Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Trafikanordningsplan

Du ansöker om grävningstillstånd och lämnar in trafikanordningsplan via e-tjänsten. Det tar vanligtvis cirka tio arbetsdagar för oss att handlägga din ansökan.

För väg- eller gatuarbeten som ska utföras på kommunal mark, ska en trafikanordningsplan upprättas av utföraren. Ansökan om trafikanordningsplan sker via e-tjänsten. Det tar vanligtvis cirka tio arbetsdagar för oss att handlägga din ansökan. Du får inte påbörja arbetet under tiden; det krävs ett godkänt grävtillstånd och en godkänd trafikanordningsplan för att du ska få lov att påbörja arbetet. 

Här följer lite mer information om TA-plan:   

  • Trafikanordningsplanen beskriver vilka skyltar, avstängningar och vägmärken som ska användas, eventuell hastighetsbegränsning och placering av trafikanordningarna. 
  • Trafiklösningar för såväl motor-, som gång- och cykeltrafikanter ska redovisas. 
  • Utmärkning av väg- och gatuarbeten ska i första hand ske utifrån typexempel från trafikanordningsplaners exempelsamling. 
  • Vid upprättande av en trafikanordningsplan ska särskild hänsyn tas till de oskyddade och funktionshindrade trafikanterna. 
  • Byggtrafik ska inte förekomma på gång- och cykelbanor. 
  • Vägmärken och övriga trafikanordningar ska hållas hela, rena, rättvända och väl synliga under hela den tid projektet pågår. Dessa ska också fortlöpande anpassas till arbetets förändringar. 
  • Minst två veckor innan vägarbetet börjar ska Ansökan om godkännande av trafikanordningsplan för arbete på väg, skickas via e-tjänsten på denna sida.  
  • Godkänd trafikanordningsplan förvaras hos Samhällsbyggnad och kopia ska alltid finnas på den aktuella arbetsplatsen. 

Har du frågor om TA-plan: kontakta trafikingenjörerna: ta-planer@lerum.se eller ring kommunens kundcenter 0302-52 10 00 och be att få tala med trafikingenjör.