Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Säkra cykelstråk

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, har kartlagt 108 cykelstråk i 21 kommuner för att öka cyklandet och samtidigt arbeta för ökad säker cykling.

I Lerum tittade NTF på fem cykelstråk

Tollered - Floda station
Floda station – Aspedalens station
Aspedalens station - Kastenhof
Stenkullen - Gråbo
Sjövik - Gråbo

Inventeringen visar att cirka 37 % av de inventerade korsningarna har god säkerhet. NTF skriver i ett pressmeddelande att:

- Lerums cykelstråk är i huvudsak säkra. Kommunen har bundit ihop knutpunkter på ett snyggt sätt samt hastighetssäkrat farliga korsningar vilket ger så väl Lerumsborna som turister goda möjligheter att uppleva Lerums kommun på cykel på ett säkert sätt!

Kartläggningen visar att Lerums kommun är på god väg i sitt arbete med att säkra gång- och cykelvägar. Du kan läsa mer om kartläggningen på NTF hemsida

Här hittar du också en karta över cykelstråk i Lerums kommun

Nu behöver vi fortsätta det påbörjade arbetet och säkra fler passager i kommunen. Vid några av de inventerade passagerna har vi gjort ett medvetet val att inte höja upp passagen, med hänsyn till väganslutningens storlek och i vissa fall byggnadstekniska frågor. Inventeringen indikerar att vi möjligen borde vara mer restriktiva till denna typ av avsteg från principen och att i framtiden höja upp passagerna.