Torg och allmänna platser

Lerums torg och allmänna platser är mötesplatser och samlingsytor för både Lerumsbor och besökande.

Allmänna/offentliga platser i kommunen innebär i princip alla platser utomhus där allmänheten rör sig, till exempel gator, torg, parker och liknande. Torg och allmänna platser sköts av kommunen såväl som privata fastighetsägare.