Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Hållbart resande

Att se över sina resvanor är en god investering, mer än bara ekonomiskt. Människor som cyklar eller går mår bättre, släpper inte ut avgaser och slipper parkeringsavgifter.

Om inget görs förväntas biltrafiken i Sverige öka med ungefär två procent per år under de kommande fem åren. Den ökade biltrafiken riskerar inte bara att vara synonymt med mer utsläpp, buller, fler olyckor och ökad trängsel utan är också ett potentiellt folkhälsoproblem – om fler väljer bilen istället för att gå eller cykla. Därför är det viktigt att få till ett nytt tänkande när det gäller vårt resande.

Vad är hållbart resande?

Med hållbart resande avses resande och transporter som är effektiva och bra för såväl ekonomi och samhällsutveckling som hälsa och miljö. Arbete med hållbart resande handlar om att påverka människors attityder och beteenden och att påverka resandet innan resan påbörjats.

En stor andel av bilresor som görs inom Göteborgsregionen är pendlingsresor, arbetsresor eller korta resor mellan 0-5 kilometer. Resor som skulle kunna ersättas med gång, cykel eller kollektivtrafik. Hållbart resande är ett sätt att aktivt motverka en ökning av sådana bilresor. Hållbart resande handlar inte om förmaningar, förbud eller regleringar. Snarare är det ett arbete som ska inspirera, uppmuntra och fokusera på de områden där det finns möjligheter att välja alternativ till bilen.

Lerums kommun och hållbart resande

Lerums kommun arbetar aktivt med att minska transporternas negativa påverkan på miljön, såväl inom kommunens egna verksamheter som bland allmänheten. Som ett led i detta arbete pågår flera projekt för att göra allas vårt resande mer flexibelt.


I november 2008 antog kommunen en resepolicy för tjänsteresor. Syftet med policyn är att minska kommunens klimatpåverkan genom att sammanfattningsvis:

  • Vid kortare resor i första hand gå och cykla
  • Vid längre resor i första hand välja tåg och buss
  • Om bil används, i första hand använda kommunala miljöbilar och samåka
  • Om flyg används, klimatkompensera
  • Innan resa pröva andra alternativ såsom exempelvis distansmöte.