Parkering

I Lerums kommun finns cirka 1750 parkeringsplatser. De kommunala parkeringsplatserna är inte avgiftsbelagda men för att undvika trafikstörningar och förbättra trafiksäkerheten anlitas en entreprenör för parkeringsövervakning.

Bötesbeloppen vid några av de vanligaste överträdelserna är
Handikapparkering utan gällande tillstånd: 700 kronor
Parkering vid övergångsställen eller busshållplats: 600 kronor
Parkeringsförbud: 400 kronor
Överskridande av tidsgräns: 250 kronor

Om du vill överklaga en parkeringsbot, kontakta Polisen i Lerum, telefon 114 14.

Ökad kontroll av parkeringsplatserna i Lerums centrum

Parkeringsplatser som är för korttidsparkering utnyttjas i allt högre grad för långtidsparkering i Lerums centrum. Det kommer därför att ske en utökad kontroll av parkeringsplatserna i Lerums centrum från och med vecka 41 2016.

Lerums kommun uppmanar fler att åka kollektivt då platser för långtidsparkering är begränsat.

Karta över hur parkeringsplatserna är fördelade i Lerums centrum finns att ladda ned längre ner på sidan.

Parkeringspolicy

Kommunen har en gällande parkeringspolicy. Den innehåller bland annat parkeringsnorm och parkeringsutformning.

Syftet med den nya parkeringspolicyn är att medverka till en hållbar planering. Det innebär att den ska möte dagens krav på fysisk planering, verka för kommunens ambition att bli Sveriges ledande miljökommun, fungera som ett styrdokument och vara ett tydligt instrument till pågående planering i kommunen.

Parkeringspolicyn ska verka för att:

  • Stödja och uppmuntra ett hållbart bilanvändande ur ekologiskt, ekonomisk och social synvinkel
  • Främja lokal handel och service
  • Underlätta och uppmuntra användandet av allmänna kommunikationer såsom buss och tåg
  • Underlätta och uppmuntra användandet av cykel

Parkeringspolicyn finns att läsa i under Ladda hem.