Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Kommunens gator och vägar

Lerums kommuns vägenhet svarar för drift och underhåll av vägar, gång- och cykelbanor, broar, belysning, rondeller, nästan 1800 parkeringsplatser, tunnlar, berg och vägportar med mera. Projektenheten svarar för planering och myndighetsutövning i form av trafikregleringar, tillstånd, dispenser med mera.

Vilka ansvarar för vägarna i kommunen?

Inom kommunen är ansvaret för vägarna uppdelat på olika vägägare:

  • Kommunens väghållaransvar gäller vägar enligt den detaljplan som finns för områdets mark.
  • Trafikverkets ansvar gäller för de stora genomgående vägarna som E20 och vissa andra landsbygdsvägar till exempel väg 190, Jonseredsvägen, Härskogsvägen, Olofstorpsvägen och Gråbovägen.
  • Vägföreningar och vägsamfälligheter ansvarar för vissa mindre vägar.

På Trafikverkets webbplats illustreras respektive väghållares vägar på karta. Länken dit finner du längst ner på sidan under Mer information. Till höger på sidan kan du i rullgardinsfältet Välj vad du vill se i kartan, välja väghållare. Zooma sedan in tills färgmarkeringarna syns.

Rondeller

Ansvaret för rondellerna är kopplat till vem som är vägägare. Se listan ovan om vilka vägägare som ansvarar för skötseln av de olika vägarna i Lerums kommun. 

 

Vägmärke för bilar som laddas med el

Vägskylt laddningsplatsFoto av: Trafikverket Ett vägmärke finns nu för bilar som laddas med el. Lerums kommun har satt upp sitt första märke av det slaget på laddplatsen på Bagges torg.

 

 

 

Nyckeltal

Huvud- och lokalvägar           

208 kilometer

Gång- och cykelvägar

94 kilometer

Broar och tunnlar

58 styck

Parkeringsplatser

1750 stycken

Rondeller

19 stycken

Halkbekämpning flis

2800 ton

Halkbekämpning salt

147 ton