Belysning

Lerums kommun ansvarar för ungefär 8000 belysningspunkter. Kommunen har avtal med Lerum Energi AB (LEAB), som sköter drift och underhåll av anläggningarna.

Drift och underhållsrutiner

Tre gånger per år, mellan augusti  och februari, kör LEAB servicerundor och byter ut trasiga lampor. Mellan servicerundorna görs åtgärder enligt våra standardkriterier. Det innebär att enstaka lampor byts ut vid nästkommande servicerunda medan tre eller flera trasiga lampor i rad, åtgärdas särskilt. Hårdare krav gäller vid övergångsställen och andra platser där kraven på trafiksäkerhet är höga.

Energisnål belysning

Kommunen håller på att byta ut kvicksilverarmaturer till armaturer med högtrycksnatrium. Fram till år 2015 ska 1636 lampor vara bytta. Armaturer med högtrycksnatrium ger ett orange sken och är mer energisnåla och miljövänliga.

Beskär träden för att släppa fram ljuset

För att släppa fram ljuset på vägar, gång- och cykelbanor ska grenar som hindrar ljuset från gatubelysningen beskäras av den som äger fastigheten som trädet står på.

Nyckeltal

Belysningspunkter 7852 styck
Brinntid 3900 timmar/år