Vägnamn

Sektor samhällsbyggnad tar fram förslag till nya vägnamn och sätter adresser.

Det finns även möjlighet för fastighetsägare att ansöka om gårdsnamn/byggnadsnamn som tillägg till belägenhetsadressen. Namnet ska av hävd vara väl förankrat i trakten samt grunda sig på långvarig besittning och allmänt erkännande. Ansökningsblankett finns att ladda hem nederst på sidan.

Kommunstyrelsen beslutar i frågor om vägnamn och gårdsnamn/byggnadsnamn.