Farthinder

Sektor samhällsbyggnad får ibland förfrågningar om farthinder av olika slag. Det är sällan motiverat att anlägga gupp, bygga sidoförskjutningar eller anlägga andra typer av permanenta farthinder.

Trafikingenjören brukar i dessa fall föreslå att den sökande sätter ut blomlådor istället.

Vem ansvarar för blomlådorna?

Blomlådorna ska placeras ut efter de fastställda anvisningar och byggas enligt den konstruktionsritning som Sektor samhällsbyggnad har tagit fram. Blomlådorna bekostas och sköts av sökanden. Lådorna måste placeras så att de är väl synliga under alla förhållanden, även under mörker. Vid utplacering av blomlådorna måste man ta hänsyn till utfarter, avstånd till närmaste gatukorsning, gatans bärighet, typ av trafik med mera. Lådorna placeras ut under perioden 1 maj-15 oktober.

Barns beteende i trafiken

Tidigare ansåg man att det gick att lära barn att vistas i trafiken genom utbildning och träning. Men trots föräldrarnas träning och förmanande är det ändå så att barn fortfarande är impulsiva. Barn har inte samma förmåga som vuxna att uppfatta och bedöma hastigheten på föremål som rör sig och inte heller varifrån ljud kommer.

Frihet att röra sig i närmiljön har stor betydelse för barns utveckling. Rätt placerade blomlådor är en metod att dämpa bilisternas medelhastighet till cirka 30 kilometer i timmen under den tid på året då barnen leker mycket utomhus och trädgårdarnas häckar och annan grönska skymmer sikten.

Ska du som bilist ha en rimlig chans att hinna stanna om något oväntat händer, måste hastigheten vara mycket låg. Vid hastigheten 50 kilometer i timmen hinner en förare med normal reaktionstid köra 15-20 meter på den tid det tar att flytta foten från gaspedalen till bromspedalen. Då först påbörjas inbromsningen. En person som blir påkörd av en bil som kör i 30 kilometer i timmen klarar sig normalt bra, men en person som blir påkörd i 50 kilometer i timmen avlider oftast av skadorna.