Kommunens gator och vägar

Sektor samhällsbyggnads enhet för Teknisk service svarar för drift och underhåll av vägar, gång- och cykelbanor, broar, belysning, nästan 1800 parkeringsplatser, tunnlar, berg och vägportar med mera.

Enheten Projekt svarar för planering och myndighetsutövning i form av trafikregleringar, tillstånd, dispenser med mera.

Vägägare

Inom kommunen är ansvaret för vägarna uppdelat på olika vägägare:

  • Kommunens väghållaransvar gäller vägar enligt detaljplan.
  • Trafikverkets ansvar gäller för de stora genomgående vägarna som E20 och vissa andra landsbygdsvägar till exempel väg 190, Härskogsvägen, Olofstorpsvägen och Gråbovägen.
  • Vägföreningar och vägsamfälligheter ansvarar för vissa mindre vägar.

Vägmärke för bilar som laddas med el

Vägskylt laddningsplatsFoto av: TrafikverketEtt vägmärke finns nu för bilar som laddas med el. Lerums kommun har satt upp sitt första märke av det slaget på laddplatsen på Bagges torg.

 

 

 

Nyckeltal

Huvud- och lokalvägar           

208 kilometer

Gång- och cykelvägar

94 kilometer

Broar och tunnlar

58 styck

Parkeringsplatser

1750 stycken

Rondeller

19 stycken

Halkbekämpning flis

2800 ton

Halkbekämpning salt

147 ton