Belysning

Lerums kommun ansvarar för ungefär 8000 belysningspunkter. Kommunen har avtal med Lerum Energi AB, LEAB, som sköter drift och underhåll av anläggningarna.

Drift och underhållsrutiner

Tre gånger per år, mellan augusti och februari, kör LEAB servicerundor och byter ut trasiga lampor. Mellan servicerundorna görs åtgärder enligt våra standardkriterier. Det innebär att enstaka lampor byts ut vid nästkommande servicerunda medan tre eller flera trasiga lampor i rad, åtgärdas särskilt. Hårdare krav gäller vid övergångsställen och andra platser där kraven på trafiksäkerhet är höga.Energisnål belysning

Beskär träden för att släppa fram ljuset

För att släppa fram ljuset på vägar, gång- och cykelbanor ska grenar som hindrar ljuset från gatubelysningen beskäras av den som äger fastigheten som trädet står på.

Nyckeltal

Belysningspunkter 7852 styck
Brinntid 3900 timmar/år