Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Kommunens gator och vägar

Lerums kommuns vägenhet svarar för drift och underhåll av vägar, gång- och cykelbanor, broar, belysning, rondeller, parkeringsplatser, tunnlar, berg, vägportar med mera.

Projektenheten svarar för planering och myndighetsutövning i form av ny- och utbyggnad, trafikregleringar, tillstånd, dispenser med mera.

Ansvar för vägen ligger på ägaren 

Inom kommunen är ansvaret för vägarna uppdelat på olika vägägare:

  • Kommunen - främst lokalvägar och bostadsgator
  • Trafikverket - europavägar, riksvägar och länsvägar
  • Vägföreningar och vägsamfälligheter - vissa mindre vägar

Du kan se vägagare i länken. I rullgardinsmenyn Välj vad du vill se i kartan - välj väghållare. Zooma in tills färgmarkeringarna syns.  

Vägägare - Trafikverkets webbplats

Rondeller

Ansvaret för rondellerna är kopplat till vem som är vägägare.

Nyckeltal

Huvud- och lokalvägar        208 kilometer

Gång- och cykelvägar          94 kilometer

Broar och tunnlar                 58 stycken

Parkeringsplatser             1750 stycken

Rondeller                            19 stycken

Halkbekämpning, flis       2800 ton

Halkbekämpning, salt       147 ton