företagsfrågor med mera hittar du längst ner på sidan.

  Senast uppdaterad 2012-09-27

 334. Företag

  För att komma till sidorna om bygglov klicka här

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 335. Starta fristående verksamhet

  Vi ser förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och förskoleklass som drivs av annan än kommunen som ett komplement till vår egen verksamhet, vilket ger ökad valfrihet till medborgaren.Här

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 336. Köldmedier

  Det finns många olika typer av köldmedier. Om du äger en utrustning med så kallade HCFC eller HFC-köldmedier har du ett antal skyldigheter, eftersom dessa föreningar bidrar till växthuseffekten.

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 337. Livsmedel

  I Lerums kommun finns drygt 300 verksamheter som hanterar livsmedel på något sätt. Miljöenheten kontrollerar de som säljer, tillagar eller serverar livsmedel. Genom att besöka verksamheterna,

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 338. Markiser, flaggor och skyltar

  Det får inte uppstå risk att fotgängare slår i huvudet eller att bilar kör på skyltarm, flaggor m.m. Lokal ordningsstadga gäller Enligt lokal ordningsstadga för Lerums kommun får

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 339. Torghandel

  Är du intresserad av en torghandelsplats tar du kontakt med kommunens kundcenter KomIn. Bagges Torg i Lerum

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 340. Du mår som du andas in

   Mer information om ventilation och kopplingen till hälsorisker kan du hitta på Boverkets webbplats. Se länk nederst på sidan. Ventilationens uppgift Syftet med ventilationen

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 341. Peruk

  Senast uppdaterad 2012-11-23

 342. Pipa

  Senast uppdaterad 2012-11-23

 343. Plåt

  Senast uppdaterad 2012-11-23

 344. Puck

  Senast uppdaterad 2012-11-23

 345. Pärm

  Senast uppdaterad 2012-11-23

 346. Sadel

  Senast uppdaterad 2012-11-23

 347. Skida

  Senast uppdaterad 2012-11-23

 348. Trygghetsvandring

  Vandringarna genomförs av Lerums kommun tillsammans med polis och invånare. Under vandringarna tittar vi på faktorer som påverkar både den faktiska och den upplevda tryggheten/säkerheten. Bland

  Senast uppdaterad 2012-06-06

 349. Förebyggande metoder

  Effekt (Tidigare ÖPP - Örebro Preventionsprogram) Det finns risker med en tidig alkoholdebut och det är viktigt med tydlig gränssättning kring alkohol. Det är föräldrars attityder till

  Senast uppdaterad 2012-06-06

 350. Avfall och återvinning

  Här hittar du styrdokument i Lerums kommun som rör avfall och återvinning.

  Senast uppdaterad 2013-12-17

 351. Ekonomi och näringsliv

  Här hittar du styrdokument i Lerums kommun som rör ekonomi och näringsliv.

  Senast uppdaterad 2013-12-17

 352. Politik

  Här hittar du arbetsordning, delegationsordning och reglementen som rör fullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

  Senast uppdaterad 2013-12-17

 353. Tack för ditt förslag.

  Tack för att du tog dig tid att lägga ett förslag på nya idrottshallen i Lerum. Vi uppskattar ditt bidrag.

  Senast uppdaterad 2018-10-18

 354. Bildarkiv

  Historia i bilder

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 355. Om other languages

  Vi har kallat funktionen Other languages. In English Lerums website has its own structure in English, where the most important pages are translated.

  Senast uppdaterad 2012-06-06

 356. Om anpassa

  Använd din webbläsares funktioner! Om du vill ändra storlek, färger och liknande på sidan ska du använda webbläsarens inställningar.

  Senast uppdaterad 2012-06-06

 357. Stenkullen

  Den senaste kommundelsträffen i Stenkullen var 2008.  Anteckningar från tidigare kommundelsträffar i Stenkullen Kontakta Medborgarkontoret KomIn om du vill läsa anteckningar

  Senast uppdaterad 2012-06-03

 358. Energieffektiva hus

  För att få halverade avgifter för bygglov och startbesked får energibehovet vara max 50 procent av Boverkets nivå och byggnaden ska förses med minst 3 kW solenergi om det är en normal villa med

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 359. Vad tycker du?

  Här är en del idéer och förslag som kommit in: Skapa fler gröna jobb i kommunen genom att ställa om energisystemen i kommunens bostäder Skicka ut energirådgivarna på

  Senast uppdaterad 2015-01-29

 360. Klimatsmart

  25 klimatsmarta tips Vi har också samlat på oss en hel del klimatsmarta tips. Se i vänstermenyn. Sorteringsguiden Här finner du allt du behöver veta för att sortera ditt

  Senast uppdaterad 2015-01-21

 361. Närvaro och frånvarohantering

  Förskola Planering förskola – frånvaro Klicka på länken för att komma till informationen om hur du anmäler frånvaro eller ledighet på förskolan.

  Senast uppdaterad 2019-03-20

 362. Grundsärskola

  Vissa elever väljer att gå tillsammans med grundskolans elever i samma klass på den skola man själv valt. Andra elever bildar egna klasser, men då oftast i samma skolbyggnad som grundskolans elever. Grundsärskoleklasser finns på Knappekullaskolan och på Rydsbergsskolan.

  Senast uppdaterad 2012-05-30

 363. Fritidshem

  Klicka här för kontaktuppgifter till kommunens skolor. Elever i behov av

  Senast uppdaterad 2012-06-11

 364. Fritidshem

  Klicka här för kontaktuppgifter till kommunens skolor. Elever i behov av

  Senast uppdaterad 2012-05-30

 365. Vad kan jag få hjälp med?

  Här kan du hitta det stödet du kan få som anhörig till en person med en funktionsnedsättning eller till en person som är sjuk eller äldre.  Klicka på rubrikerna nedan för att läsa

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 366. Bilda förening

  För att man ska kunna bilda en förening måste man vara ett antal personer som vill arbeta med eller utveckla ett gemensamt intresse. Bilda förening Det finns många fördelar med

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 367. Vanliga frågor och svar om äldreomsorgen

  Hur får jag information om kommunens hemtjänst? Hjälpen du kan få från hemtjänsten är biståndsbedömd och anpassad utifrån dina behov. Hemtjänsten kan till exempel hjälpa dig att handla,

  Senast uppdaterad 2012-06-11

 368. Information om socialtjänstlagen

  Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 5 kap, särskilda

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 369. Värdighetsgarantier

  En värdighetsgaranti är både ett löfte och en upplysning om vad du som brukare och vi som utförare ser som prioriterade områden. Genom värdighetsgarantierna åtar kommunen sig ett antal

  Senast uppdaterad 2014-06-16

 370. Fortsatt låg arbetslöshet i Lerums kommun

  Arbetslösheten i Göteborgsregionen minskar snabbast bland utrikesfödda men utanförskapet är alltjämt en svår utmaning. Det visar Business Region Göteborgs nya arbetslöshetsrapport. I Lerums kommun

  Senast uppdaterad 2019-03-05

 371. Café Förgätmigej måndag 11 mars

  Café Förgätmigej - ”För dig som är drabbad av en demenssjukdom och dina anhöriga”. Måndagen den 11 mars klockan 18-20.

  Senast uppdaterad 2019-03-04

 372. Byggnation av cykelgarage vid Floda station

  Den 4 mars startar Lerums kommun byggnationen av ett cykelgarage vid Floda station. Den första delen av arbetet med att grundlägga marken tar cirka tre veckor. Därefter sker montering av stomme,

  Senast uppdaterad 2019-02-28

 373. Vad är projekt Gråbo vattentäkt?

  Lerums kommuns vattenförsörjning är idag sårbar - vilket vi fick erfara sommaren 2018 - då det saknas tillräckligt med reservvatten inom kommunen. Oavsett hur kommunen växer eller hur vattenbehovet

  Senast uppdaterad 2019-02-27

 374. Trafiklärarutbildningen i Lerum utökas

  Trafiklärarutbildningen i Lerum är en av Sveriges mest populära och framgångsrika yrkesutbildningar. Alla får jobb efteråt. Nu utökas utbildningen.

  Senast uppdaterad 2019-01-29

 375. Växtrum - en arena för möten och integration

  Växtrums vänner lockar. Många kom på informationsträffen i förra veckan. Växtrums vänner är engagerade invånare som träffas, fikar och under handledning hjälper till att rensa, vattna och hålla

  Senast uppdaterad 2019-01-22

 376. Informationsmöte om vändspår Floda/Lerum

  Trafikverket planerar åtgärder på Västra stambanan i Lerum och Floda för att öka banans kapacitet och driftsäkerhet och bjuder därför in till samrådsmöte onsdagen den 23 januari klockan 18 i

  Senast uppdaterad 2019-01-17

 377. Privatekonomiska tips våren 2019

  Kommunens budget- och skuldrådgivare Marita Svensson finns på plats på kommunens bibliotek under våren för att svara på frågor och ge tips/råd om privatekonomi.

  Senast uppdaterad 2019-01-15

 378. Dags att välja skola för elever som börjar årskurs 6

  Har du barn som ska börja i årskurs 6, hösten 2019? Då är det dags att lämna önskemål om vilken skola ni önskar. Innan ni gör valet är ni välkomna till informationsmöten i våra kommunala skolor.

  Senast uppdaterad 2019-01-10

 379. Har du plats i hjärtat?

  Vill du göra skillnad för ett barn eller en ungdom? Lerums kommun behöver familjehem och kontaktfamiljer. Hör av dig till oss så får du veta mer.

  Senast uppdaterad 2018-12-19

 380. Hit kör du asbest

  Från och med 1 januari 2019 tar Bälinge återvinningscentral i Alingsås inte längre emot asbest från Lerums kommuns avfallsabonnenter. Istället kan du som tidigare lämna asbest på Tagene

  Senast uppdaterad 2018-12-18

 381. Nu samlar vi in textilier

  Varje person i Sverige slänger i genomsnitt 7,5 kg textilier varje år rakt ner i soptunnan. Runt 60 procent av det är fullt dugliga kläder som skulle kunna återanvändas. Det är ett enormt slöseri

  Senast uppdaterad 2018-11-19

 382. Föreläsning om brottsförebyggande utemiljöer

  Kommissarie Thomas Pettersson från polisen i Väst föreläser om hur vi kan utforma fysiska miljöer i samhället för att förebygga brott och öka tryggheten. Vill du veta mer? Kom till Dergårdsteatern

  Senast uppdaterad 2018-09-25

 383. Särskola

  Utbildningen i grundsärskolan anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser. Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är

  Senast uppdaterad 2012-05-19

 384. Järn

  Senast uppdaterad 2012-11-20

 385. Lasyr

  Senast uppdaterad 2012-11-21

 386. "Gråbo var en speciell utmaning för oss"

  Resultatet blev 14 intressanta fördjupningsprojekt som använts i det fortsatta arbetet med Pilot Gråbo. De 35 masterstudenterna i Gråbo hamnade i en kommun som sedan några år tillbaka

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 387. Expo Gråbo visar viljan och modet

  - Bygga, gräva, snickra och måla är redan en tydlig företagsprofil i Gråbo. Expo för hållbart byggande i Gråbo ligger helt rätt i tiden, säger Carlos Andersson, verksamhetschef för

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 388. Undvika parallella spår

  Hon betonar bland annat transparens och kontinuerlig återkoppling för att undvika missförstånd.

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 389. Hur ta kontrollen över ett centrum?

  Så har läget varit för Mjörnbotorget i Gråbo de senaste åren. Torget - en viktig fråga Allt sedan den första workshopen i april 2006 har Gråboborna uttryckt sin vilja att deras

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 390. Vad kunde ha gjorts bättre?

  - Vi kunde nog ha varit ännu mer närvarande och aktivt uppsökande i Gråbo. Redan etablerade nätverk och röster har nog nått fram men har vi fångat tillräckligt många av våra engagerade medborgare

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 391. Insatser mot missbruk bland unga

  Förvaltningen har uppdraget att minska antalet missbrukande kvinnor och män i Lerums kommun med fokus alkohol, tobak och cannabis. Uppdraget är en del av planen för social hållbarhet och

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 392. Vad är hållbar utveckling?

  Hållbar utveckling (eng. sustainable development) är ett begrepp som introducerades av Lester Brown (ca 1981). Begreppet kom på den globala arenan i samband med FN-rapporten Vår gemensamma

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 393. Vad är samhällsentreprenörskap?

  De är en ny generation ledare som söker lösningar på sociala, ekologiska och ekonomiska problem. Entreprenörskap? Att entreprenörskap handlar om att göra är de flesta överens

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 394. Det här är Pilot Gråbo

  Därmed gick startskottet till Pilot Gråbo. - Skälen till beslutet är flera; att tre nya skolor redan hade byggts, att samhället fortfarande hade stora sociala problem, att engagemanget

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 395. Resor med 0 utsläpp

  Projektet bygger på en idé som tagits fram av gymnasieelever i Lerum. Det pågick i drygt två månader och ska visa om små utsläppsfria elfordon med chaufför kan minska kommunens användning av

  Senast uppdaterad 2014-12-22

 396. Ur

  Senast uppdaterad 2012-09-25

 397. Ved

  Senast uppdaterad 2012-09-25

 398. Visir

  Senast uppdaterad 2012-09-25

 399. Tack för din synpunkt

  Vi uppskattar att du tagit din tid för att besvara enkäten. Ditt svar betyder mycket i vårt beslut.

  Senast uppdaterad 2017-05-23

 400. Spetssvenska

  Utveckla ditt skrivande Syftet med

  Senast uppdaterad 2019-08-07

 401. Hedegården

  Huset har en spännande arkitektur med en gemensam samlingslokal. Kännetecken för Hedegården är de stora fönsterpartierna som ger ett ljust och luftigt

  Senast uppdaterad 2012-06-01

 402. Tuvängen

  Boendet På Tuvängen finns det flera olika typer av boendemöjligheter beroende på vilket behov och vilket bistånd som den boende fått. All mat lagas i centralköket på Tuvängen. Tuvängen

  Senast uppdaterad 2012-06-01

 403. Fettavskiljare

  Spillvatten från lokaler där livsmedel hanteras kan innehålla mycket fett. När spillvattnet kyls ner i ledningarna bildar fettet klumpar på insidan av rören och kan orsaka stopp. Skadorna kan bli

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 404. Dagvattenhantering på din fastighet

  Dagvattenhantering på egen fastighet innebär att man infiltrerar vattnet, alltså låter vattnet långsamt sjunka ner i marken i stället för att det snabbt rinner via ett rör till närmaste

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 405. Stora Bråta

  Här kan du läsa programmet samt se 

  Senast uppdaterad 2016-04-12

 406. Undersökning av hälsoeffekter

  Den har sin utgångspunkt i bullerkartläggningen och har genomförts via en enkätundersökning som besvarats av närmare 2000 personer i kommunen. Resultatet är omfattande och ger en god bild över

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 407. Beställa radonmätning

  Hur länge ska mätdosorna sitta uppe? Mätdosorna ska sitta uppe i minst två, helst tre månader under mätsäsongen1 oktober - 30 april. Dosorna måste därför sättas upp senast den

  Senast uppdaterad 2013-09-26

 408. Apotek

  Vissa produkter, som exempelvis sprutor, tas om hand av apoteken.

  Senast uppdaterad 2012-09-27

 409. Nytt mobilbaserat passersystem

  För bommen vid Lessudden används ett mobiltelefonibaserat passersystem. Tidigare taggs/nyckelbrickor eller koder gäller inte längre och alla användare måste registrera sig på nytt.  Öppna

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 410. Lekplats Sjövik

  Lekplatsen på Hovgårdsvägen i Sjövik är nybyggd Den har byggts så att den är tillgänglig även för funktionshindrade. Lekplatsen har stora ytor, gummiasfalt som är så skön att gå på

  Senast uppdaterad 2012-05-28

 411. Bult

  Senast uppdaterad 2012-11-16

 412. Radio

  Senast uppdaterad 2012-11-23

 413. Skinn

  Senast uppdaterad 2012-11-23

 414. Slang

  Senast uppdaterad 2012-11-27

 415. Samverkan

  Samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun Med målet att öka tryggheten och minska brottsligheten har Lerums kommun och Polismyndigheten i Västra Götaland, polisområde Älvsborg

  Senast uppdaterad 2012-06-06

 416. Jämställdhet

  Här hittar du styrdokument i Lerums kommun som rör jämställdhet.

  Senast uppdaterad 2014-09-25

 417. Styrning och uppföljning

  Här hittar du styrdokument som rör hur kommunen styrs och hur kommunens arbete följs upp.

  Senast uppdaterad 2013-12-17

 418. A-Ö

  Senast uppdaterad 2015-02-04

 419. Om Mina favoriter

  I funktionen Mina favoriter - längst upp till höger i sidhuvudet - läggs snabblänkar till de sidor du valt att snabbt navigera till. Genom att klicka på "Till mina Favoriter" i sidhuvudet

  Senast uppdaterad 2012-06-06

 420. Om other languages

  Vi har kallat funktionen Other languages. In English Lerums website has its own structure in English, where the most important pages are translated.

  Senast uppdaterad 2012-06-06

 421. Om cookies

  Vad är en cookie? En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och innehåller textinformation. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar webbsidan för användaren

  Senast uppdaterad 2012-06-05

 422. Lokalhistoriska arkiv

  Kommunarkivet tar utan kostnad emot föreningsarkiv för föreningar verksamma inom kommunens gränser. Förutsättningen är att arkivet kan hållas tillgängligt för bland annat

  Senast uppdaterad 2018-11-12

 423. Kommunsammanslagningen

  Fyra församlingar utgör Lerums kommuns geografiska utbredning. Före 1969 fanns här Skallsjö kommun, Stora Lundby kommun och Lerums kommun, som tillkom vid kommunbildningen 1863. En

  Senast uppdaterad 2018-11-12

 424. Vättle härad

  Vättle härad (Även kallat Vätle, Vettle och Wädtle), var ett härad i Älvsborgs län i de västligaste delarna av Västergötland. Området omfattade förutom det som idag är Lerums kommun, också

  Senast uppdaterad 2013-11-29

 425. Om lyssna på webbplatsen

  På varje webbsida finns funktionen Lyssna med tillhörande ikon. Genom att klicka där får du aktuell webbsida uppläst. Lerums kommun använder sig av uppläsningsverktyget för att öka

  Senast uppdaterad 2012-06-06

 426. Lerum

  Vid kommundelsträffen i Lerum den 15 maj 2012 var temat de nya detaljplanerna för Lerums centrum. Tjänstepersoner berättade om den aktuella planeringen för Lerums centrum. I den övergripande

  Senast uppdaterad 2012-06-03

 427. Tollered

  Vid den senaste kommundelsträffen i Tollered var en av huvudpunkterna information från Trafikverket angående utbyggnad av E20 på sträckan Tollered-Ingared. Eva-Marie Sjöstrand och Svante

  Senast uppdaterad 2012-06-03

 428. Fjärrvärme

  Det gör att Lerumsborna kan värma sina hus med minimalt klimatavtryck. Flisen som används kommer dessutom till stor del från kommunens egna skogar, vilket minimerar behovet av

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 429. Jämställdhetsarbetet

  Jämställdhet Lerums kommun ska vara en kommun som skapar förutsättningar för att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Som

  Senast uppdaterad 2015-04-07

 430. Hållbart resande

  Lerums kommun har skapat en arbetsgrupp för att utveckla hållbart resande och hållbara transporter. Arbetsgruppen ska driva och fånga upp frågor som rör det området och koordinera insatser och

  Senast uppdaterad 2015-01-20

 431. Energirådgivning

  Lerums kommun har två klimat- och energirådgivare som delar på en heltidstjänst för att öka tillgängligheten gentemot invånarna. Energirådgivarna jobbar med information via rådgivningar,

  Senast uppdaterad 2015-01-15

 432. Snus

  Senast uppdaterad 2012-11-27

 433. Soda

  Senast uppdaterad 2012-11-27

 434. Svamp

  Senast uppdaterad 2012-09-27

 435. Jod

  Senast uppdaterad 2012-11-20

 436. Leaderprojekt 2009-2014

  Här följer en utvärdering och sammanfattning av projektets egna slutsatser från arbetet med att driva och genomföra leaderprojekt under både lång och kort tid.

  Senast uppdaterad 2015-12-04

 437. Prao

  Alla yrken behöver visas upp! Det finns tusentals yrkesbenämningar och våra unga behöver få en chans att orientera sig i några av dem. I och med praon så får ni chansen att visa upp era

  Senast uppdaterad 2018-11-27

 438. LED-belysning

  LED innehåller inte kvicksilver som finns i lysrör, lågenergilampor och lampor med högtrycksnatrium. Andra fördelar är att LED har relativt lång livslängd, cirka 50 000 timmar, lågt

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 439. Administrativa enheten

  Vi samordnar även det kommunövergripande arbetet med intern styrning och kontroll. Enhetschef Marcus Larsson, 0302-52 15

  Senast uppdaterad 2012-06-10

 440. IT-enheten

  IT-chef är Daniel Nettby. Mobiltelefon : 073-684 10 76

  Senast uppdaterad 2012-06-10

 441. Myndighetsutövning

  Verksamhetschef Per-Ola Johannesson, telefon 0302-52 14 60 Bygglovsenheten Bygglovsenheten hanterar frågor

  Senast uppdaterad 2018-04-24

 442. Samhällsplanering

  Verksamhetschef Vakant, rekrytering pågår. Mark och GIS-enheten  Cecilia Friberg, enhetschef Mark

  Senast uppdaterad 2018-04-20

 443. Revisionsrapporter 2016

  Granskningarna redovisas för kommunfullmäktige efter att de fastställts av de förtroendevalda revisorerna.

  Senast uppdaterad 2017-05-09

 444. Revisionsrapporter 2015

  Granskningarna redovisas för kommunfullmäktige efter att de fastställts av de förtroendevalda revisorerna.

  Senast uppdaterad 2016-03-08

 445. Samhällsutveckling tar tid

  Ett samhälle ska vändas, dessutom med hög demokratisk ambitionsnivå. Det gör att det finns risker: Hur hantera besvikelser?

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 446. Hedefors fiskväg

  Det här är sannolikt den största konstgjorda vattenväg som byggts för fiskvandring. Det unika laxbeståndet i Säveån har inte kunnat ta sig förbi forsarna i Hedefors på ett sekel. Med fiskvägen

  Senast uppdaterad 2015-01-29

 447. Miljörabatterad byggavgift

  För att få halverade avgifter för bygglov och startbesked får energibehovet vara max 50 procent av Boverkets nivå och byggnaden ska förses med minst 3 kW solenergi om det är en normal villa med

  Senast uppdaterad 2015-01-29

 448. Miljöbil-pool

  Miljöbilspoolen är ett led i kommunens vision om att bli Sveriges ledande miljökommun år 2025. Bilarna drivs av biogas. Hur gör jag för att boka en bil? Innan du börjar boka

  Senast uppdaterad 2015-01-29

 449. Det här är Pilot Gråbo

  Därmed gick startskottet till Pilot Gråbo. - Skälen till beslutet är flera; att tre nya skolor redan hade byggts, att samhället fortfarande hade stora sociala problem, att engagemanget

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 450. För få parkeringsplatser vid torget

  Förr kunde många centrumprojekt kokas ner till "det finns för få parkeringsplatser vid torget". Så även i Lerums kommun och Gråbo.

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 451. Samhällsutveckling med mänskligt ansikte

  Till projektägare utsågs snabbt kommunens socialchef. Bara en sådan sak. Sociala problem Initialt drev dåvarande stadsbyggnadskontoret ett centrumutvecklingsprojekt i Gråbo.

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 452. Golare och ormar

  - Vad tycker du om Gråbo? - Här finns bara golare och ormar. - Det får du utveckla. - Golare är de som tjallar på andra. Ormar är de som ställer till

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 453. Fokusgrupper

  Tanken med fokusmötena är att deltagarna i respektive grupp ges möjlighet att prata om vilka idéer de har för att Gråbo ska bli mer hållbart. Vad är en fokusgrupp? En fokusgrupp

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 454. Svårigheterna med närdemokrati

  Från den första workshopen i bygdegården våren 2006 fram till sommaren 2013 har totalt 40-50 kommundelsträffar, samråd, workshops och medborgardialoger. De flesta har varit välbesökta och

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 455. Ekoturism – en del av en hållbar helhet

  - Om Gråbo börjar bli intressant som besöksort och skyltfönster ur ett hållbarhetsperspektiv är vandringsleder ett attraktivt alternativ, säger Åsa Quist, kommunens turismansvarige och med i

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 456. Till Gråbo via Stockholm och London

  Frida sitter även med i Medskapandegruppen. - Jag vill vara en röst för de utsatta, de marginaliserade och de som har det svårt. Gråbo en fantastisk ort Frida, även

  Senast uppdaterad 2015-01-28

 457. Bohlins Torg

  Medskapandegruppen Sjövik 2020 har tillsammans med Lerums kommun och en landskapsaktitekt tagit fram förslag på jur Bohlins Torg kan utformas för att bli en attraktiv mötesplats. Under

  Senast uppdaterad 2019-05-14

 458. VA-utbyggnad i Torpadal

  Lerums kommun har i styrdokumentet "Lerums strategiska VA-planering" pekat ut Torpadal som ett högt prioriterat område att bygga ut vatten och spillvattenledningar i. Området ligger strategiskt

  Senast uppdaterad 2018-08-19

 459. Gång och cykelbana Jonseredsvägen

  Under våren 2018 påbörjade Trafikverket en utredning om möjlig gång och cykelbana på väg 1940, Jonseredsvägen, mellan Lerum och Jonsered. Den planerade gång och cykelbanan skall gå mellan

  Senast uppdaterad 2018-09-03

 460. Ny idrottshall i Lerum

  Lerums kommun har sedan 2016 arbetat med att ta fram en detaljplan för en ny idrottshall. Den 31 maj 2017 godkände kommunstyrelsen förslaget och den 15 juni antog kommunfullmäktige detaljplanen.

  Senast uppdaterad 2017-08-01

 461. Bostäder vid Herrgårdsbacken

  En del av utvecklingen i Floda centrum Området Herrgårdsbacken ligger nedanför Floda säteri i anslutning till Floda centrum med närhet till stationen.

  Senast uppdaterad 2017-05-12

 462. Bullerskydd på von Proschwitz väg

  Bullerskyddet ska vara cirka 250 meter långt och minska buller från E20 för boende på von Proschwitz väg. Tidplan Projektering pågår och byggstart planeras ske under hösten

  Senast uppdaterad 2017-10-17

 463. Marksanering vid Garveriet i Floda

  Lerums kommun har sedan 2014 arbetat med att sanera förorenad mark intill Garveriet i centrala Floda. Arbetet med sanering började med området intill å-banken åren 2014-2015. Därefter tog arbetet

  Senast uppdaterad 2018-12-27

 464. Gång och cykelbana utmed Dovhjortsvägen

  Kommunen planerar att bygga en gång- och cykelbana utmed del av Dovhjortsvägen, från gång- och cykeltunneln till Hästskovägen. I samband med byggnation kommer belysningen byta sida för att även

  Senast uppdaterad 2019-05-14

 465. Utbyggnad av Berghultsskolan

  Sektor lärande planerar att utöka skolans kapacitet från nuvarande cirka 250 elever upp till maximalt cirka 500 elever. Utbyggnaden är tänkt att kunna genomföras etappvis med utgångspunkt i

  Senast uppdaterad 2015-12-23

 466. Bostäder vid Rurik Holms väg

  Lerums kommun ska i samband med byggnation av bostäder på fastigheterna Floda 8:1 samt Floda 3:413, där Missionskyrkan ligger, anlägga infrastuktur.  Tidsplan Det finns i

  Senast uppdaterad 2015-12-17

 467. Tillbyggnad av Hjällsnäshallen

  Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade i investeringsbudgeten för 2018 att avsätta pengar för en ny idrottshall bredvid den befintliga Hjällsnäshallen i Gråbo. I budgeten ingår

  Senast uppdaterad 2018-06-08

 468. VA-utbyggnad kring Alsjön

  I enlighet med utbyggnadsplanen för vatten och avlopp (VA) har arbetet med utbyggnad av VA i området mellan Alsjön och Kroksjön påbörjats. VA-utbyggnaden omfattar cirka 100 fastigheter där Lerums

  Senast uppdaterad 2019-06-03

 469. Behandling av personuppgifter på bygglovsenheten

  När man exempelvis gör en bygganmälan, ansöker om bygglov eller gör en anmälan om tillsyn enligt Plan- och Bygglagen (om man inte väljer att vara anonym), så lämnar man samtidigt in sina

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 470. Kartor för bygglov

  Den är en del av underlaget vid ansökan om bygglov och visar vad byggherren planerar att göra. Situationsplanen  På situationsplanen anges tomtens begränsning och mått samt

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 471. Marklov

  Om bygglov är sökt och den blivande nivåförändringen är redovisad på bygglovshandlingarna (till exempel sektion eller fasadritning) krävs inget separat marklov Marklov för

  Senast uppdaterad 2012-05-22

 472. Vägägare, väghållare, vägsamfällighet

  I Floda, Annekärr samt Sjövik är fortfarande vägföreningen ansvarig väghållare men Lerums kommun sköter driften. I Floda och Sjövik pågår arbetet med att avveckla vägföreningen för att kommunen

  Senast uppdaterad 2012-05-31

 473. Att tänka på inför resan

  Beställ din resa på telefonnummer 031-41 95 50 minst fyra helgfria arbetsdagar före avresan. Du kan ringa och beställa resan på vardagar mellan klockan 08.30-15.00. Före storhelger måste

  Senast uppdaterad 2017-05-30

 474. Farthinder

  Lerum kommun brukar i dessa fall föreslå att den sökande sätter ut blomlådor istället. Vem ansvarar för blomlådorna? Blomlådorna ska placeras ut efter de fastställda anvisningar

  Senast uppdaterad 2012-05-30

 475. Trygghetsvandringar

  Man har till exempel noterat sådant som klotter och nedskräpning, trasig belysning, säkerheten vid övergångsställen och buskage som växer för långt ut i gångbanor eller över

  Senast uppdaterad 2012-05-30

 476. Hur är det att cykla i Lerums kommun?

  Vad är Cyklistvelometern? Cyklistvelometern är Cykelfrämjandets nya nationella undersökning om cykelfrågor, där cyklister får betygsätta sin kommun. Cyklistvelometern är ett tillägg till

  Senast uppdaterad 2018-08-29

 477. Fråga 3 - två scenarier

    Alternativ 1 I det första scenariot har Lerum, Floda och Gråbo, år 2040, blivit större och mer levande centrum. Här finns det mesta du behöver av handel, service och platser

  Senast uppdaterad 2018-01-17

 478. Beredningen för infrastruktur och boende

  Beredningen kan också ta fram svar på förslag som kommunfullmäktiges ledamöter lämnar in. I sina uppdrag ska beredningen arbeta utifrån ett medborgarperspektiv. Nästa

  Senast uppdaterad 2014-12-11

 479. Valberedningen

  Kommunfullmäktiges valberedning förbereder alla val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen, nämnder och ledamöter i fullmäktiges beredningar, förtroendevalda revisorer samt val av

  Senast uppdaterad 2012-06-01

 480. Miljö- och byggnadsnämnd

  Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning när det gäller byggnadsfrågor samt miljö- och hälsoskydd. Det innebär att

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 481. Individnämnd

  Individnämndens uppdrag Individnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorg, hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende och anhörigvård samt

  Senast uppdaterad 2012-06-04

 482. Kommunfullmäktiges presidium som beredning

  Kommunfullmäktiges presidium - det vill säga kommunfullmäktiges ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande - som beredning ansvarar också för att lägga fram ett förslag till

  Senast uppdaterad 2018-06-15

 483. Beredningen för arvoden

  Frågor av olika karaktär har tagits upp till behandling. Det kan gälla tolkning och tillämpningar av gällande bestämmelser, förslag till förändringar av bestämmelserna m.m. Frågor och ärenden kan

  Senast uppdaterad 2018-06-15

 484. Sex riktlinjer att hålla sig till på sjön

  Visst är det härligt att åka båt på våra sjöar nu när det är så gott väder. Men tänk på att du inte är ensam på sjön. Visa hänsyn, se upp för andra båtar och badare och använd flytväst.

  Senast uppdaterad 2019-07-26

 485. Resecentrums byggstart ändras till 2023

  Att öka kapaciteten på järnvägen är ett prioriterat riksintresse. Trafikverket ska bygga ut Lerums station med start augusti 2022. Då planerade Resecentrum inte hinner bli klart innan dess – läggs

  Senast uppdaterad 2019-07-01

 486. Var försiktig vid eldning och grillning

  Vi har haft ett härligt sommarväder ett tag och det är mycket torrt i markerna. Värmen ser ut att hålla i sig några dagar och brandrisken är mycket stor. Räddningstjänsten avråder därför starkt från

  Senast uppdaterad 2019-06-28

 487. Epatraktor- och moppeträff den 18 juni

  Den 18 juni på kvällen kan du höra ljudet av epa-traktorer och mopeder. Då ordnar fältsekreterarna och fritidsgården i Floda en epa- och moppeträff för ungdomar i högstadieålder. Samling på

  Senast uppdaterad 2019-06-14

 488. Det här händer under West Pride

  Mellan den 12 till 16 juni pågår West Pride i Göteborg. En festival som bygger på att förändra attityder och genom ett normkritiskt perspektiv verka för ett hållbart samhälle.

  Senast uppdaterad 2019-06-10

 489. Invigning av muralmålningarna

  Torsdag 13 juni invigdes muralmålningarna i konstprojektet Artscape Saga med massor av roliga aktiviteter för både vuxna och barn.

  Senast uppdaterad 2019-06-09

 490. Här är Sommarlovsprogrammet

  Nu är alla programpunkter till sommarens kostnadsfria aktiviteter för skolbarn klara. Klicka på länken nedan för att kika på respektive programpunkt. Mycket spännande i år.

  Senast uppdaterad 2019-05-31

 491. Tänk om, stör langningen inför skolavslutningen

  Sedan flera år arbetar kommunen, polisen och länsstyrelsen tillsammans mot langning av alkohol till minderåriga. I samband med riskhelger sker särskilda insatser. Länsstyrelsen ansvarar för

  Senast uppdaterad 2019-05-29

 492. Informationsmöte om vildsvin 4 juni

  Jaktvårdsledare Ronny Lindvärn kommer att ha ett informationsmöte för allmänheten om vildsvin på Tingshuset i Lerum tisdag 4 juni klockan 17-18.

  Senast uppdaterad 2019-05-27

 493. Jazz i det gröna – en jubileumskonsert

  Söndag 2 juni klockan 14-16 är det dags för årets upplaga av Jazz i det gröna i Hembygdsparken i Lerum med Lerumsorkestern Peoria Jazzband. Med anledning av Lerums kommuns 50-års jubileum utökas

  Senast uppdaterad 2019-05-24