Vägsamfälligheter, väghållare

Inom kommunen är ansvaret för vägarna uppdelat på olika väghållare

  • Kommunens väghållaransvar gäller vägar enligt detaljplan.
  • Trafikverkets ansvar gäller för de stora genomgående vägarna som E20 och vissa andra landsbygdsvägar till exempel väg 190, Härskogsvägen, Olofstorpsvägen och Gråbovägen.
  • Vägföreningar och vägsamfälligheter ansvarar för vissa mindre vägar.

Vägförteckning (dokument) finns att ladda ner nederst på sidan.

Ladda hem