Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Belysning

Lerums kommun ansvarar för ungefär 10.000 belysningspunkter. Kommunen har avtal med Lerum Energi AB, LEAB, som sköter drift och underhåll av anläggningarna.

Drift och underhållsrutiner

Fyra gånger per år kör Lerums Energi servicerundor. Det kallas rondering och rundorna görs i januari/februari, mars/april, augusti/september och oktober/november. Gatubelysningen tänds mitt på dagen för att kunna kontrollera att allt fungerar. Trasiga lampor byts ut.  

Mellan servicerundorna görs åtgärder enligt våra standardkriterier. Det innebär att enstaka lampor byts ut vid nästkommande servicerunda medan tre eller flera trasiga lampor i rad, åtgärdas särskilt. Hårdare krav gäller vid övergångsställen och andra platser där kraven på trafiksäkerhet är höga. Energisnål belysning.

Beskär träden för att släppa fram ljuset

För att släppa fram ljuset på vägar, gång- och cykelbanor ska grenar som hindrar ljuset från gatubelysningen beskäras av den som äger fastigheten som trädet står på.

Nyckeltal

Belysningspunkter, ca 10.000 stycken

Varav LED-lampor, ca 4.000 stycken

Brinntid, 3.900 timmar per år