Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Vanliga frågor som rör gator och vägar

Hur gör jag för att lämna klagomål på kommunens gatubelysning eller skötseln av gator?

Kontakta kundcenter KomIn, 0302-52 10 00, e-post kommun@lerum.se eller fyll i dina synpunkter i formuläret.  

Lämna dina synpunkter och hjälp oss att bli bättre.

Vilket ansvar har jag själv respektive kommunen för snöröjningen?

Det är fastighetsägarens ansvar att halkbekämpa och röja bort snö som plogats för grindar, garageinfarter eller liknande. Brevlådan ska också vara tillgänglig för tidningsbud och brevbärare. Fastighetsägaren är också skyldig se till att is och snö inte rasar ner från tak och skadar person eller egendom. Dessutom ska rännstensbrunnar som ligger i gatan utanför fastigheten hållas fria från is, snö, sten, grus och annat skräp.

Vårt ansvar - vinterväghållning 

Hur lång tid ska det ta att fixa till potthål i kommunen?

Det beror på storleken och djupet på hålet. Om det finns risk för olycka ska skadan åtgärdas samma dag. Vid mindre skador på lågtrafikerade gator och vägar samlas åtgärderna, av effektivitetsskäl, ihop till en gång i månaden. 

Finns det kartor över cykel och gångvägar?

Ja, det finns en gratis turistkarta över tätorterna som visar gång- och cykelvägar. Kontakta kundcenter KomIn 0302-52 10 00, e-post kommun@lerum.se

Är det förbud för tomgångskörning i kommunen? Gäller det även miljöbil?

I Lerum får motorn gå på tomgång i högst en minut, enligt de lokala Hälsoskyddsföreskrifterna. Det gäller även en miljöklassad bil. 

Varför åtgärdar kommunen inte belysningen på Jonseredsvägen?

Belysningen längs med Jonseredsvägen är gammal och i dåligt skick. Den är helt släckt från Svartåliden till Jonsered och behöver bytas ut.  

Lerums kommun är ansvarig för belysningen på Jonseredsvägen, där Lerum energi sköter drift och underhåll på uppdrag av kommunen. Trafikverket är vägägare för en del av vägen. 

Information Jonseredsvägen som är avstängd

Varför har inte rondellen in till Gråbo julbelysning?

Vi kan inte sätta upp julbelysning eftersom vår personal inte får arbeta i rondellen. Däremot blir det julbelysning på Hjällsnäsvägen.

Rondellen vid infarten till Hjällsnäsvägen i Gråbo tillhör Trafikverket, som ansvarar för att både vägen och rondellen sköts om. 2019 ansökte kommunen om en hastighetssänkning längs vägen till 50 km/timme, vilket skulle öppna för att kommunen långsiktigt skulle kunna sköta rondellen. Vi fick avslag på ansökan till Länsstyrelsen, som tagit in synpunkter från Polismyndigheten och Trafikverket. Trafikverkets uppfattning är att nuvarande hastighet, 70 km/timme, är väl avvägd, och Länsstyrelsen gick på den linjen. Avslaget innebär att vi av säkerhets- och arbetsmiljöskäl inte kan gå in och sköta rondellen. Vi har inte släppt frågan utan fortsätter att föra diskussioner med Trafikverket.

Gråborondellen får belysning