Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Trafikstrategi

Kommunfullmäktige beslutade våren 2017 att Lerums kommun ska ta fram en ny trafikstrategi. Syftet med trafikstrategin är att tydliggöra prioriteringar inom trafikplaneringen och visa den politiska viljan för kommunens utveckling inom trafikområdet. 

Trafikplanering handlar om att människor och näringsliv ska få tillgång till aktiviteter, varor och tjänster. Trafikstrategin ska tydliggöra hur denna tillgång ska lösas. Dock påverkar trafikplaneringen så mycket mer, trafiksäkerhet, trygghet, människors rörelsemönster, hälsa, mötesplatser och miljö, både den lokala och den globala. Detta kan leda till målkonflikter och ett av syftena med trafikstrategin är att tydliggöra prioriteringar och hur kommunen ska utvecklas fram till 2040. 

Under 2017 och 2018 har representanter för de politiska partierna deltagit i flera workshops kring trafikstrategin och kommuninvånare har bjudits in till att delta i en enkät om trafikstrategin. Gensvaret var stort och Lerums kommun tackar er alla som deltog i enkäten.

Har du frågor kring trafikstrategin är du välkommen att kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn på telefon 0302-52 10 00 eller via e-post på kommun@lerum.se