Parkering

I Lerums kommun finns cirka 1750 parkeringsplatser. De kommunala parkeringsplatserna är inte avgiftsbelagda men för att undvika trafikstörningar och förbättra trafiksäkerheten anlitas en entreprenör för parkeringsövervakning.

Bötesbeloppen vid några av de vanligaste överträdelserna är
Handikapparkering utan gällande tillstånd: 700 kronor
Parkering vid övergångsställen eller busshållplats: 600 kronor
Parkeringsförbud: 400 kronor
Överskridande av tidsgräns: 250 kronor

Om du vill överklaga en parkeringsbot, kontakta Polisen i Lerum, telefon 114 14.

Nya parkeringsanmärkningar

Under sommaren 2011 infördes nya gula remsor som parkeringsanmärkningar i Lerums kommun. Anledningen till detta är att kommunens entreprenör, Securitas, övergår till handdatorsystem i övervakningen. Utseendet känns igen från de lappar som sedan en tid tillbaka utfäras i Göteborg.

Parkeringspolicy

Kommunen har en gällande parkeringspolicy. Den innehåller bland annat parkeringsnorm och parkeringsutformning.

Syftet med den nya parkeringspolicyn är att medverka till en hållbar planering. Det innebär att den ska möte dagens krav på fysisk planering, verka för kommunens ambition att bli Sveriges ledande miljökommun, fungera som ett styrdokument och vara ett tydligt instrument till pågående planering i kommunen.

Parkeringspolicyn ska verka för att:

  • Stödja och uppmuntra ett hållbart bilanvändande ur ekologiskt, ekonomisk och social synvinkel
  • Främja lokal handel och service
  • Underlätta och uppmuntra användandet av allmänna kommunikationer såsom buss och tåg
  • Underlätta och uppmuntar användandet av cykel

Parkeringspolicyn finns att läsa i under Ladda hem.

Ladda hem