Kommunens gator och vägar

Sektor samhällsbyggnads enhet för Teknisk service svarar för drift och underhåll av vägar, gång- och cykelbanor, broar, belysning, nästan 1800 parkeringsplatser, tunnlar, berg och vägportar med mera.

Enheten för Mark och Projekt svarar för planering och myndighetsutövning i form av trafikregleringar, tillstånd, dispenser med mera.

Vägägare

Inom kommunen är ansvaret för vägarna uppdelat på olika vägägare:

  • Kommunens väghållaransvar gäller vägar enligt detaljplan.
  • Trafikverkets ansvar gäller för de stora genomgående vägarna som E20 och vissa andra landsbygdsvägar till exempel väg 190, Härskogsvägen, Olofstorpsvägen och Gråbovägen.
  • Vägföreningar och vägsamfälligheter ansvarar för vissa mindre vägar.

Vägmärke för bilar som laddas med el

Vägskylt laddningsplatsFoto av: TrafikverketEtt vägmärke finns nu för bilar som laddas med el. Lerums kommun har satt upp sitt första märke av det slaget på laddplatsen på Bagges torg.

 

 

 

Trafikanordningsplaner

Klicka längst ner på sidan under rubriken ladda hem för att få fram Trafikanordningsplaner.

Nyckeltal

Huvud- och lokalvägar           

208 kilometer

Gång- och cykelvägar

94 kilometer

Broar och tunnlar

58 styck

Parkeringsplatser

1750 stycken

Rondeller

19 stycken

Halkbekämpning flis

2800 ton

Halkbekämpning salt

147 ton