Fråga 7 - bostadsgator

Hur bör trafiken i bostadsområden hanteras av kommunen?
Var vänlig klicka på Skicka och gå vidare till nästa fråga. Se menyn.Tack.