Ny trafikstrategi

Lerums kommun arbetar med att ta fram en ny trafikstrategi. Syftet med trafikstrategin är att tydliggöra prioriteringar inom trafikplaneringen. Trafikstrategin beräknas komma ut på granskning våren 2019.

Lerums kommun arbetar med att ta fram en ny trafikstrategi som ska visa den politiska viljan för kommunens utveckling inom trafikområdet. Trafikplanering handlar om att människor och näringsliv ska få tillgång till aktiviteter, varor och tjänster. Trafikstrategin ska tydliggöra hur denna tillgång ska lösas. Dock påverkar trafikplaneringen så mycket mer, trafiksäkerhet, trygghet, människors rörelsemönster, hälsa, mötesplatser och miljö-både den lokala och den globala. Detta kan leda till målkonflikter och ett av syftena med trafikstrategin är att tydliggöra prioriteringar och hur kommunen ska utvecklas mot 2040. 

Under 2017 och 2018 har representanter för de politiska partierna deltagit i flera workshops kring trafikstrategin och kommuninvånare har bjudits in till att delta i en enkät om trafikstrategin. Gensvaret var stort och Lerums kommun tackar er alla som deltog i enkäten. En sammanfattning av resultaten kommer efter sommaren. Resultatet kommer att användas som en del av underlaget i arbetet med trafikstrategin. Under våren 2019 beräknas trafikstrategin komma ut på granskning.

Frågor?

Har du frågor kring arbetet med trafikstrategin är du välkommen att kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via mail kommun@lerum.se