Fråga 3 - två scenarier

 

Alternativ 1

I det första scenariot har Lerum, Floda och Gråbo, år 2040, blivit större och mer levande centrum. Här finns det mesta du behöver av handel, service och platser att umgås. Gång- och cykelvägarna har prioriterats och om du cyklar kommer du raka vägen till centrum och kan parkera vid affären eller restaurangen. När invånarantalet växer kommer det bli fler människor i rörelse. Om du kör bil har du under flera år tillgång till parkering för det korta ärendet centralt och långtidsparkering på promenadavstånd. I takt med att centrum växer flyttas parkeringarna ut.

Alternativ 2

I det andra alternativet är det enkelt att köra bil i kommunen även när vi blir fler. Den som kör bil kommer då kunna parkera nära affären eller restaurangen. För den som går och cyklar blir det större barriärer och längre avstånd. När invånarantalet växer kommer bilvägarna bli fler och bredare och parkering tar alltmer yta i anspråk. Det kommer fortfarande vara lätt att köra bil till och från kommunen.