Taxa färdtjänst

 

Avgifter vid färdtjänstresor

Fritids- och privatresor

         
Resans pris avgörs av hur många zoner/kommuner resan går genom.    
Zon Pris, vuxen från och med 20   år Pris, ungdom 7-19 år
Zon 1 49 kronor 37 kronor
Zon 1* 69 kronor 52 kronor
Zon 2 118 kronor 88 kronor
Zon 3 167 kronor 125 kronor
Zon 4 214 kronor 161 kronor
Zon 5 263 kronor 197 kronor
Zon 6 311 kronor 234 kronor
Zon 7 328 kronor 246 kronor
Zon 1 = Inom Lerums kommun          
Zon 1*= Inom övriga kommuner förutom Lerums kommun        
Zon 2 = Från Lerums kommun till Partille, Göteborg, Ale,   Alingsås eller Härryda kommun  
Zon 3 = Från Lerums kommun till Borås, Mark, Mölndal, Kungälv,   Öckerö, Lilla Edet eller Vårgårda kommun Zon 4 = Från Lerums kommun till   Stenungsund eller Kungsbacka kommun
Zon 5 = Från Lerums kommun till Tjörns kommun          

 

Regelbundna resor

         

Till och från arbete, utbildning eller daglig verksamhet (LSS)

 

 

 

 

 

Områdesladdning

Gäller i område

Pris, vuxen från och med 20 år

Pris, ungdom 7-19 år

Kommunladdning Lerums kommun 1043 kronor/månad 784 kronor/månad
Göteborg ++ Mellan Lerums och Göteborgs   kommuner 1897 kronor/månad 1421 kronor/månad
Kranskommun Mellan Lerum eller Ale,   Alingsås, Bollebygd, Härryda och Partille kommun 1638 kronor/månad 1232 kronor/månad

 

Resa i kommun utanför färdtjänstområdet

Zon

Pris, vuxen från och med 20 år

Pris, ungdom 7-19 år

 
Inom en kommun 98 kronor 74 kronor  

 

Avgifter för medresenärer

       
•     Barn under sju år   och ledsagare betalar ingen avgift.          
•     Medresenär betalar   avgift enligt tabellen fritids/privatresor.