Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Parker och lekplatser

Att leka är att lära sig om livet. I sandlådan, skogsdungen och klätterställningen utvecklar vi vår motorik och lär oss att interagera med andra. Upptäckarlust och nyfikenhet är centralt och ska stimuleras av lekplatsens utformning och innehåll.

I Lerums kommun finns många olika lekplatser, några är små och andra är stora, vissa har många lekredskap och andra har färre och lekplatserna uppmuntrar både till livlig och mer stilla lek. Det finns många olika behov att möta och en lekplats ska vara tillgänglig. Alla ska känna sig välkomna.

Adresser till alla lekplatser i Lerums kommun

Du finner en lista på alla lekplatser nederst på sidan under Mer information. För att läsa mer om ett urval av lekplatserna, se länken till Västsverige, Lerum, lekplatser.

Lekplatserna besiktigas

Varje år besiktigas utrustningen på de 40 lekplatserna enligt EU-standard. Lekredskapen repareras eller byts ut och sandytorna kompletteras. 

Felanmäl något på en lekplats

Vill du felanmäla något kan du göra det under Felanmälan Lerum nederst på sidan under Mer information.

Parkenhetens ansvar

Kommunen utformar och sköter allmänna platser med miljötänk så att invånarna kan känna trivsel och trygghet. Arbetet innebär att ta hand om gatuplanteringar, träd och rabatter på torgen i Lerum, Gråbo och Sjövik (fastighetsägaren underhåller torget i Floda) och skötsel av det gröna på Aludden, Lerådalens naturreservat, Nyebroparken, Tingshusparken och Åparken. Blommor planteras i rabatter, i urnor på torgen och i refuger och rondeller.

Plantering och skötsel med miljötänk

Parkenheten väljer: 

  • ekologiska växter, plantjord och gödsel
  • i stor omfattning växter för biologisk mångfald och ekosystemtjänster (exempelvis växter som drar till sig bin och fjärilar)
  • att rensa i ogräs i planteringar manuellt, om behov finns på hårdgjorda ytor används ättiksyra

Offentlig renhållning

Den offentliga renhållningen, som tömning av papperskorgar och hundlatriner på torg och i centrumområden utförs av Teknisk service.

Som 70 fotbollsplaner

Teknisk service klipper 470 000 kvadratmeter gräs, en yta som motsvarar cirka 70 fotbollsplaner. Dessutom ska 2 000 träd beskäras och skötas och man röjer och gallrar sjöar och åar intill bostadsområden.

Lerådalens naturreservat

Parkenheten sköter om Lerådalens naturreservat som ligger i Leråns dalgång mellan Lerum och Stenkullen. Klicka på länken längst ner på sidan om du vill läsa mer.

Växtrum

Parkenheten tar också hand om Lerum kommuns gröna evenemang, Växtrum som på sikt är tänkt att bli kommunens största och mest synliga satsning. Klicka på länken längst ner på sidan om du vill läsa mer.

Skolor och förskolor

Skolor och förskolor ansvarar för den egna skötseln av grönytor och renhållningen på skolan.

Nyckeltal

  • Parkmark (torg, gräsmattor etcetera): 470 000 kvadratmeter
  • Natur- och skogsmark: 1 100 000 kvadratmeter
  • Rabatt- och planteringsytor: 17 400 kvadtratmeter
  • Träd: 2000 stycken
  • Lekplatser: 40 stycken.
  • Planteringar i rondeller: 10 stycken