Taxa färdtjänst

Fritidsresor inom Lerums kommuns färdtjänstområde,
avgifter för vuxna från 20 år och uppåt

från/till Lerum Göteborg Ale S Ale N Härryda V Härryda Ö
Lerum 48 114 114 114 114 114
Göteborg 114 48 92 114 92 114
Ale S 114 92 72 72 92 114
Ale N 114 114 72 72 114 114
Härryda V 114 92 92 114 72 72
Härryda Ö 114 114 114 114 72 72
Mölndal 114 72 92 114 92 114
Partille 92 72 92 114 92 114
Kungsbacka 114 114 114 114 114 114
Kungälv 114 114 72 72 114 114
Alingsås 123 176 123 123 176 176
Bollebygd 123 176 176 176 123 123

 

 

från/till Mölndal Partille Kungsbacka Kungälv Alingsås Bollebygd
Lerum 114 92 114 114 123 123
Göteborg 72 72 114 114 176 176
Ale S 92 92 114 72 123 176
Ale N 114 114 114 72 123 176
Härryda V 92 92 114 114 176 123
Härryda Ö 114 114 114 114 176 123
Mölndal 48 72 114 114 227 176
Partille 72 48 114 114 176 176
Kungsbacka 114 114 72 114 227 176
Kungälv 114 114 114 72 176 227
Alingsås 227 176 227 176 72 123
Bollebygd 176 176 176 227 123 72

 

Fritidsresor inom Lerums kommuns färdtjänstområde,

avgifter för skolungdom 7-19 år

       
När vuxen betalar 48 72 92 114 123 176 227  
betalar skolungdom 36 54 69 86 93 132 170  
                   

 

     
       
                   

Regelbundna resor till och från arbete, utbildning eller omsorgsverksamhet

                   
Områdesladdning   Vuxen Ungdom          
Kommunladdning   1102:- 825:-          
Göteborg ++     2002:- 1500:-          
Kranskommunladdning   1740:- 1305:-