Renovering av tunnel på Sverigeleden

Med start vecka 45, måndagen den 7 november, kommer Sektor samhällsbyggnad via sin entréprenör Opticon Rock AB renovera tunneln på gång-och cykelvägen Sverigeleden mellan Björboholm och Sjövik.

Entreprenören ska ta ner sten, som annars riskerar att lossna, från väggar och tak i tunneln samt även applicera betong i tak och på delar av väggarna för att säkra tunneln mot nerrasande sten framöver.

I samband med detta, eventuellt något senare, kommer också belysningen bytas ut i tunneln.

Tunneln kommer att stängas av under vissa tider. Gående och cyklister hänvisas till väg 190 under tiden. Följ vägvisning på platsen.

Vi hoppas på ert överseende med de störningar arbetet medför.

Upplysnignar

Vid frågor kontakta Henrik Thyrén, 0302-52 12 94, henrik.thyren@lerum.se