Höjda felparkeringsavgifter

Den avgift som tas ut vid otillåten/felaktig parkering på kommunala parkeringsplatser och vägar kommer att höjas från och med 15 november 2017.

I samband med detta är det möjligt för privata aktörer med egen parkeringsövervakning att höja sina avgifter till samma nivå som kommunens.

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att höja avgifterna för felparkering i Lerums kommun den 15 juni år 2017.

​De nya felparkeringsavgifterna är:       

  • Parkering på parkeringsplats avsedd för rörelsehindrade:1300 kr
  • Parkering på förbud att stanna: 600 kr
  • Parkering på förbud att parkera: 500 kr
  • Överstiger tillåten parkeringstid: 400 kr