Trafikstrategi

Lerums kommun arbetar med att ta fram en trafikstrategi som ska visa den politiska viljan för kommunens utveckling inom trafikområdet. Trafikstrategin ska visa Lerums kommuns prioriteringar inom trafikplanering och hur vi ska utvecklas mot år 2040.

Lerums kommun arbetar med framtagande av en trafikstrategi  som ska visa den politiska viljan för kommunens utveckling inom trafikområdet. 

Trafikplanering handlar om att människor och näringsliv ska få tillgång till aktiviteter, varor och tjänster. Trafikstrategin ska berätta hur denna tillgång ska lösas men trafikplanering påverkar så mycket mer: trafiksäkerhet, trygghet, människors rörelsemönster, hälsa, mötesplatser och miljö- både den lokal och globala. Detta kan leda till målkonflikter och ett av syftena med strategin är att tydliggöra prioriteringar och hur kommunen ska utvecklas mot 2040.

Trafikstrategin beräknas komma ut på granskning under 2019.  

 

Har du frågor kring trafikstrategin är du välkommen att kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via mail på kommun@lerum.se