Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Belysning

Lerums kommun ansvarar för ungefär 10.000 belysningspunkter. Kommunen har avtal med Lerum Energi AB, LEAB, som sköter drift och underhåll av anläggningarna. Succesivt byter vi ut gammal belysning mot LED, som är bättre för miljön.

Underhållsrutiner

Fyra gånger per år kör Lerums Energi servicerundor. Det kallas rondering och rundorna görs i januari/februari, mars/april, augusti/september och oktober/november. Gatubelysningen tänds mitt på dagen för att kunna kontrollera att allt fungerar. Trasiga lampor byts ut.  

Mellan ronderingarna gör vi en veckovis felanmälansrunda, då går vi genom de felanmälningar som kommit in. Åtgärder görs enligt våra standardkriterier. Det innebär att enstaka lampor byts ut vid nästkommande servicerunda medan tre eller flera trasiga lampor i rad, åtgärdas särskilt. Hårdare krav gäller vid övergångsställen och andra platser där kraven på trafiksäkerhet är höga.

Beskär träden för att släppa fram ljuset

För att släppa fram ljuset på vägar, gång- och cykelbanor ska grenar som hindrar ljuset från gatubelysningen beskäras av den som äger fastigheten som trädet står på.

LED-belysning för miljön

Ett led i Lerums vision att bli Sveriges ledande miljökommun till 2025 är att sätta upp LED-belysning. Det är en engergisnål belysning som inte innehåller kvicksilver. Andra fördelar är att LED har relativt lång livslängd, cirka 50 000 timmar, lågt underhållsbehov och energibesparande drift.

Vid uppsättning av nya lampor eller byte av gamla sätter vi enbart LED. De ger ett vitt sken och en bra spridning som är jämnt fördelad mellan stolparna. 

Vi skonar miljön och sparar samtidigt kostnader. TIll exempel vid byte av armatur, så drog de nya 91W jämfört med de gamla på 250W som var HG-lampor -  kvicksilverlampor. Ett annat exempel från när vi bytte lampor så drog de nya 31 W mot tidigare 125W. 

Nyckeltal

Belysningspunkter, ca 10.000 stycken

Varav LED-lampor, ca 4.000 stycken

Brinntid, 3.900 timmar per år