Hur är det att cykla i Lerums kommun?

Vad är Cyklistvelometern?

Cyklistvelometern är Cykelfrämjandets nya nationella undersökning om cykelfrågor, där cyklister får betygsätta sin kommun. Cyklistvelometern är ett tillägg till Kommunvelometern, som är en granskning och jämförelse av kommuners arbete med cykelfrågor. I Kommunvelometern vägs inte cyklisternas upplevelse in. Därför lanseras nu Cyklistvelometern för att komplettera den bilden och för att ge direkt feedback till kommunerna.

Tack alla ni som svarade på enkäten!

Fram till den 14 oktober kunde invånare i Lerums kommun svara på enkäten. Enkäten riktade sig till både de som cyklar varje dag eller någon gång då och då.

Nu sammanställs inkomna svar av cykelfrämjandet och Lerums kommun hoppas på ett stort deltagande. Svaren ger värdefull kunskap för att kunna förbättra cykelvägarna i kommunen. Det blir lättare att arbeta systematiskt med cykelfrågor och göra kommunen ännu mer cykelvänlig. Ett ökat cyklande har många fördelar så som bättre miljö, klimat och ökad folkhälsa.