Trafik, vägar och resande

Lerums kundcenter KomIn

Stäng Kontakt

Kontakt

Facebook: www.facebook.com/lerumskommun

E-post: kommun@lerum.se

Telefon: 0302-52 10 00

Besök: Bagges torg, Brobacken 1, Lerum

Postadress: Lerums kommun, 443 80 Lerum

Sommaröppettider

Måndag 8-17
Tisdag-torsdag 8-16
Fredag 8-15

Öppet även under lunchen.

Aktivera Talande Webb

Stäng Aktivera Talande Webb

Här hittar du information om kollektivtrafik, gång- och cykelvägar, vägar, väghållning och parkering. Du kan också göra en felanmälan och söka tillstånd för torghandel.

 • En sida om hållbart resande, vägnätsförbättringar och parkeringstillstånd.

  Trafik och gator

  Här kan du se hur kommunens cykelvägar ringlar sig genom vårt landskap. Du kan även läsa om hållbart resande, var kommunen förbättrar vägnätet med vägarbeten, var du söker parkeringstillstånd eller hur du anmäler skador på vägnätet och vägbelysningen.

 • Torg är av tradition mötesplatser för alla invånare

  Torg och allmänna platser

  Lerums torg och allmänna platser är mötesplatser och samlingsytor för både Lerumsbor och besökande. Till allmänna/offentliga platser i kommunen hör i princip alla platser utomhus där allmänheten rör sig, även parker.

 • En fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för ett hållbart samhälle

  Kollektivtrafik

  Genom att resa kollektivt minskar vi utsläpp, buller och trängsel i vår närmiljö. Den kollektiva resan ger dessutom möjlighet till såväl en hälsosam promenad eller cykeltur till stationen/hållplatsen, som en stunds avkoppling under själva resan.

 • Vision 2025 är målet som styr all samhällsutveckling de närmaste åren.

  Samhällsutveckling och planering

  Lerums kommuns övergripande mål definieras av Vision 2025. Vision 2025 är det önskvärda framtida tillstånd som genomsyrar allt arbete i kommunen, även detaljplaner och översiktsplaner.