Laddstolpar för elbil

Laddstolpar för elbil finns vid Bagges Torg på Brobacken och vid Vattenpalatset i Lerum nära butiker och kommunikationer. Det finns också två laddstolpar med två laddningspunkter vardera på pendelparkeringen vid Norsesunds station. Här kan elbilsägare ladda gratis.

Laddstolparna vid Bagges Torg och i Norsesund har uttag för vanlig stickpropp. Laddstolpen vid Vattenpalatset har uttag för typ 2-kontakt vilket krävs enligt EU:s regler för nya laddstolpar i offentlig miljö. Taxistationen vid Lerum station har en laddstolpe enbart för eltaxi. Laddstolparna för elbil är ett led i Lerums kommuns vision att bli Sveriges ledande miljökommun 2025. Du kan gå in på länken uppladdning.nu längst ner på sidan, där ytterligare information om laddplatser finns.

Vägmärke för elbilar vägmärke för laddningsenhetVägmärke för laddningsenhetFoto av: Okänd

På parkeringsplatser avsedda för bilar som håller på att laddas med el finns ett vägmärke för el-bilar, se foto till höger.                                                           

Varför gör kommunen det här?

Lerums kommunfullmäktige har bestämt att Lerum ska minska koldioxidutsläppen. För att lyckas med det behöver bland annat fler bilar drivas av andra bränslen än bensin och diesel, till exempel el. Att möjliggöra för el-fordon att ladda el via laddstolpar är ett sätt att främja grön bilism.

 

Mer information