Gaturenhållning och snöröjning

Här kan du få reda på när stadens gator städas och skottas. Du kan också felanmäla och rapportera skräp.

Renhållning på gator i kommunen.Foto: Hans Pettersson. Teknisk service ansvarar för att snöröja, halkbekämpa och renhålla 21 mil gator och vägar, 9 mil gång- och cykelväg samt 65 000 kvadratmeter parkeringar och torg.
Trafikverket ansvarar för snöröjning på riksvägarna.

Här finns information om hur du gör felanmälan som berör kommunal mark, gator och vägar.