Parkering

I Lerums kommun finns cirka 1750 parkeringsplatser. De kommunala parkeringsplatserna är inte avgiftsbelagda men för att undvika trafikstörningar och förbättra trafiksäkerheten anlitas en entreprenör för parkeringsövervakning. Klicka på symbolerna i kartan för att få information om de parkeringsplatser som finns i kommunen.

Felparkeringsavgifterna är:

  • Parkering utan gällande tillstånd på parkeringsplats avsedd för rörelsehindrade: 1300 kronor
  • Parkering på förbud att stanna: 600 kronor
  • Parkering på förbud att parkera: 500 kronor
  • Överstiger tillåten parkeringstid: 400 kronor

Om du vill överklaga en parkeringsbot, kontakta Polisen i Lerum på telefon 114 14.

Ökad kontroll av parkeringsplatserna i Lerums centrum

Parkeringsplatser som är för korttidsparkering utnyttjas i allt högre grad för långtidsparkering i Lerums centrum. Det kommer därför att ske en utökad kontroll av parkeringsplatserna i Lerums centrum. Lerums kommun uppmanar fler att åka kollektivt då platser för långtidsparkering är begränsat.

Parkeringspolicy

Kommunen har en gällande parkeringspolicy. Den innehåller bland annat parkeringsnorm och parkeringsutformning.

Syftet med den nya parkeringspolicyn är att medverka till en hållbar planering. Det innebär att den ska möte dagens krav på fysisk planering, verka för kommunens ambition att bli Sveriges ledande miljökommun, fungera som ett styrdokument och vara ett tydligt instrument till pågående planering i kommunen.

Parkeringspolicyn ska verka för att:

  • Stödja och uppmuntra ett hållbart bilanvändande ur ekologiskt, ekonomisk och social synvinkel
  • Främja lokal handel och service
  • Underlätta och uppmuntra användandet av allmänna kommunikationer såsom buss och tåg
  • Underlätta och uppmuntra användandet av cykel

Parkeringspolicyn finns att läsa i under Ladda hem.