Vägar

Vägförteckningen är en sammanställning över driftansvarig och ägare för alla namnsatta vägar i Lerums kommun. I förteckningen anges "driftansvarig" som kan vara:

Samhällsbyggnad

Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad, Teknisk service ansvarar för drift och underhåll. Telefon 0302-52 10 00

Teknisk service

Lerums kommun, Sektor samhällsbyggnad, Teknisk service svarar för driften på vägföreningens bekostnad. Telefon 0302-52 10 00

Trafikverket

Trafikverket, Region Väst ansvarar för aktuell väg. Kontaktperson är Leif Wendt, telefon 0771-92 19 21

Vägsamfällighet eller Okänd

Det är oftast en vägsamfällighet som svarar för driften. Lantmäteriet i Vänersborg telefon 0771-63 63 63 kan ha uppgift om kontaktperson för respektive vägsamfällighet.