Trafik och gator

Här kan du bland annat läsa var kommunen förbättrar vägnätet med vägarbeten, var du söker parkeringstillstånd eller hur du anmäler skador på vägnätet och vägbelysningen.

Även om motorvägen E 20 passerar genom vår kommun finns i kommunen åtskilliga mil cykelvägar - här kan du se hur kommunens cykelvägar ringlar sig genom vårt landskap. Du kan även läsa om hållbart resande.