Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Svar på vanliga frågor

Vanliga frågor och svar som rör gator och vägar.

Varför åtgärdar kommunen inte belysningen på Jonseredsvägen?

Klicka här för information om belysningen på Jonseredsvägen 

Varför har inte rondellen in till Gråbo julbelysning?

Se vilka vägar som kommunen respektive Trafikverket ansvarar för här

Hur gör jag med klagomål på skötseln av gator i kommunen?


Kontakta kundcenter KomIn, 0302-52 10 00  kommun@lerum.se eller fyll i dina synpunkter på www.lerum.se/synpunkter.

Jag vill lämna klagomål på gatubelysning. Hur gör jag?


Kontakta du kundcenter KomIn, 0302-52 10 00 kommun@lerum.se eller fyll i dina synpunkter på www.lerum.se/synpunkter

Vilket ansvar har jag själv respektive kommunen har för snöröjningen?


Det är fastighetsägarens ansvar att halkbekämpa och röja bort snö som plogats för grindar, garageinfarter eller liknande. Brevlådan ska också vara tillgänglig för tidningsbud och brevbärare. Fastighetsägaren är också skyldig se till att is och snö inte rasar ner från tak och skadar person eller egendom. Dessutom ska rännstensbrunnar som ligger i gatan utanför fastigheten hållas fria från is, snö, sten, grus och annat skräp. Hur kommunens ansvar ser ut se www.lerum.se/vinter.

Hur lång tid ska det ta att fixa till potthål i kommunen?


Det beror på storleken och djupet på hålet. Om det finns risk för olycka ska skadan åtgärdas samma dag. Vid mindre skador på lågtrafikerade gator och vägar samlas åtgärderna, av effektivitetsskäl, ihop till en gång i månaden. 
 

Finns det kartor över cykel och gångvägar?


Ja, det finns en gratis turistkarta över tätorterna som visar gång- och cykelvägar. Kontakta kundcenter KomIn 0302-52 10 00, kommun@lerum.se

Är det förbud för tomgångskörning i kommunen? Gäller det även miljöbil?


I Lerum får motorn gå på tomgång i högst en minut, enligt de lokala Hälsoskyddsföreskrifterna. Det gäller även en miljöklassad bil.