Fråga 2 - bilinnehav

Hur många bilar äger ni i hushållet idag?
Frågan är om vi i framtiden kommer att äga fordon eller köpa tjänsten transporter?
Tror du att du kommer att äga någon bil 2040?
Var vänlig klicka på Skicka och gå vidare till nästa fråga. Se menyn.Tack.